https://www.storyboardthat.com/bg/articles/e/фолио-символа

Какво е фолио герой?

Фолиото с герои се използва във всички видове литература. Дефинициите на фолиеви герои могат да ви помогнат да идентифицирате тези герои и да разберете как те допринасят за общите теми на една история. Като предоставят различна гледна точка на централния конфликт, фолио героите могат да помогнат за развитието на сюжета и да направят историята по-вълнуваща. И така, какво е фолио в литературата? Това е инструмент, който великите автори използват, за да създават по-нюансирани и завладяващи герои. Герой, който проявява противоположни черти на друг герой, се нарича фолио. Героите от фолио могат да бъдат антагонисти , но не винаги. Понякога фолиото на героите дори ще бъде други герои заедно с главния герой. Когато един автор използва фолио, той иска да се увери, че читателят разбира важни атрибути и характеристики на личността на главния герой. Поради тази причина е важно да внимавате за фолиата! Понякога фолиото може да се отнася до подзаговор, който се използва за фолиране на основния сюжет и този случай може да се нарече наративен фолио.

В най-основния си вид фолиото е герой, използван за отразяване на характеристиките на главния герой.Изследване на фолиото на героите в литературата

Фолиото е мощен литературен похват, който може да добави дълбочина и сложност към всяка история. Изследването на фолиеви примери в литературата може да ви помогне да придобиете по-дълбоко разбиране и оценка на сложността, която прави любимите ви истории интересни. Например в „Ромео и Жулиета“ Меркуцио служи като драматичен филм за Ромео. В този случай, като второстепенен герой, Меркуцио е драматичен фолио, чиито собствени личностни черти са в пряка опозиция на друг герой. Когато фолиеви герои са подчертани в съпоставка с друг герой, читателите могат да видят техните противоположни черти по-ясно.

Значението на фолиото в развитието на героите и развитието на сюжета

В литературата фолиото, независимо дали са второстепенни герои или играят по-доминираща роля, често се използва за осигуряване на рязък контраст с личностните черти на главния герой, подчертавайки определени качества или аспекти, които са от съществено значение за техните приключения. Литературните фолиа често се използват, за да осигурят по-дълбоко разбиране на самоопределението на главния герой, като ги поставят в пряка опозиция на собственото им фолио. Чрез тази стара практика авторите могат ефективно да подчертаят определени черти и да накарат своите герои да изпъкнат, като същевременно създават напрежение и конфликт в историята. Независимо дали фолиото е поддържащ герой или антагонист, те играят решаваща роля в оформянето на основните приключения на главния герой и им помагат да преодолеят препятствията.

Разбиване на фолио героиФолиото ви помага:

 • Разберете по-ясно чертите и мотивацията на героя
 • Различавайте доброто от злото, умното от тъпото или силата от слабостта
 • Отразете по-точно кой е главният герой

ГЛАВЕН ГЕРОЙ ФОЛИО ХАРАКТЕР
Какви са чертите на главния герой? Какви са чертите на характера на фолиото?
 • Какви черти са противоположни?
 • Какви действия имат/извършват тези герои, които са различни?
 • Как се чувства читателят за всеки герой?
 • Как се чувства авторът за всеки герой?

Познавате ли вашите фолиа?

ДА БЪДЕ ИЛИ ДА НЕ БЪДЕ... ФАЛИО? ОТГОВОР
Фолиото се използва за отразяване на специфични черти на главния герой (протагонист).
ВЯРНО

Помислете за Том и Джей от Великия Гетсби. Чрез разказвача, Ник Карауей, читателят вижда Том и Джей, двама мъже, влюбени в една и съща жена. Том е спортист, с образование от бръшляновата лига и стари пари. Джей е по-деликатен джентълмен, с „нови“ пари. Том е груб и често кара Ник да се чувства неудобно, докато Джей „имаше една от онези редки усмивки с качество на вечна увереност в нея…“

В едно литературно произведение може да има повече от един вид фолио.
ВЯРНО

Някои литературни произведения имат повече от един набор от фолиа, може да имат повече от 2 знака, които се фолират един друг, или представеното фолио може да бъде и подсюжетно фолио. В Юлий Цезар от Шекспир, фолиото на Брут е Касий, докато фолиото на Антоний е Брут!

Двойката от фолио винаги е главният герой (протагонист) и техният враг (антагонист).
НЕВЯРНО

Вижте Ромео и Меркуцио от Трагедията на Ромео и Жулиета. Тези две момчета са най-добри приятели; Въпреки това, Шекспир иска да се увери, че публиката знае какъв отчаян любовник е Ромео, така че той прави Меркуцио свой фолио. Меркуцио често се подиграва с любовта и влюбените, показвайки, че е по-логичен и разумен от любовта, поразила Ромео.


Приложение: Какво да правя, когато чета роман?

Когато четете роман, малките атрибути и детайли често стават важни с напредването на сюжета. Използвайки Storyboard Creator, читателите могат да записват фина информация за фолиото, за да визуализират контраста в знаците.


Разширение за класна стая: Как да използвам фолио герои в моята класна стая?


 1. Изберете роман или разказ, който съдържа един или повече фолио герои.

 2. Персонализирайте сценария по-долу, за да следвате всяка двойка герои в литературното произведение.


 3. Заменете контейнера „ИМЕ“ с името на всеки знак.

 4. Докато четете, потърсете герои в романа или историята, които имат черти, които напълно се противопоставят един на друг. Запишете прилагателни или директни цитати, които осигуряват контраст във вярванията или нагласите за всеки герой.

