https://www.storyboardthat.com/bg/articles/e/т-диаграми

T Диаграми в Образованието


Гъвкавостта на T-диаграмите между домейни

Чудили ли сте се някога: как изглежда T-диаграмата и как може да се приложи в различни житейски сценарии? Т-диаграмата е прост, но мощен инструмент, използван за визуално представяне на два различни набора от информация, което улеснява тяхното сравняване и противопоставяне. В тази статия ще проучим определението на T-Chart и неговите разнообразни приложения в образованието, бизнеса, личностното развитие и здравето и благосъстоянието.

Какво е Т диаграма?

T-Chart е графичен организатор, който разделя информацията в колони, традиционно за сравняване. Получава името си от основната версия с две колони: изглежда като буквата „T“ и е едновременно универсален и често използван във всички предмети.

В образователни условия разбирането какво е T-диаграма и как да се използва може значително да подобри преподаването и ученето. Ефективен инструмент за сравняване на два различни набора от информация, този графичен организатор може да се прилага в различни предмети и дейности в класната стая и по няколко начина извън класната стая.

T-Charts ви помагат:

 • Сравнете и контрастирайте два или повече елемента
 • Разделете информацията на групи
 • Показване на промяната

Употреби в управлението на бизнеса

 • Планиране и управление на проекти: В областта на управлението на проекти, T-Charts служат като безценен инструмент за очертаване на сроковете на проекта и оценка на два аспекта: планиран спрямо действителен напредък и рискове срещу награди. Например, пример с T-диаграма може да илюстрира планираните етапи спрямо действителните постижения, предоставяйки ясна представа за състоянието на проекта. Това не само помага да останете на път, но също така помага за ранното идентифициране на потенциалните рискове.

 • SWOT анализ: T-диаграмата опростява сложния процес на SWOT анализ, позволявайки на бизнеса ефективно да сравнява своите вътрешни силни и слаби страни с външни възможности и заплахи. Тази визуализация помага при идентифицирането на предимствата и недостатъците на различните стратегически позиции. Такъв подход може да бъде особено полезен за стартиращи фирми и МСП, които искат да намерят ниша на конкурентни пазари.

Употреби за личностно развитие

 • Поставяне на цели: Когато става въпрос за личностно развитие, поставянето и постигането на цели е от решаващо значение. T-диаграмите могат да помогнат в този процес, като позволяват на хората визуално да съпоставят два аспекта: краткосрочни срещу дългосрочни цели или лични срещу професионални амбиции. Този метод осигурява балансиран подход към поставянето на цели, отразяващ както непосредствените желания, така и дългосрочните стремежи.

 • Вземане на решения: Вземането на решения, било то в личния живот или кариерата, често може да бъде обезсърчително. T-Charts помагат в това отношение, като излагат две различни опции една до друга, позволявайки ясно сравнение на плюсовете и минусите. Този лесен подход опростява сложни решения, като например избор между множество предложения за работа или образователни пътеки.

Употреби за здраве и уелнес

 • Диета и хранене: В контекста на здравето и благосъстоянието, T-Charts могат да бъдат особено полезни при планирането на диета. Чрез сравняване на хранителните стойности на различни храни или балансиране на различни групи храни, хората могат по-добре да планират своите хранения. Предлагането на празна сравнителна таблица за читателите може да ги насърчи да се включат активно в своето хранително планиране.

 • Рутинни упражнения: Планирането и сравняването на различни рутинни упражнения е друга област, в която T-Charts се оказват полезни. Независимо дали става въпрос за сравняване на интензивността на различни тренировки или мускулните групи, към които са насочени, T-Charts помагат при адаптирането на фитнес рутините към конкретни нужди и цели. Включването на диаграма на T може да осигури визуална помощ за читателите, които искат да оптимизират своите планове за упражнения.

