Kroontjeskruid Offerte
Updated: 3/7/2021
Kroontjeskruid Offerte

Storyboard Description

Leerlingen kunnen een citaat of een scène uit Kroontjeskruid identificeren die bij hen passen, en de betekenis en het belang ervan in woorden en illustraties beschrijven.

Storyboard Text

  • CITAAT van MILKWEED door Jerry Spinelli
  • Meneer Milgrom blijft Chanoeka vieren ondanks alle gruwelen, dood en wanhoop. Hij leert Misha en Janina hoe belangrijk het is om vast te houden aan hun menselijkheid. Als de kaarsen op zijn, verkondigt hij "wij zullen het licht zijn" en leidt hij hen naar hun kleine kamer te dansen. Dit moment is een opmerkelijke en aangrijpende herinnering dat ondanks de onuitsprekelijke gruweldaden van de Holocaust, de geest van het Joodse volk louter door wil overleefde.
  • "En dus is Chanoeka acht dagen wanneer we ons die tijd herinneren, en we onthouden dat we gelukkig en trots moeten zijn dat we Joden zijn en dat we altijd zullen overleven. Dit is onze tijd. We vieren onszelf. We moeten nu gelukkig zijn. We mogen nooit vergeet hoe je gelukkig moet zijn. Nooit vergeten. " - Meneer Milgrom voor Misha en Janina