Dyskusja Storyboard - MS - Okresowa Tabela

Updated: 5/24/2017
Dyskusja Storyboard - MS - Okresowa Tabela

Storyboard Text

  • Uczniowie dyskutują, jak zorganizowany jest okresowy stół w ich klasie.
  • Sara
  • Okresowy stół jest zorganizowany masą atomową.
  • Chelsea
  • Stół okresowy jest zorganizowany przez liczbę neutronów.
  • Jose
  • Okresowe tabele są uporządkowane alfabetycznie.
  • Curtis
  • Układ okresowy jest sortowany według liczby atomowej.