Úvod do Geometrie - Geometry Vocab

Úvod do Geometrie - Geometry Vocab

Storyboard Description

T-graf geometrie slovníka - CCSS.MATH.CONTENT.4.GA1 Nakreslite body, čiary, úsečky, lúče, uhly (pravé, akútne, tupé) a kolmé a rovnobežné čiary. Identifikujte ich v dvojrozmerných číslach. | Úvod do plánov vyučovania geometrie Pravidelná polygón

Storyboard Text

 • OBRÁZOK
 • NÁZOV
 • BOD
 • Jediné miesto v priestore alebo na rovnom povrchu
 • DEFINÍCIA
 • PRÍKLAD
 • RIADOK
 • Zbierka bodov, ktorá pokračuje navždy v oboch smeroch
 • LINE SEGMENT
 • Časť riadku s dvoma koncovými bodmi
 • LÚČ
 • Časť riadku s jedným koncovým bodom
 • UHOL
 • Dva lúče, ktoré zdieľajú koncový bod
 • PRETÍNAJÚCE SA ČIARY
 • Linky, ktoré prechádzajú rovnakým bodom
 • KOLMÉ ČIARY
 • Linky, ktoré pretínajú a tvoria štyri pravé uhly
 • PARALELNÝCH LÍNIÍ
 • Linky, ktoré sa nikdy nepretínajú
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family