Asfalterade Vägar

Asfalterade Vägar

Storyboard Description

Paved Roads | Sedan ca 4000 f.Kr. har banade vägar tillåtit människor att resa, kommunicera och handla mer effektivt. Framstegen inom vägbyggande bidrog till urbaniseringen av bosättningarna, samt avsevärt förbättrade militära manövrar och transporter.

Storyboard Text

  • ASFALTERADE VÄGAR Sedan ca 4000 f.Kr. har banade vägar tillåtit människor att resa, kommunicera och handla mer effektivt. Framstegen inom vägbyggande bidrog till urbaniseringen av bosättningarna, samt avsevärt förbättrade militära manövrar och transporter.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family