Приложения в класната стая

 • Планиране и организация на уроци: За преподавателите T-диаграмите са безценни при планирането и организацията на уроците. Чрез сравняване на два аспекта на урока, като учебни цели срещу дейности или теоретични концепции срещу практически приложения, учителите могат да създадат добре структурирани и балансирани планове за уроци. Примерът с диаграма AT в този контекст може да илюстрира разбивката на класната сесия на време за обучение и практически дейности.

 • Оценки на учениците: Могат да се използват примерни T-диаграми за рационализиране на процеса на оценяване. Учителите могат да сравняват и противопоставят силните и слабите страни на учениците или да оценяват различни аспекти от работата на ученика, като знание за съдържание срещу творческо изразяване. Този метод осигурява ясна рамка както за формиращи, така и за обобщаващи оценки.

 • Разбиране на сложни концепции: В предмети като история или наука T-Charts помагат на учениците да разберат сложни концепции, като ги разделят на две различни опции или перспективи. Например, T-Chart графика може да се използва за сравняване на две исторически събития или две научни теории, подпомагайки по-задълбочено разбиране.

 • Развиване на критично мислене: Критичното мислене е ключово умение в образованието. T-Charts насърчават учениците да анализират и оценят два аспекта на дадена тема, като например предимствата и недостатъците на конкретен аргумент или различните гледни точки в дебат. Тази дейност не само подобрява аналитичните умения, но и насърчава балансираното мислене.

 • Групови дискусии и дебати: T-Charts са отлични инструменти за структуриране на групови дискусии и дебати. Учениците могат да ги използват, за да подготвят аргументи, изброявайки две различни групи точки – за и против. Тази структура помага при организирането на мислите и последователното представяне на аргументите.

 • Творческо писане и разказване на истории: В упражненията за творческо писане или разказване на истории, T-Charts могат да помогнат на учениците да начертаят своите истории, сравнявайки елементи като развитие на героите спрямо развитие на сюжета или обстановка спрямо тема. Този подход помага при изработването на добре закръглени и ангажиращи разкази.

Разбиване на T диаграмата

Колони

Цялата информация, ако вашата диаграма е в колоните. В зависимост от типа информация, която записвате или показвате, може да има повече информация в определени колони, отколкото в други. Някои колони може да имат само думи или само снимки. Използвайте наличното пространство, за да оставите място за по-лесна четливост!


Заглавия

Етикетите в горната част на диаграмата диктуват каква информация се поставя един до друг. Ето няколко вида заглавия, които можете да използвате в горната част на вашата диаграма:

 • Предимства и недостатъци
 • Характер и черти
 • Преди и след
 • Причина и следствие
 • Тогава и сега
 • Концепция и пример
 • Съществително А и Съществително Б
 • Дума и определение
 • Хипотетични ситуации и
  Потенциални резултатиИзползване на T-диаграми в класната стая

ELA История Чужд език СТЪБЛО
 • Сравнения
 • Прогнозиране
 • TP-CASTT
 • Причина и следствие
 • Гледна точка
 • Анализ на котировките
 • Буквално значение срещу. Изразяване
 • Времена
 • Фалшиви роднини
 • Причина и следствие
 • Еквиваленти
 • Речник

Най-честата употреба на този тип графичен организатор е за сравнение. Оформлението е идеално за сравнение, защото демонстрира ясно разделение за елементите или темите. Форматът на сценария позволява много вариации, когато става въпрос за използване на диаграмата за сравнение, включително възможността за сравняване на повече от два елемента чрез просто добавяне на повече клетки. Сравняването може да се използва за всеки предмет, но в Storyboard That T-Chart е много повече!

Друга чудесна употреба е създаването на работни листове с T-Chart! Използвайте цифрови шаблони или ги отпечатайте, за да могат учениците да ги попълнят на ръка, или дори им дайте избор!


