Inštalatérstvo

Inštalatérstvo

Storyboard Description

Vodoinštalácia je systém pripojených potrubí, ventilov a nádrží používaných na premiestňovanie plynov a kvapalín okolo budov. Systémy môžu zahŕňať vykurovanie a chladenie, pitie a plytvanie vodou. Vodovodné systémy sú veľmi dôležité pre verejné zdravie, pretože poskytujú čistú pitnú vodu a odoberajú potenciálne škodlivé odpadové vody.

Storyboard Text

  • INŠTALATÉRSTVO Vodoinštalácia je systém pripojených potrubí, ventilov a nádrží používaných na premiestňovanie plynov a kvapalín do budov a okolo nich. Systémy zahŕňajú vykurovanie, chladenie, pitnú a odpadovú vodu. Vodoinštalačné systémy sú veľmi dôležité pre verejné zdravie, pretože poskytujú čistú pitnú vodu a odoberajú potenciálne škodlivé odpadové vody.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family