https://www.storyboardthat.com/bg/articles/e/умения-за-критично-мислене

Какво е критично мислене?

Критичното мислене е активен процес на събиране и анализиране на информация с цел формиране на мнение или преценка . Критичното мислене не е ограничено до определен предмет или ниво на клас, а по-скоро общата способност да се мисли по ясен и рационален начин. Да можеш да решаваш проблеми и да мислиш по методичен начин е важно за малките деца и следователно те трябва да бъдат специално научени на тези умения.Какво представляват уменията за критично мислене?

Има много различни тълкувания за това какво представляват умения за критично мислене. За учениците най-добрите умения за критично мислене включват: анализ, комуникация, креативност, непредубеденост и решаване на проблеми . Като се съсредоточат върху всяко от тях, учениците ще могат по-добре да се ангажират със съдържание както в класната стая, така и в живота си.

Анализ

Важна част от критичното мислене е изследването и анализирането на нещо. Това може да включва писмен текст, действителни данни или проблем, който е представен. Някои начини за анализ включват проучване, задаване на въпроси, тълкуване и забелязване на модели.Комуникация

Често учениците ще споделят своите мисли и заключения с група или партньор и трябва да си сътрудничат по някакъв начин. Да можеш да работиш с другите и да общуваш ефективно е ключов елемент за критичното мислене. Някои примери за това включват активно слушане, представяне и обяснение.Творчество

Друго важно умение за критично мислещия е иновацията и креативността; Ключът е да не се страхувате да мислите нестандартно, да опитате нещо различно и да подхождате към нещата от всички ъгли. Някои примери за това включват изводи, създаване на връзки, прогнозиране, въображение и прегръщане на любопитството.Непредубеденост

Критичен мислител е някой, който е в състояние да мисли без преценка, пристрастия или предположения. Важно е просто да обърнете внимание на самата информация и да правите заключения с ясен ум. Някои примери за това включват разнообразие, обективност, приобщаване и справедливост.Разрешаване на проблем

Може би най-важното умение на критично мислещия е способността да решава проблеми. Решаването на проблеми включва разбиране на проблема, измисляне и прилагане на решение и оценка на резултата от вашия план. Добрият решаващ проблеми взема решения, изяснява, обръща внимание на детайлите и оценява.Стратегии за развиване на критични мислители в класната стая

Когато учениците могат да мислят критично, те стават по-мотивирани и нетърпеливи да учат в класната стая. Критичните мислители не само мислят рационално, те също анализират и оценяват и са по-склонни да мислят по разумен, рационален и съпричастен начин. Ето няколко стратегии за подпомагане на развитието на критични мислители във вашата класна стая.  1. Разпитване: Способността да задавате въпроси е от съществено значение за развиване на умения за критично мислене. За да помогнете на вашите ученици да се развият като критични мислители, избягвайте да задавате въпроси с „да“ или „не“, а вместо това задавайте отворени въпроси. Насърчете учениците да доразвият отговорите си и да обяснят защо мислят така, както го правят.

  2. Дискусии, водени от ученици: В класните стаи, където учениците ръководят собственото си обучение, те разчитат на себе си и на своите връстници, а не на своя учител. Това ги насърчава да размишляват, обсъждат и решават проблеми заедно.

  3. Обучение, базирано на запитвания: Обучението, базирано на запитвания, е модел, който се съсредоточава около учениците, които разработват свои собствени въпроси и изследват теми, които ги вълнуват. Включването на учениците в учебния процес активира интереса и любопитството и ангажира уменията им за критично мислене.

  4. Сътрудничество: Сътрудничеството и обсъждането с техните връстници е много важна част от развиването на умения за критично мислене. Учениците се учат един от друг и като си сътрудничат, разбират, че не всички мислят по един и същи начин или имат едни и същи мнения.

  5. Обучение, базирано на проблеми: Обучението, базирано на проблеми, е стратегия, която се състои от четири основни стъпки: изследване на нов проблем, проучване и мозъчна атака, измислете решение и го споделете с класа и решете какви стъпки трябва да бъдат предприети по-нататък. PBL осигурява структуриран процес на откриване, който помага на учениците да мислят критично и да задават въпроси.

Защо е важно да развиваме умения за критично мислене?