 5. Преди завършване изберете персонаж Storyboard That, за да изобразите всеки герой от романа. С помощта на функцията за плъзгане и пускане ги поставете в полето отляво. Можете дори да добавите фон като в примера по-долу!


Примерен проект за фолио за трагедията на Ромео и Жулиета


След завършване на разкадровката - последваща дискусия относно фолио героите


Когато завършите, помислете и напишете за двата героя, които са фолио. Уверете се, че основавате обяснението си на доказателствата, които сте записали. Ето няколко насочващи въпроса, които да ви помогнат да говорите за фолиото:


Насочващи Въпроси за Дискусии за Герои от Фолио

1

Основна Черта

Помислете за това: Коя е основната черта, която авторът се опитва да съпостави? (напр. любов срещу логика)

2

Опишете Всеки Герой

Кои три прилагателни бихте използвали, за да опишете всеки герой?

3

Взаимодействие на Героите

Какво се случва, когато тези герои си взаимодействат?

4

Авторски Изглед

Какво е мнението на автора по темата, която се противопоставя? (например любовта е по-романтична и трагична от логиката)


Свързани дейности

Търсите дейности с фолиеви герои? Вижте някои от нашите примери по-долу!
Как да Преподаваме Създаването на Фолио Герои в Творческо Писане

1

ВЪВЕДЕ КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ЗНАЦИ ОТ ФОЛИО

Започнете, като представите на учениците концепцията за фолио знаци. Обяснете, че фолио героите се използват в литературата, за да контрастират и подчертаят чертите, мотивацията или вярванията на други герои. Дайте примери от добре позната литература, за да илюстрирате как фолио героите подобряват разказването на истории.

2

ОБСЪДЕТЕ ЦЕЛТА И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ГЕРОИТЕ ОТ ФОЛИО

Ангажирайте учениците в дискусия относно целта и въздействието на фолиото в творческото писане. Разгледайте как фолиеви герои могат да създават конфликти, да подчертават теми и да задълбочават разбирането на главните герои от читателите. Насърчете учениците да мислят критично за ролята на фолио героите в подобряването на техните собствени истории.

3

АНАЛИЗИРАЙТЕ СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРИМЕРИ ЗА ГЕРОИ ОТ ФОЛИО

Дайте на учениците примери за фолио герои от литература, филми или други медии. Насочете ги да анализират характеристиките, взаимодействията и ефектите на тези фолио герои. Обсъдете как контрастиращите черти или вярвания на фолио героите могат да създадат напрежение и да движат разказа напред.

4

ОБМИСЛЕТЕ КОНТРАСТНИ ЧЕРТИ И РОЛИ

Ангажирайте учениците в сесия за мозъчна атака, за да генерирате идеи за създаване на герои от фолио. Насърчете ги да мислят за черти, роли или вярвания, които могат да осигурят ефективен контраст на техните главни герои. Насочете учениците да обмислят как тези фолио герои могат да добавят дълбочина и сложност към своите истории.

5

РАЗВИЙТЕ ФОЛИЕВИ ГЕРОИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Инструктирайте учениците да развият своите герои от фолио и взаимоотношенията си с главните герои. Насърчете ги да създадат подробни профили на герои, включително физически описания, личности и мотивации. Насочете учениците да идентифицират специфични черти или вярвания, които контрастират с главния герой и допринасят за конфликт или напрежение.

6

ВКЛЮЧЕТЕ ФОЛИЕВИ ЗНАЦИ В ПИСМЕН ВИД

Насочете учениците към включването на техните герои от фолио в тяхното творческо писане. Насърчете ги да обмислят как взаимодействията и конфликтите между главния герой и главния герой могат да оформят сюжета и развитието на героя. Осигурете обратна връзка и подкрепа, докато учениците преразглеждат и усъвършенстват написаното от тях, за да използват ефективно своите знаци.

Често задавани въпроси за фолио герои

Какво е литературен фолио и кои са някои примери за фолио герои в литературата?

Литературното фолио е герой в история, който се използва за създаване на контраст и подчертаване на определени аспекти от личността, черти на характера или ценности на главния герой. Литературен пример е връзката между Шерлок Холмс и д-р Уотсън в историите за Шерлок Холмс. Уотсън служи като фолио пред Холмс, подчертавайки неговия гений и уникални качества, като предоставя по-обоснована и относителна перспектива. В „Да убиеш присмехулник “ Бу Радли е литературен провал за Скаут, подчертавайки нейната невинност и любопитство.

Как героите от фолио допринасят за сюжета и темите на една история?

Фолиените герои могат да помогнат за развитието на сюжета на една история, като осигурят контраст и напрежение с главния герой. Те могат също така да допринесат за темите на дадена история, като подчертаят важни аспекти от личността, чертите на характера или ценностите на главния герой или като предоставят различна гледна точка на централния конфликт или тема.

Как авторите създават фолиеви герои в своето писане?

Авторите могат да създават фолио герои по няколко начина, като например чрез контрастни личности, опит или ценности. Героят на фолиото трябва да се различава от главния герой, но все пак да има достатъчно прилики, за да позволи смислени сравнения и контрасти. Взаимодействията и конфликтите между главния герой и фолио героя също могат да разкрият важни прозрения за главния герой и историята.

Намерете още дейности като тази в нашата категория 6-12 ELA!
Вижте Всички Ресурси за Учители
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/articles/e/фолио-символа
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.
StoryboardThat е търговска марка на Clever Prototypes , LLC и е регистрирана в Службата за патенти и търговски марки на САЩ