Debata Negatywna Konstrukcja

Debata Negatywna Konstrukcja

Storyboard Text

 • DEFINICJE ZGODNOŚCI
 • Jeśli strona negatywna nie akceptuje definicji twierdzącej, proszę podać przyczyny i podać nowe definicje tych terminów.
 • DEFINICJA # 1:
 • DEFINICJA # 3:
 • DEFINICJA # 2:
 • DEFINICJA # 4:
 • ARGUMENTY ZGŁOSZEŃ ZMIANY
 • Przedstaw kontrargumenty w każdym punkcie, w którym Afirmatywna wprowadza zmianę. Użyj swojego schematu blokowego i dowodów.
 • ARGUMENT PRZECIWKO # 4:
 • ARGUMENT KONTRAKTOWY # 2:
 • ARGUMENT PRZECIWKO # 3:
 • LICZNIK ARGUMENTU 1:
 • PLAN ZGŁOSZENIA
 • Użyj swoich kart dowodów, aby nakreślić swoje kontrargumenty zgodnie z krokami zaproponowanymi w planie afirmatywnym.
 • LICZNIK ARGUMENTU 1:
 • ARGUMENT PRZECIWKO # 4:
 • ARGUMENT PRZECIWKO # 3:
 • ARGUMENT KONTRAKTOWY # 2:
 • ZBUDOWANA SPRAWA NA NEGATYWĘ
 • To jest opcjonalne. Zbuduj swój własny plan zmian.
 • KROK 3 :
 • KROK 2:
 • KROK 4:
 • KROK 1:
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family