https://www.storyboardthat.com/he/articles/e/מה-הוא-ubd-הבנה-ידי-עיצוב


What is UBD?

Understanding By Design, or UBD, is a framework and accompanying design process for thinking decisively about unit lesson planning. The concept was developed by Jay McTighe and Grant Wiggins, and as part of their principles they state that UBD “…is not a philosophy of education”. It is not designed to tell teachers what or how to teach; it is a system to help them teach more effectively. In fact, its flexibility is one reason it has gained so much acclaim. With UBD, the ultimate goal is to think backward, focusing on the big picture: at the end of a unit what is the essential question your students should be able to answer?


What are the Stages of UBD?

The UBD design process is organized into three stages:

 1. Identify Desired Results
 2. Determine Acceptable Evidence
 3. Create the Learning Plans


Stage 1: Identify Desired Results or Outcome

Parts of Stage 1

 1. Establish Goals
 2. Construct Understandings
 3. Write Essential Questions
 4. Determine: Students will know ______________
 5. Determine: Students will be able to ______________


As an educator, you can begin stage one by asking a few key questions. I like to simplify this and think of it as what you want your students to UNDERSTAND. What relevant goals (such as Common Core State Standards, objectives, and learning outcomes) will this address?Stage 1: How to Write Essential Questions

Your essential questions are the base of your UBD unit, so it is important that you know what essential questions are. To keep it simple, the questions are open-ended, thought-provoking, and engaging. These are often characterized by a call for higher-order thinking which points towards transferable ideas. They are not simple questions; they need support and justification, and often require that the student ask other questions before getting an answer. Most importantly, an essential question recurs over time. Without a strong essential question, you cannot move forward in your design and implementation. To assist you, see the examples below.


Stage 1 Worksheet

Stage 1 - Identify Desired Results/Outcome
Goals:


Understandings:


Essential Questions:


Students will know ...


Students will be able to...Completed Stage 1 Worksheet

Stage 1 - Identify Desired Results/Outcome
Goals:
Students’ goal is to: read, write, and determine what makes a well-developed essay; with an introduction, a conclusion, and body paragraphs that use transitioning words, and proper spelling and grammar.
Understandings:
 • Writing is a way to express your knowledge of a topic and show your interest in it.
 • Writing allows you to express multiple levels of color, including connotation, mood, and tone.
 • Writing is a process to strengthen ideas and clarify perceptions.
 • Becoming a better writer helps you to become a better reader.
 • Writing is a powerful form of communication where you can express ideas in a systematic fashion.
Essential Questions:
 • Why is writing important?
 • Why are the different types of composition important to learn?
 • How do you become a good writer?
Students will Know ...
 • The components of an essay
 • What transitions are
 • Effective ways to write an introduction and conclusion
 • What a paragraph must include to convey a message
Students will be able to...
 • Construct a multi-paragraph essay on their own, without a graphic organizer
 • Use transition words
 • Introduce and conclude an essay
 • Construct topic sentences
 • Cite evidence to back up their answers

Stage 2: Determine Acceptable Evidence

Parts of Stage 2

 1. Performance Tasks
 2. Other Evidence


For the second stage, you need to think of how you see Stage One taking place. Simplified again: what your students will DO to understand the concept, and how they will do it. Examples could be performance tasks, where students demonstrate their understanding, or evidence like tests and quizzes, homework, prompts, and reflections.

Stage 2: Important Questions to Answer

 • What performances and products will reveal evidence of meaning-making and transfer?
 • What additional evidence will be collected for other desired results?

