Slovná Bunková Divízia

Slovná Bunková Divízia

Storyboard Description

kľúčová slovná zásoba pre bunkové delenie - mitóza a meióza

Storyboard Text

 • CHROMOZÓM
 • DEOXYRIBONUKLEOVÁ KYSELINA
 • C
 • G
 • T
 • C
 • G
 • T
 • DIPLOIDNEJ BUNKY
 • Chromozómy sú vláknité štruktúry zložené z DNA. Nachádzajú sa v jadre buniek.
 • Deoxyribonukleová kyselina je všeobecnejšie známa ako DNA. Jedná sa o dvojitú špirálovú molekulu. Vytvára chromozómy a ukladá genetické informácie.
 • Diploidná bunka má dvojnásobný počet chromozómov haploidnej bunky. U ľudí obsahuje diploidná bunka 46 chromozómov. Celé tela sa nachádzajú v celom tele.
 • HOMOLÓGNY PÁR
 • Slovná Bunková Divízia
 • HAPLOIDNEJ BUNKY
 • Bunky majú dva sady chromozómov, jeden od matky a jeden od otca. Homológna dvojica sú dva chromozómy, ktoré majú na sebe rovnaké gény, ale nie rovnaké alely.
 • Haploidná bunka má polovicu počtu chromozómov diploidnej bunky. U ľudí obsahuje haploidná bunka 23 chromozómov. Príklady haploidných buniek sú bunky spermií a vajec,
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family