Cell Division Eksempel på Ordforråd

Cell Division Eksempel på Ordforråd

Storyboard Description

nøkkelordforråd for celledeling - mitose og meiosis

Storyboard Text

 • KROMOSOM
 • DEOKSYRIBONUKLEINSYRE
 • C
 • EN
 • G
 • T
 • C
 • EN
 • G
 • T
 • DIPLOID CELLE
 • Kromosomer er trådlignende strukturer som består av DNA. De finnes i kjernen av celler.
 • Deoksyribonukleinsyre er mer kjent som DNA. Det er et dobbelt helisk molekyl. Det utgjør kromosomer og lagrer genetisk informasjon.
 • En diploid celle har dobbelt så mange kromosomer som en haploidcelle. Hos mennesker inneholder en diploid celle 46 kromosomer.diploide celler finnes over hele kroppen.
 • HOMOLOGE PAR
 • Cell Division Vocabulary
 • HAPLOIDCELLE
 • Cellene har to sett med kromosomer, en fra moren og en fra faren. Et homologt par er to kromosomer som har de samme genene på dem, men ikke de samme alleler.
 • En haploidcelle har halvparten av kromosomer i en diploid celle. Hos mennesker inneholder en haploidcelle 23 kromosomer. Eksempler på haploide celler er sæd- og eggceller.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family