İngiliz Edebi Hareketler Zaman Çizelgesi

İngiliz Edebi Hareketler Zaman Çizelgesi

Storyboard Description

İngiliz Edebi Hareketler Zaman Çizelgesi film şeridi

Storyboard Text

 • Anglo-Sakson
 • BRİTANYA EDEBİ HAREKETLERİ
 • Sözlü epik şiir, şarkılar ve şiir geleneği ile nitelendirilir. Eski İngilizce veya Anglo Sakson edebiyatı Hıristiyanlık öncesi Germen yerleşimciler tarafından iyi kurulmuştu. Bu dönemin en tanınmış eserlerinden biri "Beowulf", epik bir Geatish savaşçısı şiiridir.
 • Ortaçağ
 • Rönesans
 • Ortaçağ veya Orta İngilizce, Normanlar'ın İngiltere'ye girmesiyle teşvik edildi. Bu dönemde tanınmış eserler Kralın Arthur efsanesini içeren Britanya Kralı Tarihi ve Canterbury Masalları'dır. Hem Romalılar hem de köylüler için günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğu bu dönemde, Roma Katolik kilisesine büyük bir ilgi vardı.
 • Neoklasik
 • İngiliz Rönesansı, tüccar sınıfının İngiltere'de yükselişini gördü. Matematik, bilim, teknoloji, eğitim ve keşif kitleler için daha erişilebilir hale geldi. Orta sınıf tüccarların zenginlik kazanmasıyla birlikte feodal sistem yavaşça dağılıyordu. Oyunlar, tüm sınıflara hitap ederken popüler oldu. Dikkat çeken oyun yazarları arasında William Shakespeare bulunur.
 • Neoklasik yazarlar, Roma ve Rumların tarzını taklit etmeye çalıştılar. Yazı karakteristikleri esas olarak gerçek duygu ve niyetlerinden ziyade insanların görünüşü üzerine odaklanmıştır. İnsanları özünde iyi gören rönesansın aksine Neoklasik edebiyat insanı 'kusurlu' gördü.
 • Romantik
 • Romantizm akıl, mantık ve bilime duyu inancına geçti. Duygular, hayal gücü ve deneyimler her şeyden önce değerlendirildi. Eserler gizemli ve sonsuz dünyaya dokunan son derece kişisel eserlerden oluşuyordu. Mary Shelley'nin yazdığı Frankenstein, Romantik Dönem'in ünlü bir eseridir.
 • Viktorya Dönemine ait
 • Viktorya döneminde romantik / gotik ve neoklasik / aydınlanma fikirleri arasında bir savaş çıktı. Bu dönemin karakterleri ve yazarları genellikle tıkalı, ikiyüzlü ve dar görüşlü olarak kalıplaşmışlardır. Charles Dickens, ünlü bir Viktorya yazar.
 • Modernizm
 • Modernist İngiliz yazarlar, Avrupa'daki iki dünya savaşı tarafından tahrip edildikten sonra ihanete kapıldılar. Artık hükümetlerini ve hatta dinlerini, hayatta cevaplar vermek için güvenilir araçlar olarak görüyorlardı, bu nedenle de dönüp dönüp cevapları aramaya çalışıyordu. Bazen bunu yapmak için alegori veya hatta fantezi kullanıyor.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family