https://www.storyboardthat.com/bg/articles/e/на-писане-процеса

Добрите писатели не се раждат; те са направени. Изработването на качествено писмено парче - било то роман, сценарий, стихотворение или редакционна - отнема време и усилия. Има много различни формули за процеса на писане, но основните стъпки включват писане, изготвяне, преработване, редактиране и публикуване . Добрите писатели, които следват тези стъпки, могат да осигурят продукт, с който да се гордеят.

Стъпки на процеса на писане

Разказите могат да бъдат чудесна подкрепа в процеса на писане. Разбира се, софтуерът на сценария не може да прецизира структурата на изреченията или да се коригира за слаба дикция, но може да осигури полезна платформа за разработване и представяне на идеи. Писателите могат да се обърнат към богатия набор от графики за вдъхновение и разнообразни стилове на оформление за организацията. Storyboard That е особено подходящо за помощ при етапите на предварителен запис, но може да служи и като средство за изготвяне и дори за публикуване на крайния продукт.

* Съвет за учители: Използвайте разкази, за да научите процеса на писане. Приспособете таблото за графика над нуждите на вашата класна стая. Помислете за превръщането му в работен лист, като отпечатате изображенията с празни текстови полета и помолите учениците да попълнят стъпките и описанията.


Мозъчна атака и предварителна подготовка

Често процесът на започване на писмен проект е най-трудната част. Мозъчната атака може да е обезсърчително за онези, които се сблъскват само с празна страница. Вместо да записвате идеи, обмислете използването на картини, за да измислите някаква история или да оспорите аргумент. Просто плъзнете и пуснете картинките, когато темите започват да мислят, или преглеждайте изображенията и сцените за идеи. За повече пространство за мозъчна атака, увеличете размера на клетката на квадрата. Storyboard That е ярки графики ще ви помогне да донесе мислите си към живота!

Организация и изготвяне

Различните оформления, които Storyboard That предлага, са полезни инструменти за организиране и представяне на идеи. В зависимост от жанра на вашия проект за писане, разказите могат да функционират като инструменти за предварителна подготовка, предварителни проекти или дори публикувани версии на вашата работа. Продължете да четете, за да научите как историите могат да поддържат всеки от четирите различни вида писане: разказ, описателен, разяснителен и убедителен.


разкази

Разказите са отлични за подготовка на разказвателни истории, или с кратка история на формата под формата на диаграма на графиката, или с разширен графичен образ на историята, използвайки колкото се може повече квадрати. Традиционното оформление на сценария е идеално за наративно писане. Първата проба по-долу демонстрира основен план на парцела за личен разказ. Това функционира като полезно ръководство за предпечат. Вторият показва парче от по-дълъг графичен роман. В последния случай самият сценарий е крайният продукт.

* Съвет за учителите: Накарайте учениците да представят начертания за разказване на сценарий за своите повествователни задачи преди съставянето. Това е бърз начин да се оцени логиката на техните дъги и да се предложат необходимите промени, преди студентите да са инвестирали твърде много часове за писане.


Дескриптивно писане

Разказите могат също да бъдат адаптирани, за да улеснят описателната практика. Създайте силно детайлна сцена или качете изображение от ваша собствена и използвайте визуалната помощ, за да подскажете описателни подробности. Добавете текстови полета, за да обмислите възможни описателни подробности, за да включите в черновата си. Разказната маса по-долу показва примерна сцена с фокус върху три вида сензорни детайли.

* Съвет за учителите: Създайте сцена, за да подчертаете конкретни сензорни детайли, които може да практикувате в клас. След това помолете учениците да опишат сцената с възможно най-много изображения. Различаването на активността чрез указване на учениците да опишат един пример за образи по много начини или да изискват от тях да използват фигуративния език във всичките им описания.


Експозитивно и убедително писане

Чрез редактиране на традиционното оформление на сценария или чрез използване на картата на паяците , решетката или T-Chart , писателите могат да организират и категоризират идеи за разяснително и убедително писане.

За нещо като стъпка по стъпка процесният ред или колона е най-доброто оформление. Това споразумение осигурява прост начин за представяне на илюстриран урок или преглед на инструкциите. Прехвърлете го лесно в PowerPoint, за да го представите на група.

* Съвет за учители: Накарайте учениците да практикуват подходящи преходи, като добавят текстово поле за преходи към горната част на всеки квадрат.

За да организирате убедителни или обективни идеи локално, полезната карта на паяците е полезна. Този визуален клъстер е идеален за планиране на широки теми в есе или конкретни примери в параграф. Ако монтажната маса представлява само абзац, текстовите обяснения под всяка илюстрация могат лесно да бъдат свързани заедно с преходи, за да се създаде единен пасаж.

* Съвет за учители: За да улеснят силните есета, нека учениците да изработят истории с подкрепящи примери само за един параграф, след което да споделят идеите си с класа. По този начин учениците ще разгледат различни предложения за собствените си есета.Публикация

След като обмисляте и планирате идеите си, може да откриете, че Storyboard That е идеалното място да ги покажете на аудиторията си. Изтеглете квадратите си като слайдове в PowerPoint или разпечатайте проектите си като страници в комикс или ръководство за инструкции. Ако тези опции не отговарят на вашите нужди, просто използвайте разкази като ръководство, докато преминете към друг носител. Дали историите са просто стъпващи камъни на вашето писмено пътуване или крайната цел, ние се надяваме, че те могат да направят процеса на писане по-приятен опит.

