Het Carbon Cycle Diagram

Het Carbon Cycle Diagram

Storyboard Description

Het Carbon Cycle Diagram

Storyboard Text

  • Ontbinding - Het proces van het afbreken van organisch materiaal door andere levende organismen, zoals wormen, bacteriën en schimmels. De ontleders laten dan de koolstof door de adem in de atmosfeer los.
  • Verbranding - Ook bekend als brandend. Verbranding wordt gebruikt in veel gebieden van de menselijke samenleving. Het verbranden van fossiele brandstoffen wordt gebruikt in de meeste vormen van vervoer en ook bij de opwekking van elektriciteit.
  • Dierlijke ademhaling - Dit is een reactie die plaatsvindt in alle levende dingen waar energie wordt afgegeven door glucose met behulp van zuurstof. De producten van deze reactie zijn kooldioxide en water.
  • Fotosynthese - Dit is het proces dat door planten wordt gebruikt om voedsel te creëren. Planten reageren water uit de bodem met kooldioxide uit de lucht door zonlicht in chloroplasten in de plantencellen te gebruiken.
  • Plantrespiratie - Evenals fotosynthesering responderen planten ook. Dit is hetzelfde proces dat bij dieren plaatsvindt.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family