Hücre Bölümü Kelime Bilgisi

Hücre Bölümü Kelime Bilgisi

Storyboard Description

Hücre bölünmesi için anahtar kelime - mitoz ve mayoz

Storyboard Text

 • KROMOZOM
 • DEOKSİRİBONÜKLEİK ASİT
 • C
 • BİR
 • G
 • T
 • C
 • BİR
 • G
 • T
 • DİPLOİD HÜCRE
 • Kromozomlar, DNA'dan oluşan iplik benzeri yapılardır. Hücrenin çekirdeğinde bulunurlar.
 • Deoksiribonükleik asit daha çok DNA olarak bilinir. Çift sarmal bir moleküldür. Kromozomları oluşturur ve genetik bilgiyi depolar.
 • Bir diploid hücre, bir haploit hücrenin kromozom sayısını iki katına çıkarmıştır. İnsanlarda, bir diploid hücre, vücudun her tarafında 46 kromozom.diploid hücre bulunur.
 • HOMOLOG ÇİFT
 • Hücre Bölümü Kelime Bilgisi
 • HAPLOİD HÜCRE
 • Hücreler, biri anneden diğeri babadan olmak üzere iki takım kromozomlara sahiptir. Homolog bir çift, aynı genlere sahip olan iki kromozomdur, fakat aynı alleller değildir.
 • Bir haploid hücre, bir diploid hücrenin yarısı kadar kromozomuna sahiptir. İnsanlarda bir haploid hücre 23 kromozom içerir. Haploid hücrelerin örnekleri sperm ve yumurta hücreleridir..
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family