Съкращения

Един от уникалните видове дейности, които авторите на нашите учители са измислили, е използването на T-диаграмата за акроними! Вижте пример по-долу и разгледайте някои от другите статии, използващи акроними и мнемонични устройства с Storyboard That :
Изкуства по английски език

T-диаграмата е отлично оформление за показване на сравнения в дейностите по английски език, но оформлението е идеално и за показване на примери един до друг. Разделителните линии на T-диаграмата помагат да се разделят различните компоненти.

Примерни ELA дейности
История

Често, когато изучаваме исторически събития и политика, трябва да разберем и двете страни на спора. Т-диаграмата е перфектен начин да покажете вярванията или обстоятелствата на двама или повече хора или групи.

Примерни дейности

 • Причина и следствие
 • Гледна точка
 • Анализ на котировкитеУчене на език

Изучаването на език е трудна работа и T-Chart може да помогне за организирането на информация! Използвайте T-диаграма за сравнения на значение и време.

Примерни дейности за изучаване на език

 • Буквално значение срещу израз
 • Времена
 • Фалшиви родниниSTEM (наука, технологии, инженерство и математика)

Използвайте T-диаграма, за да сравните времевите промени, както и характерните разлики. Storyboard That ви позволява да направите до десет реда и десет колони .

Примерни STEM дейности

 • Причина и следствие
 • Еквиваленти
 • Речник

Заявление за специално образование

Възможността за добавяне на визуален компонент към графичен органайзер е огромна полза за обучаемите визуални! Има голям натиск за задоволяване на нуждите на различни типове обучаеми в класната стая и чрез включването на визуалния аспект позволява на вас, учителя, да достигнете до повече ученици, без да се налага да правите допълнително планиране. В допълнение към използването на T-Chart поради всички горепосочени причини, интегрирайте този графичен организатор на сценарий в Picture Boards, First then Boards и др. Разгледайте нашите ресурси за специално образование за още идеи!


Изглежда/Звучи като

Прилича/Звучи T-диаграмата е много по-специфична в използването си. Това е по-скоро инструмент за обучение, който учителите използват, за да помогнат да научат учениците си за поведение (обикновено поведение в класната стая). В стандартна дейност Изглежда/Звучи, учителят ще напише поведението в горната част на диаграмата и след това, като клас, ще опишат как определено поведение изглежда и звучи. В резултат на това всички ученици знаят какво се очаква от това поведение. Това е страхотен инструмент за управление на класната стая! Форматът Прилича/Звучи понякога ще включва трета категория, наречена „Усещане като“ . Категориите не са задължителни, но могат лесно да бъдат направени чрез включване на допълнителна клетка.

Свързани дейности
Как да Въведем T-диаграми

1

Обяснете Целта на Т-диаграмите

Започнете, като обясните на учениците целта на Т-диаграмите като графичен организатор. Опишете как Т-диаграмите помагат за организиране на информация, сравняване и контрастиране на идеи или анализ на данни. Подчертайте, че Т-диаграмите визуално представят информация по ясен и структуриран начин.

2

Покажете Примери и Обсъдете Структурата

Покажете примери на Т-диаграми, свързани с темата или предмета, който преподавате. Обсъдете структурата на Т-диаграма, която се състои от вертикална линия ("Т"), която разделя диаграмата на две колони. Обяснете, че лявата колона е за една категория или тема, докато дясната колона е за друга категория или тема.

3

Моделирайте Процеса

Моделирайте как да попълните T-диаграма, използвайки позната тема. Демонстрирайте как да етикетирате лявата колона с една категория или тема и дясната колона с друга. Предоставете примери за информация, която може да бъде записана от всяка страна на диаграмата, подчертавайки прилики, разлики или подходящи подробности.

4

Участвайте в Ръководена Практика

Ангажирайте учениците в ръководена практическа дейност. Предоставете частично попълнена T-диаграма или накарайте учениците да работят заедно, за да попълнят T-диаграма, свързана с текущия урок. Подкрепете тяхното разбиране, като предлагате подкрепа и обратна връзка, докато организират информация и правят връзки с помощта на Т-диаграмата.

