Etap 3 Plan Uczenia się i Plan Działania UBD

Updated: 1/1/2020
Etap 3 Plan Uczenia się i Plan Działania UBD

Storyboard Description

UBD Understanding by Design Plan lekcji i przykładowy plan nauki i plan działania

Storyboard Text

  • ETAP 3: INSTRUKCJA I DOŚWIADCZENIE
  • PLAN NAUKI
  • Plan nauki to plan instruktażowy lub przewodnik dla nauczyciela. Uwzględni to wspólne podstawowe standardy, programy i zaspokoi potrzeby różnych grup uczących się.
  • Porządek obrad: Dziś poznasz fizykę CCS: 1a, 2b, 5.6a, F2.C
  • DZIAŁANIA EDUKACYJNE
  • Ok, klasa ... Co stanie się z Billy'm, jeśli dodamy skały po drugiej stronie huśtawki?