https://www.storyboardthat.com/cs/create/wireframe-templates-and-examples
Přizpůsobte si a Použijte Ještě Dnes!


Vytvořte Bezplatný Drátový Model*


Co je drátěný model?

Drátový model je vizuální reprezentace rozvržení a struktury webové stránky nebo aplikace. Jedná se o nízkověrný design ve stupních šedi, který nastiňuje obsah, funkčnost a navigaci digitálního produktu.

Proč jsou drátové modely důležité?

Drátové modely jsou důležité, protože pomáhají návrhářům a zúčastněným stranám vizualizovat obsah a strukturu digitálního produktu před jeho vývojem. Umožňují návrhářům zaměřit se na použitelnost a uživatelskou zkušenost, spíše než na estetiku, a mohou pomoci identifikovat potenciální problémy s navigací nebo hierarchií obsahu na začátku procesu návrhu.

Jak se nejlépe používají drátěné modely?

Drátové modely se nejlépe používají jako komunikační nástroj mezi návrháři, zúčastněnými stranami a vývojáři. Mohou pomoci zajistit, aby každý zapojený do projektu byl v souladu se strukturou a funkčností digitálního produktu, a mohou také sloužit jako plán pro proces vývoje.

Co je součástí drátěného modelu?

Drátový model obvykle zahrnuje oblasti hlavního obsahu, navigaci a jakékoli interaktivní prvky webové stránky nebo aplikace. Může také obsahovat anotace nebo poznámky vysvětlující zamýšlenou funkčnost nebo účel konkrétních prvků.


3 Tipy pro Vytváření Drátěných Modelů

1

Udržujte to Jednoduché

Drátové modely jsou záměrně minimalistické reprezentace budoucího produktu. Smyslem drátěného modelu je být co nejjednodušší, aby tým vývoje produktu nerozptylovaly křiklavé barvy nebo ikony. Udržujte svůj drátěný model základní, prostý a jednoduchý, zaměřte se pouze na akce uživatele a celkové rozvržení stránky.

2

Zaměřte se na UX

Při vytváření drátěného modelu je nesmírně důležité zaměřit se na uživatelskou zkušenost. Když kliknou na tlačítko, kam přistanou? Kolik kroků bude muset uživatel udělat, než dosáhne svého hlavního cíle? Můžete tento proces zjednodušit? Použijte wireframing jako způsob, jak zefektivnit a zjednodušit své uživatelské prostředí a zároveň vytvořit co nejpřehlednější rozhraní.

3

Použijte Šablony

Používejte zdroje kolem sebe. Vývojáři a návrháři produktů strávili nespočet hodin vytvářením nejlepších možných rozvržení webových stránek, takže je využijte ve svůj prospěch. Použijte šablony a příklady, které vás provedou procesem wireframingu a přizpůsobí šablony vašim konkrétním obchodním potřebám.


Často Kladené Otázky o Drátových Modelech

Jak podrobný by měl být drátěný model?

Úroveň detailů drátového modelu závisí na potřebách konkrétního projektu a zamýšleném publiku drátového modelu. Obecně by drátový model měl poskytovat jasnou reprezentaci rozvržení, hierarchie a funkčnosti stránky nebo aplikace. Drátový model by se měl zaměřit spíše na strukturu, obsah a tok uživatelů než na vizuální design. Měl by být jednoduchý a srozumitelný a měl by zdůrazňovat klíčové prvky a interakce.

Mám do drátového modelu zahrnout barvy nebo obrázky?

Drátové modely obvykle neobsahují barvy ani obrázky, protože mají spíše reprezentovat strukturu a funkčnost stránky nebo aplikace než její konečný design. Někdy však může návrhář použít barvu k rozlišení mezi různými prvky, jako je text a obrázky, aby bylo snazší je pochopit.

Kdo by měl být zapojen do procesu wireframingu?

Zapojení mezifunkčního týmu je často nejlepším postupem pro wireframing. Tým může zahrnovat účastníky projektu, designéry, vývojáře, tvůrce obsahu a experty na uživatelské zkušenosti. Každý člen týmu může přispět jedinečnými poznatky a pohledy na vytvoření optimálního drátového modelu.

Kolik kol revizí je typických pro drátěné modely?

Počet kol revizí drátového modelu se může lišit v závislosti na složitosti projektu, zpětné vazbě členů týmu a dalších faktorech. Obecně může být vyžadováno několik kol revize, než bude dohodnut konečný drátový model. Je však nezbytné najít rovnováhu mezi prováděním nezbytných změn a vyvarováním se nadměrného množství revizí, které mohou zpomalit postup projektu.

Zobrazit více drátěných šablon!
*(Spustí se zkušební test zdarma na 2 týdny - není potřeba žádná kreditní karta)
https://www.storyboardthat.com/cs/create/wireframe-templates-and-examples
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Všechna práva vyhrazena.
StoryboardThat je ochranná známka společnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná v Úřadu pro patenty a ochranné známky USA