TP-CASTT İki Şiir Şablonunu Karşılaştırma

TP-CASTT İki Şiir Şablonunu Karşılaştırma

Storyboard Text

  • Şiir # 1
  • T - BAŞLIK
  • TERİMİNİN DİĞER METİNLERİ
  • C - ÇAĞRIŞIM
  • - TUTUM / TON
  • S-SHİFT
  • T - BAŞLIK
  • T - TEMA
  • Şiir # 2
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family