5

Насърчавайте Независимото Кандидатстване

Преход към самостоятелно приложение чрез възлагане на задача или въпрос на учениците, които изискват от тях да създадат своя собствена T-диаграма. Осигурете ясни инструкции и конкретна тема или подкана. Насърчавайте креативността и критичното мислене, докато попълват Т-диаграмата с подходяща информация или идеи.

6

Размишлявайте и Обсъждайте

Завършете въведението в Т-диаграмите, като помислите върху процеса и обсъдите ползите от използването на Т-диаграми като инструмент за обучение. Помолете учениците да споделят своя опит, прозрения и предизвикателства, с които са се сблъскали, докато са използвали Т-диаграми. Подчертайте как Т-диаграмите помагат за организиране на мисли, сравняване на информация и визуално представяне на концепции.

Често задавани въпроси относно T-диаграмите

Какво е Т-диаграма и как може да се използва в класната стая?

Графичният организатор на T-диаграма обикновено се състои от две колони и се използва за сравняване и противопоставяне на две теми или идеи. Обикновено се използва, за да помогне на студентите да анализират различни концепции и да напишат убедителни есета, научни статии или доклади. Т-диаграмите помагат на учениците да учат, като помагат на учениците да организират мислите си, да сравняват и контрастират различни концепции или идеи, да действат като празни диаграми за сравнение или да анализират информация от различни гледни точки. Те могат също да се използват за въвеждане на нови теми или концепции, за улесняване на дискусии в клас или като инструмент за формиращо оценяване за проверка на разбирането на учениците.

Кои са някои примери за това как да направите T-диаграми полезни в класната стая?

Някои примери за това как да използвате Т-диаграма в класната стая включват сравняване и контрастиране на различни герои в една история, сравняване и контрастиране на различни исторически събития, сравняване и контрастиране на различни научни теории и сравняване и контрастиране на различни математически концепции. Те могат да се използват и като дейност преди четене, за да помогнат на студентите да правят прогнози и да организират предишните си знания, като инструмент за водене на бележки по време на лекции или презентации, а също и като инструмент за мозъчна атака.

Как могат учителите да диференцират обучението с помощта на работни листове с T-диаграма, за да отговорят на нуждите на всички обучаеми?

Учителите могат да диференцират обучението с помощта на работни листове с T-диаграма, като адаптират нивото на сложност или вида информация, която се сравнява или анализира, въз основа на нуждите на отделните обучаеми. Например, използването на начални изречения или подсказки може да помогне на учащите се да организират мислите си, докато по-напредналите могат да бъдат предизвикани да използват по-сложен език или да правят по-сложни сравнения. Учителите могат също така да предоставят различни видове информация за сравнение или анализ, като изображения, текстове или набори от данни, за да се харесат на различни стилове на учене и интереси. Използвайки работни листове с T-диаграма по гъвкав и отзивчив начин, учителите могат да подкрепят разнообразните нужди на всички обучаеми в класната стая.

Присвояване на Изображения
 • Brown Rice • Dani and Rob • Разрешително Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
 • Cliffs of Moher • Anosmia • Разрешително Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
 • Eiffel Tower Paris France • Calvin YC • Разрешително Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
 • Haddock, Poached egg and Champ • Annie Mole • Разрешително Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
 • indexKacang Merah ( Red Kidney bean ) • Photo Dokumen Lesman • Разрешително Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
 • Neuschwanstein Castle • robef • Разрешително Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
 • Oatmeal • DeSegura89 • Разрешително Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
 • Popcorn • keith.bellvay • Разрешително Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
 • spinach-boiling • internetbasedmom • Разрешително Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
 • Tofu • UnitedSoybeanBoard • Разрешително Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
 • Yoghurts • indi.ca • Разрешително Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
Вижте Всички Ресурси за Учители
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/articles/e/т-диаграми
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.
StoryboardThat е търговска марка на Clever Prototypes , LLC и е регистрирана в Службата за патенти и търговски марки на САЩ