Na to, aby sme boli priniesli z Afriky do Ameriky Témy

Na to, aby sme boli priniesli z Afriky do Ameriky Témy

Storyboard Description

Na analýze Afriky - Amerika - Phillis Wheatley

Storyboard Text

  • NÁBOŽENSTVO
  • KURZÍVA
  • Každý riadok básne obsahuje náboženské slová, ktoré jemne vyjadrujú tón, postoje alebo vieru rečníka. Opakovanie jasne stanovuje náboženstvo ako ústrednú tému hlavných tém básne. Informuje čitateľa, ako bola spasená a dôsledky.
  • V básni je opakujúca sa štruktúra Wheatleyho používanie kapitalizovanej kurzívy na zdôraznenie slov. Používa ich ako "Pagan", "Spasiteľ", "Kresťania", "Negros" a "Cain". Tieto slová prispievajú k silnému kontrastnému obrazu básne medzi svetlom a tmou.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family