Търсене
 • Търсене
 • Моите Разказвачи
https://www.storyboardthat.com/bg/articles/e/характера-на-картата


Какво е карта на знаците и защо да я използвате?

Картографирането на знаци е безценен инструмент както при четене с разбиране, така и при писане. Включва подробен анализ на героите в една история, предоставяйки представа за техните личности, мотивация, взаимоотношения и развитие. Картата на символите не е просто списък с имена; това е цялостен инструмент, който разкрива сложната тъкан на героите и техните взаимовръзки в един разказ. Тази техника подобрява разбирането и ангажираността на читателя с историята, което я прави особено полезна както за преподаватели, писатели, така и за запалени читатели.


Подобряване на разбирането с карти

Обслужвайки визуалните обучаеми, учениците използват карти на героите, за да подобрят значително разбирането си при четене, особено в истории със сложна динамика на героите. Учениците използват карти на знаци, които помагат за разбирането и анализа, тъй като те действат като визуална помощ, като им помагат да следят различни набори от знаци, техните черти, произход и как се свързват един с друг до началото и средата. Чрез разбиването на тези елементи на историята читателите могат по-добре да разберат основните теми и арки на разказа, както и специфичните нужди на всеки герой.


Визуализиране на взаимоотношенията на героите с карти

Графичният органайзер на картата на символи с множество прозорци е особено ефективен при визуализиране на връзките между героите. В разкази с голям актьорски състав или сложни взаимоотношения, тези организатори могат да опростят разбирането, като осигурят ясно, визуално представяне на начина, по който героите си взаимодействат. Независимо дали става дума за родословно дърво, мрежа от връзки или проста диаграма, тези инструменти правят по-лесен достъп до сложността на един разказ.


Проследяване на развитието на героя с карти

Едно от ключовите предимства на картата на историята е нейната способност да проследява растежа и еволюцията на героя. Чрез тези карти читателите могат да наблюдават как героите се променят, развиват и реагират на различни събития в цялата история. Това проследяване е особено полезно за анализиране на протагонисти и антагонисти, като предлага по-ясно разбиране на техните мотивации или специфични нужди и трансформации през началото в средата и края на разказа.


Различни видове карти и органайзери

Има различни формати и стилове на карти, всеки от които е подходящ за различни типове разкази и цели. Някои карти са прости и ясни, докато други са по-подробни и сложни.


Прости диаграми на знаци

Основните карти често са прости диаграми, които изброяват героите заедно с техните основни черти, роли в историята и връзки с други настройки на герои и тема. Учениците използват тези диаграми за по-малко сложни разкази или като отправна точка за по-задълбочен анализ.


Подробни разкадровки на герои

По-сложните карти, като подробни сторибордове, могат да включват изображения, директни цитати и обширни бележки за всеки отделен герой. Те често се използват за по-сложни истории или задълбочени проучвания, позволяващи цялостно разбиране на ролята и развитието на всеки герой.


Създаване на ефективна карта: Ръководство стъпка по стъпка

Създаването на ефективна карта на историята изисква внимателно обмисляне на елементите на наративната история, като настройка на героите и тема.


Избор на правилния формат за организатор на знаци

Изборът на графичен органайзер във формат на карта трябва да се основава на сложността на елементите на историята и целевата аудитория. Простите диаграми може да са достатъчни за ясни истории, докато сложните разкази може да изискват по-подробен графичен организатор на карта на героите.


Изброяване на главни и второстепенни герои във вашата карта

Когато съставяте карта на сюжета, е важно да изброите главните и второстепенните герои, като ги категоризирате въз основа на тяхната важност и роли в историята. Това може да помогне на учениците да разберат структурата на разказа и динамиката на специалните герои.


Документиране на взаимодействията и взаимоотношенията между героите

Ефективната карта на историята трябва да документира не само отделни герои, но може също да следи техните взаимодействия, взаимоотношения, конфликти и съюзи. Това осигурява холистичен поглед върху социалната и релационната динамика на разказа.


Актуализиране на вашата дейност за анализ на герои

Тъй като героите отиват на нови места във формата на разказа и взаимоотношенията, от решаващо значение е да актуализирате картата на историята. Това непрекъснато актуализиране гарантира, че картата остава подходящ и точен инструмент през целия процес на четене или писане.


