Soorten Voorafschaduwing - Werkblad / Sjabloon 2

Soorten Voorafschaduwing - Werkblad / Sjabloon 2

Storyboard Description

Docenten mogen dit storyboard kopiëren en als sjabloon gebruiken in hun klas. Voeg kolommen toe of verwijder ze en vraag leerlingen om een x aantal voorbeelden te vinden uit het spel of de roman die ze momenteel aan het lezen zijn.

Storyboard Text

 • BETON
 • Meestal aangeduid als "Chekov's Gun", dit is wanneer de auteur expliciet iets vermeldt waarvan zij willen dat u zich hiervan bewust bent voor de toekomst. In het gelijknamige voorbeeld, als een auteur in een vroeg hoofdstuk een geweer noemt dat aan de muur hangt, wordt het later gebruikt.
 • VOORBEELDEN UIT DE LEZING
 • VOORBEELD 1
 • VOORBEELD 2
 • VOORBEELD 3
 • Ook bekend als "profetieën", is dit soort voorafschaduwing gekoppeld aan een fortuin of profetie die een personage zal ontvangen, dat de lezer expliciet vertelt wat er in de toekomst zal gebeuren. Hoewel dit fortuin of dit voorteken soms onduidelijk lijkt, worden ze uiteindelijk waar.
 • PROMINENT
 • "Flashback / Flash-forward": wanneer een auteur de lezer nodig heeft om iets te weten dat niet past in de huidige verhaallijn, zullen ze meestal een flashback of flash-forward gebruiken om de lezer de informatie te geven. Meestal bevat de in de flits verkregen informatie aanwijzingen of hints voor iets waarvan de auteur wil dat je het later onthoudt of oppakt, wat dit een geweldige vorm van voorafschaduwing maakt.
 • suggestieve
 • Ook wel "symbolische" voorafschaduwing genoemd: dit specifieke type voorafschaduwing is veel moeilijker op te pakken. Het is abstract en vereist denken buiten de kaders. Het is een nog meer schuine hint dan andere soorten voorafschaduwing. In een roman zou de auteur bijvoorbeeld een plotselinge weersverandering kunnen beschrijven. Deze verandering voorspelt vaak een verandering in het geluk, de stemming of het gedrag van een personage.
 • ABSTRACT
 • bedrieglijkheid
 • Gewoonlijk "De rode haring" genoemd: dit is het leukste van alle soorten voorafschaduwing. Een rood haringblik is een wilde gansjacht of rookscherm dat de aandacht van de lezer afleidt. Het enige doel is om de lezer weg te gooien, wat meer achterdocht, intriges en verrassing veroorzaakt. Het wordt vaak aangetroffen in werken van detective-fictie, maar kan zich overal lenen waar de auteur nodig heeft om verdenking te voorkomen.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family