Stage 2 Worksheet

Stage 2 - Assessment Evidence
Performance Tasks:


Other Evidence:Completed Stage 2 Worksheet

Stage 2 - Assessment Evidence
Performance Tasks:
 • Draft writing
 • Open responses
 • Reflections and question on the writing process
 • Self editing
 • Peer editing
Other Evidence:
 • Tests/quizzes on knowledge: parts of an essay
 • Grading rubrics addressing specific target areas of an essay
 • Ability to follow direction
 • Adaptation to constructive criticism and working towards correcting errors

Stage 3: Create the Learning Plans

Parts of Stage 3

 1. Learning Plan (Instruction)
 2. Learning Activities (Experiences)


For the third stage, think about what specific lesson plans and assessments will you need to measure the progress of the process? How will your lessons get students to understand the desired results from stage 1? What learning experiences and instruction will enable students to achieve the goals you set in the previous stages?

Stage 3: Important Questions to Answer

 • What activities, experiences, and lessons will lead to achievement of the desired results and success in the assessments?
 • How will the learning plan help students acquisition, evaluation, and transfer?
 • How will the unit be sequenced and differentiated to optimize achievement for all learners?

Stage 3: W.H.E.R.E.T.O.

WHERETO is an acronym to help execute Stage 3 and is explained below. (Another acronym to help with the process of writing Stage 3 is GRASPS) When considering your unit you must recognize what is expected of your students throughout the process. This table includes how will they be evaluated, judged, and graded:


WWHERE is the unit going and WHAT is expected?
HHOOK all students, and HOLD their interest?
EEQUIP students, help them EXPERIENCE the key ideas and EXPLORE the issue.
RProvide opportunities to RETHINK and REVISE their understandings and work.
EAllow students to EVALUATE their work and its implications.
TTAILOR the unit to the different needs, interests, and abilities of learners.
OORGANIZE to maximize engagement, as well as effective learning.


Stage 3 Worksheet

Stage 3 - Learning Plan
Learning Activities and Planned Lesson Instruction:
Stage 3 Completed Worksheet

Stage 3 - Learning Plan
Learning Activities and Planned Lesson Instruction:

Each of the Following Lessons Contains

 • Sources
 • Front Loading
 • Activities - Worksheets and Handouts

Lessons

 • Lesson 1 - What is an Essay?
 • Lesson 2 - What are Different Styles of Essays?
 • Lesson 3 - Taking a Peek at an Essay
 • Lesson 4 - The Bing, Bang, Bongo Method: 5 Paragraph Essay
 • Lesson 5 - Check Out My Body…Type
 • Lesson 6 - MCAS/PARCC
 • Lesson 7 - Audience Importance
 • Lesson 8 - Introducing the Introduction
 • Lesson 9 - "Girl, Look at the Body…I Work Out": Writing SEXI Body Paragraphs
 • Lesson 10 - Conclusion Confusion
 • Lesson 11 - IYOW (Write Your Own)
 • Lesson 12 - Self Editing
 • Lesson 13 - Peer Editing
 • Lesson 14 - Final Draft
 • Lesson 15 - Reflection
 • Works Cited

  • Ray, Rebecca L. CURRICULUM UNIT Composition Writing 10th Grade English Language Arts. 14 July 2012. Lesson Plan. Fitchburg State University, Fitchburg, Massachusetts.
  • Wiggins, Grant P., and Jay McTighe. The Understanding by Design Guide to Creating High-Quality Units. Alexandria, VA: ASCD, 2011. Print

  כיצד להשתמש בשאלות חיוניות ב-UbD

  1

  להבין את המטרה

  הכר את המטרה והמשמעות של שאלות חיוניות ומושגים חשובים ב-UBD. הכירו בכך שמדובר בשאלות פתוחות ומעוררות מחשבה המערבות את התלמידים בחשיבה ביקורתית, מקדמות הבנה עמוקה יותר ומחברות מטרות למידה להקשרים בעולם האמיתי.

  2

  זהה את תוצרי הלמידה הרצויים

  קבע את תוצרי הלמידה ואת יעדי הביצועים הרצויים עבור היחידה או השיעור שלך. חשבו על מה שהתלמידים לומדים, מבינים ויכולים לעשות עד סוף היחידה.