Какво е карта на знаците Примери за литература

Различни литературни произведения предоставят отлично приложение за карта на характера на историята. Тези примери за карти на герои показват как ефективно да използвате картите за анализиране на различни типове разкази и сложност на героите.


Разгледайте различни примери от литературата, за да подобрите разбирането си:Съвети за учители

Тези карти са отличен инструмент за преподаватели, подпомагащи преподаването на литература и писане.


Представяне на използването на онлайн карта на знаци за ученици

Учителите могат да представят на учениците онлайн карти със знаци със списъци със знаци, като обясняват предимствата им и демонстрират как могат да се използват за подобряване на разбирането при четене и аналитичните умения чрез проследяване на герои като поддържащи герои, главен герой и набори от символи, както и техните различни черти на характера.


Адаптиране на проекти за герои за различни нива на четене

Тези карти могат да бъдат адаптирани, за да се погрижат за различни възрастови групи или нива на четене, като се гарантира, че са достъпни и полезни за използване от ученици на всички възрасти. Тази адаптивност прави тези карти универсален инструмент в образователния набор от инструменти.


Опции за план на урока за използване на онлайн карта на знаци

За много литературни произведения, особено за романи, развитието на характера е типично. Литературните герои движат действието и конфликта; те създават причина за съществуването на една история. Картографирането на героите може да бъде толкова просто, колкото да помолите учениците да попълнят диаграми, които проследяват важни аспекти на героите, или толкова сложно, колкото отбелязването на черти на характера, които ги категоризират като архетип. Друга страхотна стратегия за анализ на героите е използването на бележки в три колони в рамките на разкадровка: отделни разкадровки, които описват чувствата, действията и важния диалог на героя в три различни части на романа.Нашият препоръчан план на урока

Преглед на урока

Ниво на клас: 3-12

Време: 10 минути за въведение, продължаващо през цялото четене

Тъй като героите са от решаващо значение в почти всяка история и централни за сюжета, е полезно учениците да идентифицират героите и да ги начертаят, докато се връщат към текста. Най-важният аспект на шаблона за карта на историята е да помогне на учениците да поддържат организирани характери, черти и мотивация. Когато учениците тълкуват погрешно героите, те губят представа за сюжета и често правят критични грешки при четене.


Цели

Учениците ще могат да четат, отнемат и изброяват важни атрибути на конкретни герои, за да разберат тяхното въздействие върху сюжета. Те също така ще могат да правят изводи и да прогнозират какво може да направи даден герой въз основа на неговата/нейната личност.


Стандарти

Въпреки че този урок може да се използва за много нива на клас, по-долу са общите основни държавни стандарти за 9-12 клас. Вижте вашите общи основни държавни стандарти за правилните направления, подходящи за степен.

 • ELA-Literacy.RL.9-10.1: Cite strong and thorough textual evidence to support analysis of what the text says explicitly as well as inferences drawn from the text
 • ELA-Literacy.RL.9-10.3: Analyze how complex characters (e.g., those with multiple or conflicting motivations) develop over the course of a text, interact with other characters, and advance the plot or develop the theme
 • ELA-Literacy.SL.9-10.4: Present information, findings, and supporting evidence clearly, concisely, and logically such that listeners can follow the line of reasoning and the organization, development, substance, and style are appropriate to purpose, audience, and task
 • ELA-Literacy.SL.9-10.5: Make strategic use of digital media (e.g., textual, graphical, audio, visual, and interactive elements) in presentations to enhance understanding of findings, reasoning, and evidence and to add interest

Въпроси за основните герои

 1. Как героите управляват сюжета?
 2. Защо е важно да познаваме чертите и мотивацията на характера?
 3. Как могат да се избегнат объркващи знаци?


Преди четене

Преди четене е добре да запознаете учениците си със списък от герои. Това е особено полезно за романи или пиеси с множество групи от герои и сюжетни обрати. Дайте на учениците работния лист с героите, който искате да попълнят, преди да прочетат. Предоставянето на карта на знаците позволява на учениците да се запознаят с имената на героите и да ги наблюдават, докато четат.

