ACB Avenger Agency Isurrance

ACB Avenger Agency Isurrance

Storyboard Text

 • chứng nhận bảo hiểm
 • Hợp đồng
 • Bảo hiểm Bảo hiểm
 • Bán bảo hiểm Liberty
 • Mở thẻ ACB Debit
 • Mở tài khoản tiền gửi
 • Danh sách sản phẩm ACB
 • - Chị Ánh, khách hàng quen của đại lý, muốn mua bảo hiểm bảo vệ sức khỏe.
 • anh Ba chủ đại lý WU của ACB
 • Gói bảo hiểm
 • Nhập số tiền
 • Nhập số tài khoản
 • Thông tin khách hàng
 • Bảo hiểm
 • Gửi
 • Thông tin hợp lệ để tham gia bảo hiểm
 • - Chị Ánh đến nhận tiền WU tại tiệm vàng anh Ba, chị muốn mua bảo hiểm sức khỏe nhưng không có thông tin - Anh Ba giới thiệu với chị Ánh các sản phẩm bảo hểm - Anh ba mở ứng dụng ACB Avenger và bắt đầu tiến hành mua bảo hiểm cho chị Ánh
 • Hợp đồng
 • - Anh Ba chụp hình CMND, nhập các thông tin cá nhân của chị Ánh, và lưu hồ sơ. - Chọn dịch vụ giao dịch. - Chọn các thông tin về gói bảo hiểm và số tiền.
 • Lưu
 • - ACB Avenger thông báo kết quả yêu cầu mua bảo hiểm thành công, - In hợp đồng bảo hiểm cho chị Ánh ký
 • Dịch vụ của ACB thật dễ dàng và tiện lợi !
 • - Chị Ánh ký hợp đồng bảo hiểm và thanh toán phí bảo hiểm (tiền mặt/trích từ tài khoản)
 • - Anh Ba chụp lưu hợp đồng đã ký, - Sau đó chị Ánh nhận được chứng chỉ bảo hiểm
 • -Chị Ánh cảm thấy rất tiện lợi vì từ nay có thể tham gia mua bảo hiểm dễ dàng.

Image Attributions

Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family