Tinker vs Des Moines Woordenschat
Updated: 2/6/2021
Tinker vs Des Moines Woordenschat

Storyboard Text

 • SYMBOLISCHE TOESPRAAK
 • ONTVLAMMENDE TOESPRAAK
 • Symbolische spraak is een juridische term die wordt gebruikt om non-verbale vormen van communicatie te beschrijven, zoals het verbranden van vlaggen, armbanden en het verbranden van conceptkaarten. Symbolische spraak wordt beschermd onder het eerste amendement, zolang het niet wordt gezien als een directe bedreiging voor anderen.
 • Inflammatoire spraak wordt gedefinieerd als spraak die waarschijnlijk opwinding, woede, geweld of rellen opwekt. Toespraak zoals vechtwoorden en echte bedreigingen worden niet beschermd door het Eerste Amendement.
 • ONDERWIJS PROCES
 • Woord van de dag: Respect
 • Tinker vs Des Moines Woordenschat
 • AFWIJKEND ADVIES
 • Historisch gezien hebben rechtbanken de neiging om te beoordelen of expressie of spraak in de klas het onderwijsproces verstoort. Het onderwijsproces is het systeem dat is gericht op het vermogen van een school om duidelijke leerdoelen en processen uit te voeren voor de betrokken studenten.
 • Een afwijkende mening is de mening van een rechter die het niet eens is met de mening van de meerderheid. Een afwijkende mening vertegenwoordigt de kant van de zaak die "verloren" is. Als een uitspraak van het Hooggerechtshof 7-2 is, vertegenwoordigt de partij die slechts twee stemmen heeft de afwijkende mening.
 • Afwijkende mening
 • Mening van de meerderheid