Критичното мислене е толкова важно, защото ни позволява да използваме дисциплина и логика, докато решаваме проблеми както в училище, така и в живота. Научаването как да мислят критично като дете ще позволи на учениците да разберат как работят нещата в света и да измислят креативни и интелигентни идеи и решения през целия си живот. Докато децата растат и се сблъскват с предизвикателства от реалния свят, като натиск от връстници и вземане на важни решения, способността им да мислят критично ще бъде полезна.Използване Storyboard That за развиване на умения за критично мислене

Перфектният начин учениците да практикуват уменията си за критично мислене е да създават разкази, които илюстрират тези умения в контекста на реалния живот. Позволяването на учениците да създават илюстрации на процеса на критично мислене или на лични ситуации ще ги предизвика да бъдат креативни и да се забавляват! Освен това им осигурява безопасно пространство за изследване на определени сценарии, преди да се сблъскат с тях в реалния живот.

Идеи за дейности за критично мислене

Учителите могат да създават сценарии, които включват решения, които учениците ще трябва да вземат. Те могат също така да накарат учениците да измислят свои собствени сценарии или да използват текущи събития и да проведат дискусия в клас, преди да създават.

След дискусия или урок за критично мислене и отговорно вземане на решения учителите могат да накарат учениците да изпълнят следната дейност:

  1. Спомнете си момент, когато е трябвало да мислите критично, за да вземете решение.
  2. Създайте сценарий с три клетки, който включва описания.
  3. Опишете и илюстрирайте мисловния процес на вземане на това решение и заключението, до което сте стигнали.
  4. Ако желаете, включете клетка, която илюстрира друг възможен резултат, ако сте взели различно решение.

Свързани дейности
Как да Научим Учениците да Оценяват Критично Източниците и Информацията

1

Представете Концепцията за Оценка на Източника

Обяснете значението на критичната оценка на източниците и информацията за определяне на достоверността, пристрастието и надеждността. Дефинирайте ключови термини като достоверност, пристрастност и първични/вторични източници.

2

Критерии за Оценка на Източника на Преподаване

Научете учениците на набор от критерии за оценка на източниците, като авторитет, точност, обективност, актуалност и уместност. Дайте примери и моделирайте процеса на оценяване на източници с помощта на критериите.

3

Разгледайте Различни Видове Източници

Запознайте учениците с различни видове източници, включително книги, статии, уебсайтове и мултимедия. Обсъдете силните страни и ограниченията на всеки тип източник по отношение на достоверността и пристрастието.

4

Function Host is not Running.

Осигурете на учениците практически дейности, при които те оценяват различни източници, като използват научените критерии. Предлагайте насоки и обратна връзка, докато учениците анализират и правят преценки относно надеждността и уместността на източниците.

5

Обсъдете Пристрастията и Множеството Гледни Точки

Function host is not running.
6

Насърчавайте Независима Оценка на Източника

Дайте възможност на учениците да оценяват независимо източниците чрез възлагане на изследователски проекти или дейности, базирани на запитвания. Насочвайте учениците при избора и използването на достоверни източници, които подкрепят техните изследвания или аргументи.

Често задавани въпроси за развиване на умения за критично мислене

Какво е критично мислене?

Критичното мислене е активен процес на събиране и анализиране на информация с цел формиране на мнение или преценка.

Защо е важно да се развиват умения за критично мислене при малки деца?

От съществено значение е да научите малки деца на умения за критично мислене, защото това им позволява да станат ефективни специалисти за решаване на проблеми и да мислят по-логично и систематично. Подхранвайки тези умения отрано, децата развиват способността да анализират и оценяват информация, да вземат разумни решения и да прилагат критично мислене във всички области на живота си.

Кои са най-добрите умения за критично мислене за учениците?

Най-добрите умения за критично мислене за учениците включват анализ, комуникация, креативност, непредубеденост и решаване на проблеми.

Как учителите могат да помогнат за развитието на умения за критично мислене в класната стая?

Учителите могат да помогнат за развитието на умения за критично мислене в класната стая чрез използване на стратегии като задаване на въпроси, водени от ученици дискусии, обучение, базирано на запитвания, сътрудничество и обучение, базирано на проблеми.

Вижте Всички Ресурси за Учители
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/articles/e/умения-за-критично-мислене
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.
StoryboardThat е търговска марка на Clever Prototypes , LLC и е регистрирана в Службата за патенти и търговски марки на САЩ