Uppfinningen av Radar

Uppfinningen av Radar

Storyboard Description

RADAR - Radiodetektion och spänning

Storyboard Text

  • RADAR Radar är en akronym för Radio Detection och Ranging. Det är ett system som utvecklades under andra världskriget för att mäta avståndet och hastigheten på objekt som använder radiovågor.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family