По време на четене

Докато четат, учениците трябва да проследяват героите и да попълват информация за тях. Чудесен начин да направите това е да спрете след всяко действие или глава и да ги помолите да попълнят новата информация, която са научили. Ако на учениците им свърши място в отпечатан работен лист, те могат да продължат в своите тетрадки или на гърба на листа.

След четене

След като прочетат, накарайте учениците да сравнят завършените разкадровки със съученик, като запишат всяка информация, която може да са пропуснали. Това прави отлично учебно ръководство и можете да накарате учениците да завършат писмен проект, базиран на анализ на характера!Очаквани предубеждения/погрешни схващания на учениците

Когато попълват мотиви или атрибути на герои, учениците може да се нуждаят от опресняване на това как да анализират герой. Не цялата информация за герой ще бъде изрично заявена от разказвача/автора; част от информацията се научава чрез действия и диалог. OSCAR е полезна стратегия за пряко и непряко характеризиране.


Предложени модификации и адаптации

Малко до никакви адаптации

Всички ученици могат да се възползват от графичен организатор на знаци, но не всички ще имат нужда от такъв с вече попълнена информация за тях. Страхотна стратегия за анализ на знаци за тези ученици е шаблонът за празна карта на знаци. Това насърчава учениците да използват уменията си за критично мислене, за да определят самостоятелно коя информация смятат за подходяща. Учениците могат също да изберат свой собствен герой или да го нарисуват на ръка върху отпечатан сценарий. Този процес включва мултисензорен подход, без да се налага допълнително планиране. Разбира се, ако е от полза за учениците, тази адаптация може да бъде направена и на всяко от другите нива.


Леки адаптации

Някои ученици ще се нуждаят от малко повече информация и подсказки, когато става въпрос за картата на взаимоотношенията на характера им. Това може да включва вече наличие на представяне на герои и конкретни указания за това каква информация трябва да знаят за героя. Сторибордът Maniac Magee е отличен пример за картографиране на герои. Вече има всички главни герои със специфични подкани, подходящи за всеки от тях. Ученикът може да види имената на всеки един и да види какво трябва да разбере за всеки от конкретните герои. Като са малко по-ясни, учениците не се съсредоточават върху неуместна информация или губят фокус върху основните точки. Ако е ценен за учениците или урока, учителят може лесно да премахне героите от сценария, за да могат учениците да създадат свои собствени.


Умерено настаняване

Често ще има поне един ученик, който се бори с четенето до степен, в която разбирането е трудно без някакъв вид намеса или стратегия. Storyboarding е отличен инструмент, за да направите това ефективно, без да променяте формата на шаблона за карта на отношенията между героите като цяло. Тези ученици обикновено се възползват от по-ясни инструкции и в този случай може да включват примери за това, което трябва да бъде включено в тяхната карта с истории, също като първата клетка на картата с истории „За мишките и хората“. За да направи една крачка напред, учителят може или да избере да предостави повече информация за героите и да позволи на ученика да използва сценария като справочно ръководство, а не като графичен организатор. Или учителите могат да се чувстват свободни да променят подканите, за да отговарят на способностите на учениците.Добавяне на презентация

Накарайте учениците да прикачат своя сториборд към хартия, изискваща задълбочено обяснение на елемент от целия роман, или съчетайте това задание с презентация на Google слайдове или проект за изглед на дейност в PDF формат. Например, помолете учениците да отпечатат и покажат своите PDF създадени карти и улеснете PDF стативна дейност, която позволява на учениците да представят своите PDF създадени карти един на друг чрез PDF изглед на стативна дейност или разходка в „музейна галерия“. Вижте нашата статия за това как да представите сценарий с опция за представяне чрез Google слайдове.


Персонализирайте работни листове!

