Plan Akcji

Updated: 9/16/2017
Plan Akcji

Storyboard Description

Przykład planu działania

Storyboard Text

  • CEL DŁUGOTERMINOWY: PROWADZĘ WŁASNĄ FIRMĘ
  • AKCJA: KLASA FINANSÓW AP
  • AKCJA DRUGA: STUDIA WYŻSZE
  • DZIAŁANIE TRZY: STAŻ
  • Długoletnim celem firmy Jim jest posiadanie własnej firmy technologicznej. Jim chce odnieść sukces i zatrudnia ludzi w jego małej firmie.
  • Pierwszy krok Jima będzie zabieranybizneszajęcia prowadzone w szkole średniej. Musi dobrze sobie z tym poradzićzajęciawięc może udać się do wielkiego college'u.
  • Jim musi ukończyć college w dobrym stanie. To ważne, że może wykorzystać wszystko, czego nauczyłem się w mojej pracy.
  • Po Jimieabsolwenci cże będzie potrzebowałwspaniałystaż, aby mógł się nauczyć jak dobrze wykonywać swoją pracę. Na tym stażu będzie onsieći nawiązywać dobre kontakty z rówieśnikami.