Търсене
  • Търсене
  • Моите Разказвачи
https://www.storyboardthat.com/bg/articles/e/факт-и-мнение

Storyboard That е чудесно за преподаване на по-възрастни или по-напреднали ESL студенти на по-сложни теми. Наскоро създадох няколко сторибордове, които да ми помогнат да образова студентите за разликите между фактите и мненията и как да ги излагам на английски.

Въпреки че тази тема все още не е толкова напреднала, тя не е непременно за студенти, които току-що започват своето пътуване по английски език. Storyboard That прави преподаването на факти и мнения по-забавно – дори от гледна точка на учителя – и има визуален аспект, който улеснява учениците да разбират и виждат контрастите.

Учениците дори могат да създават свои собствени визуализации, което им помага да учат по-добре и ви помага като учител да прецените къде се намират в тяхното разбиране!Изявления на мнения и често срещани фрази

Когато въвеждате нови концепции, най-добре е да сте възможно най-прости. Storyboard That е чудесно за това. Само в един сториборд можете накратко да обясните нова тема, да предоставите примери и да дадете на учениците възможност да създават свои собствени примери.

В следния сториборд включих няколко от най-често срещаните фрази, които използваме, за да представим изявления на мнение. Попълних две от клетките, за да илюстрирам няколко начина, по които използваме тези фрази за мнение; Оставих две клетки празни, за да може ученикът да попълни със собствените си изявления на мнение или вие и ученикът да го направите заедно. Използвах оформлението "Frayer Model", защото има място за написване на фразата, както и клетка за примерно изображение/сцена и място за написване на заглавието на урока.


Представяне на факти

В следващия пример за разкадровка съм предоставил дефиниция на „факти“, два примера и празна клетка, където ученикът може да създаде пример. Тази разкадровка включва повече писмено обяснение в сравнение с предишното.

Тези две сторибордове (по-горе и по-долу) предлагат два различни метода за въвеждане на тези теми. Можете да използвате и двете или да изберете един стил пред другия въз основа на възрастта или нивото на учениците. Също така използвах оформлението „Frayer Model“ за тази разкадровка, но можете да видите, че я използвах по различен начин, отколкото може да се използва типичен модел на Frayer.


Факт срещу мнение

За този сториборд използвах оформлението "T-Chart", за да сравнявам и противопоставям мнения и факти. Тя ви позволява да съпоставяте дефинициите и примерите за всеки термин, така че учениците да имат визуално, както и писмено и устно обяснение. Напишете прости дефиниции или, както направих аз, напишете няколко точки за всяка концепция и как се използва. Предоставих два успоредни примера, за да демонстрирам разликата между факт и мнение, но можете да включите толкова, колкото са необходими, за да разберат вашите ученици. Оставих две клетки празни, за да могат учениците да създадат пример за всяка, въпреки че със сигурност можете да добавите още празни клетки за по-нататъшна практика. Може да помислите за създаване на отделна дейност на сториборд, където ученикът трябва да направи определен брой примери.

Използвам тази история след първите две, които се използват за представяне на всяка концепция поотделно. Въпреки това тази "T-Chart" сториборд може да се използва за представяне на темата, тъй като може да помогне на някои ученици да разберат по-добре връзката и разликите между двете идеи.


Упражнение: Факт или мнение?

Един последен начин, по който използвам Storyboard That да преподавам факти и мнения, е чрез този „Факт или мнение?“ дейност. Предишните сторибордове предоставиха основа за урока, който завършва с това, че учениците могат да изпълнят успешно упражнение като това. „Оформлението на кръга“ ви позволява да направите няколко мнения и факти около простите инструкции за дейността.

Един по един попитайте учениците дали твърдението във всяка сцена е факт или мнение. Можете да играете с няколко ученика и да поддържате резултата или да накарате всеки ученик да създаде своя собствена история, която другите ученици попълват. Последното предложение е насочено към по-напреднали студенти и е възможно само ако можете да накарате учениците си да създават сторибордове.

Насърчавам ви да играете с различните оформления, защото те са важни за визуалния аспект – можете да демонстрирате връзки и да правите сравнения между концепции, да създавате различни упражнения и дейности и т.н. Предоставянето на визуални компоненти е един от най-добрите начини за улесняване на ученето и пълно разбиране на концепция.

Как да преподаваме подкрепящи мнения с доказателства

1

Дефинирайте Концепцията:

Обяснете на учениците какво означава да подкрепяте мнения с доказателства. Подчертайте важността на използването на факти, примери или експертни мнения за укрепване на аргументите. Обсъдете как доказателствата добавят достоверност и убедителност към техните мнения.

2

Представете Различни Видове Доказателства:

Научете учениците за различни видове доказателства, като статистика, резултати от изследвания, цитати от експерти, личен опит или анекдоти. Дайте примери за всеки тип и обяснете кога и как те могат да бъдат използвани ефективно.

3

Преподайте Оценка на Доказателствата:

Насочвайте учениците при оценяването на качеството и уместността на доказателствата. Научете ги да вземат предвид достоверността на източника, актуалността на информацията и контекста, в който са представени доказателствата. Насърчавайте критичното мислене, като обсъждате ограниченията или пристрастията, които могат да съществуват в различните видове доказателства.

4

Моделирайте Процеса:

Демонстрирайте как да подкрепите мнение с доказателства чрез моделиране на процеса. Изберете подходяща тема и споделете мнението си, след което дайте примери за доказателства, които подкрепят вашата гледна точка. Обяснете защо доказателствата са уместни и как укрепват аргумента ви.

5

Function host is not running.

Осигурете ръководени дейности, при които учениците се упражняват да подкрепят мненията си с доказателства. Задайте теми за дискусия или писмени задачи и изисквайте от учениците да намерят и представят подкрепящи доказателства. Предложете обратна връзка и насоки как да подсилят аргументите си чрез използване на доказателства.

6

Function Host is not Running.

Function host is not running.

Често задавани въпроси относно факти и мнения ESL

Каква е целта на използването Storyboard That за преподаване на факти и мнения?

Целта е да се направи по-забавно и по-лесно за учениците да разберат и видят контрастите между факти и мнения. Визуалният аспект на Storyboard That помага на учениците да учат по-добре и също така помага на учителя да прецени къде се намират според разбиранията си.

Кои са някои често срещани фрази, използвани за представяне на мнения?

Сторибордът включва няколко от най-често срещаните фрази, които използваме, за да представим изказвания на мнение, като „Вярвам, че...“, „Според мен...“ и „Струва ми се, че...“.

Какво оформление се използва в сценария за сравняване и противопоставяне на мнения и факти?

Оформлението "T-Chart" е ефективен инструмент за визуално сравняване и контрастиране на мнения и факти. Той предоставя ясно съпоставяне на дефинициите и примерите за всеки термин, което позволява на учениците лесно да видят разликите между двете понятия. Освен това оформлението на T-диаграмата може да се използва, за да се демонстрира как се използва всяка концепция и може да бъде ценна помощ за учениците да разберат по-добре връзката между факти и мнения.

Вижте Всички Ресурси за Учители
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/articles/e/факт-и-мнение
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.
StoryboardThat е търговска марка на Clever Prototypes , LLC и е регистрирана в Службата за патенти и търговски марки на САЩ