Ако търсите друга стъпка или алтернативно задание, можете да създадете символи за печат чрез файл с Word документ, създаден за използване във вашия клас! Тези файлове с работни листове, създадени за вас, могат да бъдат персонализирани и отпечатани като създаден PDF лист или файл с Word документ, който учениците да попълват с молив, или могат да бъдат попълнени в Storyboard Creator като създаден PDF цифров работен лист. Можете дори да създадете множество версии за онези ученици, които може да се нуждаят от малко допълнителна помощ, и да ги държите под ръка като файл с Word документ за бъдеща употреба! Намерете изобилие от създадени PDF шаблони и файлове, създадени, от които да работите, или просто започнете с празно платно. Започнете със Storyboard That днес и се абонирайте за имейл адреса за безплатни актуализации на ресурси, адаптивни шаблони и предварително направени работни листове, създадени за вас и вашите ученици.


Празна карта на знаци Шаблони на карта на знаци

Свързани дейности

Вижте тези дейности за картографиране от нашите ръководства за Правила , Чудо и Трагедията на Ромео и Жулиета.
Как да Използвате Работни Листове за Карта на Знаци за Ефективен Анализ на Знаци

1

Представяне на героите (преди четене)

Предоставете на учениците списък с герои и работен лист с карта на героите, за да се запознаят с имената и чертите на героите, които ще срещнат в литературното произведение.

2

Проследяване и попълване на информация (по време на четене)

Инструктирайте учениците да проследяват героите, докато четат, и да попълнят картата на знаците с важна информация за всеки герой. Насърчете ги да актуализират картата след всяко действие или глава.

3

Сравнете и прегледайте (след прочитане)

Накарайте учениците да сравнят своите попълнени карти със съученик, като отбележат всяка пропусната информация. Това служи като учебно ръководство и може да се използва за писмена задача въз основа на анализ на характера.

4

Обърнете Внимание на Предубежденията/погрешните Схващания

Напомнете на учениците как да анализират героите и че не цялата информация за героите е изрично посочена. Научете стратегията на OSCAR (цел, реч, мисли, действия, реакции) за анализиране на черти на характера.

5

Стъпка 5: Адаптации (по избор)

Помислете за адаптиране на работния лист въз основа на нуждите на учениците, като например предоставяне на празни шаблони за независимо мислене или модифициране на подкани за различни способности.

6

Подобрете презентациите и персонализирането (по избор)

Насърчете учениците да използват попълнените си карти на знаци за презентации или да ги прикачат към документи, изискващи задълбочен анализ на знаците. Персонализирайте работни листове с помощта на Storyboard Creator за допълнително разнообразие и персонализиране.

Често задавани въпроси относно картата на знаците: планове и шаблони на уроци

Какво е карта на знаците?

Картата на героите е инструмент, използван за проследяване и анализиране на развитието на героите в литературно произведение. Това може да бъде диаграма, работен лист или сценарий, който записва важна информация за чертите, действията и диалога на всеки герой.

Защо развитието на характера е важно в литературата?

Развитието на героите е от съществено значение за създаването на завладяваща история. Героите движат сюжета и конфликта, а техните мотивации и действия създават причина за съществуването на историята. Разбирането на чертите и мотивацията на героя е от решаващо значение за пълното разбиране и анализ на литературно произведение.

Кои са някои примери за шаблони за карта на знаци?

Шаблоните за карти на знаци могат да включват диаграми, графични организатори и разкадровки. Диаграмите могат да включват колони за имена на герои, физически описания, личностни черти и важни цитати. Графичните организатори могат да включват мехурчета или мрежи, свързани с линии, представляващи взаимоотношения между знаци. Сторибордите могат да включват поредица от клетки с изображения и надписи, изобразяващи действията, мислите и диалога на героя в целия роман.

Вижте Всички Ресурси за Учители
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/articles/e/характера-на-картата
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.
StoryboardThat е търговска марка на Clever Prototypes , LLC и е регистрирана в Службата за патенти и търговски марки на САЩ

Ограничено време. Само нови клиенти

Обратно на училище специално!

Поръчките за покупка ТРЯБВА да бъдат получени до 9/6/24!

Включва:

 • 1 училище
 • 10 Учители
 • 2 часа виртуален PD

30 дни Гаранция за Връщане на Парите. Само Нови Клиенти. Пълна Цена След Въвеждаща Оферта

Генериране на оферта

Това обикновено става доста бързо :)

Цитат Изпратен!

Имейл Изпратен до