Negatívna Konštrukcia Debaty

Negatívna Konštrukcia Debaty

Storyboard Text

 • DEFINÍCIE CLASH
 • Ak negatívna strana neakceptuje definície kladné, uveďte dôvody prečo a poskytnite nové definície týchto výrazov.
 • DEFINÍCIA č. 1:
 • DEFINÍCIA # 3:
 • DEFINÍCIA # 2:
 • DEFINÍCIA # 4:
 • KLASOVÉ ARGUMENTY ZMENY
 • Predložte protiargumenty ku každému bodu, ktorý kladná zmena prináša. Použite svoj vývojový hárok a preukazy.
 • COUNTER-ARGUMENT # 4:
 • COUNTER-ARGUMENT # 2:
 • COUNTER-ARGUMENT # 3:
 • COUNTER-ARGUMENT # 1:
 • PLÁN PLNENIA
 • Použite svoje dôkazové karty na načrtnutie svojich protiargumentov k krokom navrhnutým v pláne súhlasu.
 • COUNTER-ARGUMENT # 1:
 • COUNTER-ARGUMENT # 4:
 • COUNTER-ARGUMENT # 3:
 • COUNTER-ARGUMENT # 2:
 • STAVEBNÝ PRÍPAD PRE NEGATÍVNE
 • Toto je voliteľné. Zostavte si svoj vlastný plán zmeny.
 • KROK č. 3 :
 • KROK 2:
 • KROK č. 4:
 • KROK 1:
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family