Historien om Holocaust - Ofrene for Holocaust: Primo Levy

Historien om Holocaust - Ofrene for Holocaust: Primo Levy

Storyboard Description

Historien om Holocaust - ofrene for Holocaust: Primo Levy - Livet i konsentrasjonsleirene

Storyboard Text

  • Levi, Primo. Overlevelse i Auschwitz. Sl: Collier Macmillan, 1986. Utskrift.
  • "Jeg ble fanget av den fascistiske militæren den 13. desember 1943. Jeg var tjuefire, med liten visdom, ingen erfaring og en bestemt tendens - oppfordret av segregeringslivet som ble tvunget på meg for de fire foregående årene ved rasemessige lover - - å leve i en urealistisk verden, en verden som ble bebodd av siviliserte kartesiske fantom, av oppriktige mannlige og blodløse kvinnelige vennskap. Jeg dyrket en moderat og abstrakt oppstandelsens opprør. "
  • "I det øyeblikk jeg ankom, det var i slutten av januar 1944, var det omtrent ett hundre og femti italienske jøder i leiren, men innen få uker steg deres tall til over seks hundre. For det meste de besto Av hele familier som er fanget av fascisterne eller nazistene gjennom deres forsømmelse eller etter hemmelige beskyldninger. Noen hadde gitt seg selv spontant, redusert til desperasjon av vagabondlivet, eller fordi de manglet midler til å overleve, eller for å unngå adskillelse fra en fanget relasjon , Eller til og med - absurd - "å være i samsvar med loven." Det var også om hundre jugoslaviske militære internere og noen andre utlendinger som var politisk mistenkte. "
  • "På mindre enn ti minutter var alle de passive mennene samlet inn i en gruppe. Hva skjedde med de andre, til kvinnene, til barna, til de gamle mennene, kunne vi ikke etablere hverken da eller senere: natten svelget dem opp , Rent og enkelt... Vi kjenner det til vår konvoide, ikke mer enn nittiseksen menn og tjuefem kvinner kom inn i de respektive leirene Monowitz-Buna og Birkenau, og det av alle de andre, mer enn fem hundre i antall , Ikke en levde to dager senere. ... og det senere ble den enklere metoden ofte antatt å bare åpne begge dørene til vognen uten advarsel eller instruksjoner til nyankomne. De som ved en tilfeldighet klatret ned på den ene siden av Konvoien kom inn i leiren, de andre gikk til gasskammeret. "
  • Dawn kom på oss som en forræder; Det virket som om den nye solen steg som alliert av våre fiender for å hjelpe til med vår ødeleggelse. "
  • "Selv i dette stedet kan man overleve, og derfor må man overleve, for å fortelle historien, å vitne; Og for å overleve må vi tvinge oss til å redde minst skjelettet, stillasene, sivilisasjonsformen. Vi er slaver, berøvet enhver rett, utsatt for enhver fornærmelse, fordømt til viss død, men vi har fortsatt en makt, og vi må forsvare den med all vår styrke, for det er den siste - makt til å nekte vårt samtykke. "
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family