Rasmus rask

Updated: 8/19/2021
Rasmus rask

Storyboard Text

 • 
 • Rasmus rask var en dansk sprogforsker som levede fra 1787 til 1832
 • Kort efter min gymnasietid udgav jeg den første islandske grammatik nogensinde
 • Da jeg gik i gymnasiet lærte jeg mig selv flere sprog, blandt andet islandsk
 • Dansk er en mærkelig tysk dialekt
 • Nej, i min islandske grammatik påviste jeg, at islandsk og de andre nordiske sprog stammer fra samme fælles udgangspunkt
 • Allerede da jeg gik i gymnasiet opdagede jeg lydlove. Det var en opdagelse, der revolutionerede sprogvidenskaben.
 • Jeg opdagede lydlove ved at sammenligne forskellige sprogs ordforråd og grammatik.Jeg fandt ud af, at hvis to sprog er beslægtede, findes der faste bogstavovergange mellem dem.
 • Jeg blev ved med at sammenligne sprog, og gjorde nye opdagelser. Blandt andet opdagede jeg den germanske lydforskydning, og beviste hermed slægtskabet mellem den germanske og romerske sprogfamilie.
 • Jeg var den første til at finde en systematisk måde at sammenligne sprog på, og dermed blev jeg grundlæggeren af den sammenlignende sprogvidenskab.
 • 
 • Rask fandt aldrig kilden til de nordiske sprog, trods en lang rejse hele vejen til Indien gennem Persien.Rask blev aldrig sig selv igen efter sin hårde rejse, men skrev sit navn i sproghistorien for altid.