Grécka Tragédia

Grécka Tragédia

Storyboard Description

Grécka tragédia bola formou divadla populárneho v starovekom Grécku. Tieto hry predstavovali tragické príbehy hrdinov, ktorí sa usilovali o veľkoleposť, ale boli oslabení kombináciou osudu a vlastných ľudských nedostatkov. Traja troch najvplyvnejších gréckych tragédov boli Aeschylus, Sofokles a Euripides.

Storyboard Text

  • GRÉCKEJ TRAGÉDIE Grécka tragédia bola formou divadla populárneho v starovekom Grécku. Tieto hry predstavovali tragické príbehy hrdinov, ktorí sa usilovali o veľkoleposť, ale boli oslabení kombináciou osudu a vlastných ľudských nedostatkov.Traja troch najvplyvnejších gréckych tragédov boli Aeschylus, Sofokles a Euripides.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family