Следващи стъпки

Ако искате да приведете процеса на писане офлайн, или да създадете цифрови работни листове за вашите ученици (особено ако се нуждаят от някои насоки за очертаване или предварително писане), можете да създадете свои собствени работни листове! Сложихме шаблони, за да можете да започнете, така че да можете да пишете веднага вашите ученици!

Как Ефективно да Преподавате Умения за Редактиране на Студенти

1

ИДЕНТИФИЦИРАЙТЕ КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ ЗА РЕДАКТИРАНЕ

Идентифицирайте специфичните умения за редактиране, които учениците трябва да развият, като граматически правила, пунктуация, правопис, главни букви и структура на изреченията. Определете стандартите или учебните цели, подходящи за класа, свързани с уменията за редактиране.

2

ПЛАНИРАЙТЕ УВЛЕКАТЕЛНИ УРОЦИ

Проектирайте увлекателни уроци и дейности, за да научите учениците на идентифицираните умения за редактиране. Включете различни обучителни стратегии, включително директно обучение, моделиране, интерактивни упражнения и задачи за сътрудничество. Използвайте автентични примери за писане или ученически работи, за да илюстрирате концепции за редактиране и да демонстрирате въздействието на правилното редактиране върху качеството на писане.

3

ПРЕПОДАВАТ СТРАТЕГИИ ЗА РЕДАКТИРАНЕ

Въведете ефективни стратегии за редактиране, за да помогнете на учениците да идентифицират и коригират грешките в писането си. Осигурете ясни обяснения и примери за често срещани грешки и съответните техники за редактиране. Научете учениците как да анализират критично писаното си, като се фокусират върху структурата, съгласуваността, яснотата и стила, в допълнение към граматическата коректност.

4

ПРЕДОСТАВЯТ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРАКТИКА

Предлагайте достатъчно възможности за практика на учениците да прилагат уменията за редактиране, които са научили. Осигурете разнообразие от упражнения за писане, работни листове или контролни списъци за редактиране, за да ангажирате учениците да редактират собствената си работа или работа на връстници. Насърчете учениците да преразглеждат и редактират написаното многократно, като наблягате на итеративния характер на процеса на редактиране.

5

РАЗВИВАТ КОРЕКТОРСКИ СПОСОБНОСТИ

Насочете учениците към развиване на ефективни способности за коригиране, като ги научите да преглеждат щателно написаното от тях за грешки, несъответствия и печатни грешки. Споделете техники за проверка за грешки в граматиката, пунктуацията, правописа и главните букви, както и осигуряване на яснота, съгласуваност и гладка структура на изреченията.

6

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА РЕДАКТИРАНЕ

Запознайте учениците с инструментите за редактиране, които могат да помогнат в процеса на редактиране, като проверки на правописа и граматиката, онлайн ресурси или софтуер за редактиране. Научете учениците как ефективно да използват тези инструменти, като същевременно наблягате на важността на човешката корекция и критичното мислене.

Често задавани въпроси относно процеса на писане

Как мога да направя процеса на преразглеждане по-приятен и ангажиращ, когато пиша?

За да направите процеса на преразглеждане по-приятен и ангажиращ, опитайте да използвате различни цветни химикалки или маркери, за да правите бележки и редакции върху написаното от вас. Можете също така да помолите приятел или връстник да прочете вашата работа и да ви даде обратна връзка, което може да направи процеса по-интерактивен и съвместен. Освен това помислете за почивка между ревизиите, за да изчистите ума си и да се върнете към работата си със свежи очи. И накрая, опитайте се да се съсредоточите върху напредъка, който правите, а не върху грешките, които коригирате, и се гордейте с подобренията, които правите в писането си.

Как да разбера кога текстът ми е готов за публикуване?

Можете да определите дали текстът ви е готов за публикуване, като го прегледате внимателно и обективно. Един подход е да прочетете написаното на глас на себе си или на някой друг, което може да ви помогне да идентифицирате всички неудобни изречения или фрази. Освен това помислете дали да не помолите приятел или връстник да прегледа работата ви и да предостави обратна връзка. Когато преглеждате работата си, потърсете области, които се нуждаят от подобрение, като яснота, организация и тон. Ако текстът ви отговаря на желаните от вас стандарти и ефективно предава вашето послание, може да е готов за публикуване. Не забравяйте, че е добре да правите промени и ревизии по пътя, така че не се страхувайте да продължите да работите върху написаното от вас, докато не се почувствате уверени да го споделите с другите.

Какво мога да направя, ако изпитвам писателски блок?

Ако изпитвате блокада на писателя, има няколко стратегии, които можете да опитате да го преодолеете. Един подход е да си починете от писането и да се занимавате с различна дейност за известно време, като например разходка или практикуване на внимание. Това може да ви помогне да изчистите ума си и да ви позволи да подходите към писането си от нова гледна точка. Можете също така да опитате свободно писане, където пишете каквото ви хрумне, без да се притеснявате за структура или граматика, за да помогнете за генерирането на нови идеи. Друга стратегия е да си поставите малки, постижими цели, като например писане по 10 минути на ден или завършване на конкретен раздел от работата ви. И накрая, опитайте се да не оказвате прекалено голям натиск върху себе си и не забравяйте, че писателският блок е обичайно преживяване за много писатели. С времето и практиката можете да го преодолеете и да продължите да развивате уменията си за писане.

Присвояване на Изображения
  • London • neiljs • Разрешително Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
  • Paris • Moyan_Brenn • Разрешително Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
Вижте Всички Ресурси за Учители
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/articles/e/на-писане-процеса
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.
StoryboardThat е търговска марка на Clever Prototypes , LLC и е регистрирана в Службата за патенти и търговски марки на САЩ