Debatt Affirmative Construction

Debatt Affirmative Construction

Storyboard Text

 • FÖRSLAG ELLER LÖSNING
 • "Var det beslutat att ...
 • VILLKOR FÖR FÖRSLAG ELLER LÖSNING
 • Definiera villkoren för resolutionen eller förslaget (1st Affirmative). Båda sidor måste använda och förstå dessa termer på samma sätt.
 • VÄRDE 4:
 • KVARTAL 3:
 • AVSNITT 2:
 • VÄRDE 1:
 • PRIMÄRA ARGUMENT FÖR ÄNDRING
 • Ange argumenten för de föreslagna ändringarna. Använd bevis, resonemang och retoriska strategier för att göra dina poäng.
 • ARGUMENT # 1:
 • ARGUMENT # 2:
 • ARGUMENT # 4:
 • ARGUMENT # 3:
 • PLANEN
 • Presentera stegen i planen efter att behovet av förändring har fastställts. Börja varje punkt med "Vi kommer: ..."
 • STEG 3 :
 • STEG 1:
 • STEG 2:
 • STEG 4:
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family