Modelovanie Reakcií

Modelovanie Reakcií

Storyboard Text

 • Reakcia medzi železom a sírou
 •     
 • 
 • 
 •   
 • Železo
 • Reaktant 1
 •   
 • Síra
 • Reaktant 2
 • Železný Sulfid
 • Produkt 1
 • Produkt 2
 • fe
 • Vodík
 • S
 • Kyslík
 • FeS
 • Voda
 • Spaľovanie Vodíka vo Vzduchu
 • 2H2
 • Metán
 • 
 • O2
 • Kyslík
 • 2H2O
 • Oxid Uhličitý
 • 
 • 
 • Voda
 • Spaľovanie metánu vo vzduchu
 • CH4
 • 
 • 
 • 
 • 2O2
 • 
 • 
 • O2
 • 2H2O
 • fotosyntéza
 • Oxid uhličitý
 • Voda
 • Glukóza
 • Kyslík
 • 6CO2
 • 6H2O
 • C6HOD12O6
 • 6O2
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family