Discussion Storyboard - HS - Motion

Discussion Storyboard - HS - Motion

Storyboard Description

Diskussionshistorik om hastighet och förändringshastighet

Storyboard Text

 • Velocity
 • Acceleration
 • Accelerings- och hastighetspilen är raka uppåt.
 • Velocity
 • Bollen accelererar inte, så vi vet att det bara finns en hastighetsvektor.
 • Velocity
 • Acceleration
 • Bollen blir långsammare, så accelerations- och hastighetsvektorpilen måste vara motsatta.
 • Velocity
 • Acceleration
 • Hastighetsvektorpilen är i rörelsens riktning. Accelerationsvektorpilen pekar nedåt.
 • Eleverna talar om rörelsen av en boll i luften.
 • Sara
 • Chelsea
 • Jose
 • Curtis
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family