https://www.storyboardthat.com/cs/create/agile-user-story
Přizpůsobte si a Použijte Ještě Dnes!


Vytvořte Příběh pro Agilní Uživatele*

Co je příběh agilního uživatele?

Agilní uživatelský příběh je krátký, jednoduchý popis funkce nebo funkce z pohledu koncového uživatele. Je to nástroj používaný při agilním vývoji softwaru, který pomáhá vývojovému týmu pochopit, co uživatel potřebuje a chce.

Jaké jsou výhody agilních uživatelských příběhů?

Mezi výhody agilních uživatelských příběhů patří:

 1. Vylepšená komunikace mezi vývojovým týmem a uživatelem.
 2. Jasnější pochopení potřeb a požadavků uživatele.
 3. Rychlejší vývojové cykly a rychlejší zpětnovazební smyčky.
 4. Zvýšená flexibilita reagovat na měnící se požadavky.
 5. Větší zaměření na uživatele a jeho potřeby.

Co je součástí příběhu agilního uživatele?

Agilní uživatelský příběh obvykle obsahuje tři složky:

 1. Uživatel: Popisuje, kdo je uživatel a jaká je jeho role v systému.
 2. Potřeba: Popisuje, čeho chce uživatel dosáhnout nebo problém, který potřebuje vyřešit.
 3. Výhoda: Popisuje výhodu nebo hodnotu, kterou uživatel získá z funkce nebo funkce.

Jak se nejlépe používají příběhy agilních uživatelů?

Agilní uživatelské příběhy se nejlépe používají, když jsou:

 • Krátké a jednoduché.
 • Psáno z pohledu uživatele.
 • Specifické a zaměřené na jednu vlastnost nebo funkci.
 • Nezávisle na příbězích ostatních uživatelů.
 • Odhadnutelné a testovatelné.
 • Prioritizováno na základě potřeb a požadavků uživatele.

3 Kroky k Vytvoření Agilního Uživatelského Příběhu

1

Role

Na koho se zaměřujete? Je vaše společnost B2C nebo B2B? Pokud je to B2B, jakou pracovní pozici mají vaši uživatelé?

2

Vlastnosti

Co vaši uživatelé potřebují, aby dosáhli svého cíle? Co přesně do svého produktu pro uživatele přidáváte?

3

Důvod

Nakonec, čeho se vaši uživatelé touto funkcí snaží dosáhnout? Zlepšit konverzní poměr? Snížit odliv? Sdílet jejich práci snadněji?


Často kladené otázky o agilních uživatelských příbězích

Kdo píše agilní uživatelské příběhy?

Agilní uživatelské příběhy může psát kdokoli z vývojového týmu, ale obvykle je píše vlastník produktu nebo samotný uživatel.

Jak upřednostňujete agilní uživatelské příběhy?

Agilní uživatelské příběhy lze upřednostnit na základě potřeb a požadavků uživatele, hodnoty nebo přínosu pro uživatele, úsilí potřebného k implementaci funkce nebo funkce a jakékoli závislosti na jiných uživatelských příbězích.

Jaký je rozdíl mezi příběhem agilního uživatele a případem použití?

Příběh agilního uživatele i případ použití popisují požadavky uživatele, ale příběh agilního uživatele je obvykle kratší a jednodušší než případ použití. Agilní uživatelský příběh se zaměřuje na potřeby uživatele a výhody, které získají z funkce nebo funkčnosti, zatímco případ použití je podrobnější popis toho, jak uživatel interaguje se systémem.

Jak odhadujete úsilí potřebné pro agilní uživatelský příběh?

Úsilí potřebné pro agilní uživatelský příběh lze odhadnout pomocí technik, jako jsou příběhové body nebo relativní dimenzování, které zahrnují srovnání příběhu s jinými příběhy známé složitosti. Vývojový tým může použít svou historickou rychlost k odhadu, kolik příběhových bodů může dokončit v daném sprintu.

Lze agilní uživatelské příběhy změnit?

Ano, agilní uživatelské příběhy mohou a měly by být změněny, protože vývojový tým lépe porozumí potřebám a požadavkům uživatelů. Vývojový tým by měl úzce spolupracovat s uživatelem, aby vylepšil uživatelské příběhy a zajistil, aby přesně odrážely potřeby uživatele.

Zobrazit další obchodní šablony!
*(Spustí se zkušební test zdarma na 2 týdny - není potřeba žádná kreditní karta)
https://www.storyboardthat.com/cs/create/agile-user-story
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Všechna práva vyhrazena.
StoryboardThat je ochranná známka společnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná v Úřadu pro patenty a ochranné známky USA