Mitosis

Mitosis

Storyboard Description

Bunkové delenie - Mitosis

Storyboard Text

 • PROFÁZA
 • PROMETAFÁZI
 • METAFÁZ
 • ANAFÁZE
 • TELOPHASE
 • CYTOKINESIS
 • Konzumujú sa kondenzáty chromozómov a začínajú sa tvoriť vretenové vlákna.
 • Jadrová obálka sa začína rozkladať a chromozómy sa kondenzujú. Vretenové vlákna sa začnú pripojovať k chromozómom.
 • Všetky vretenové vlákna boli pripojené k chromozómom. Chromozómy sú usporiadané pozdĺž stredu bunky v mieste známe ako metafázová doštička.
 • Bunka sa predlžuje, keď sú sesterské chromatidy oddelené vretenovými vláknami.
 • Vytvoria sa dve nové jadrá a vretenové vlákna sa rozpadnú.
 • Bunky sa zovretia uprostred a rozdelia sa tak, aby vytvorili dve nové oddelené bunky.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family