  3

  מלאכה שאלות מרתקות ומאתגרות

  לפתח שאלות שמעוררות סקרנות ומעודדות חקירה. ודא שהשאלות פתוחות, מורכבות ומתואמות לתוצרי הלמידה הרצויים. שקול שאלות המניעות את התלמידים לנתח, להעריך ולסנתז מידע, כמו גם שאלות המקשרות את התוכן לחייהם של התלמידים ולעולם הסובב אותם.

  4

  לשלב בכל היחידה

  שלב את השאלות החיוניות באופן אסטרטגי לאורך היחידה או השיעור שלך. השתמש בשאלות כדי להנחות הדרכה, דיונים ופעילויות. ודא שהשאלות ייבחנו מחדש ושיקפו אותן במהלך שלבים שונים של תהליך הלמידה.

  5

  Function Host is not Running.

  הנח דיונים משמעותיים ופעילויות מבוססות חקירה המעודדות את התלמידים לחקור ולהגיב לשאלות. ספק הזדמנויות לתלמידים לשתף את נקודות המבט שלהם, לתמוך בדעותיהם באמצעות ראיות ולעסוק בפתרון בעיות שיתופי.

  6

  Function Host is not Running.

  חשבו באופן קבוע על יעילות השאלות בקידום מעורבות והבנה של התלמידים. השתמש בהערכות מעצבות, כגון דיונים בכיתה, מצגות או הרהורים בכתב, כדי לאמוד את עומק ההבנה של התלמידים ואת יכולתם להתמודד עם השאלות המהותיות. התאם את ההוראה וספק משוב על סמך תשובות התלמידים לשאלות.

  שאלות נפוצות על הבנה לפי עיצוב

  מהי הבנה לפי עיצוב?

  זוהי מסגרת חינוכית לעיצוב תכנית לימודים המתמקדת בתכנון חוויות למידה עם דגש חזק על הבנת התלמידים. הוא מורכב משלושה שלבים: זיהוי תוצרי למידה רצויים, קביעת שיטות הערכה ותכנון פעילויות הדרכה.

  מהם היתרונות של שימוש ב-Unstand by Design בכיתה?

  שימוש במסגרת זו יכול לעזור למורים ליצור אסטרטגיות הוראה ורעיונות חדשים המתמקדים ברכישת הידע והמיומנויות החשובות ביותר. גישת עיצוב לאחור זו יכולה גם לעזור להפוך את ההוראה למרתקת ומשמעותית יותר עבור התלמידים, שכן היא מעודדת מורים לתכנן פעילויות והערכות שהן אותנטיות ורלוונטיות לחייהם של התלמידים.

  כיצד מורים יכולים להבטיח ששיעורי ההבנה לפי עיצוב הם קפדניים ומאתגרים עבור כל התלמידים?

  מורים יכולים להבטיח שהשיעורים שלהם יהיו קפדניים ומאתגרים על ידי הצבת ציפיות גבוהות לכל התלמידים, מתן הזדמנויות לתלמידים ליישם את הלמידה שלהם בדרכים אותנטיות ומשמעותיות, והצעת פיגומים מתאימים ותמיכה ללומדים מתקשים. הם יכולים גם להשתמש בהערכה מעצבת כדי לעקוב אחר התקדמות התלמידים ולהתאים את ההוראה לפי הצורך.

  האם ניתן להשתמש בהבנה לפי עיצוב בכל תחומי הנושא?

  כן, המסגרת יכולה לשמש בכל תחומי המקצוע, שכן היא מתמקדת בעיצוב הוראה שמובילה להבנה עמוקה והעברת למידה, ולא בתכנים או מיומנויות ספציפיות.

  איזה תפקיד ממלאים דפי עבודה ב- Understanding by Design?

  דפי עבודה יכולים להיות כלי שימושי אם הם נועדו לתמוך בתוצרי הלמידה ובהבנה הרצויים. עם זאת, הם לא צריכים להיות המוקד העיקרי של ההוראה, ויש להשתמש בהם בשילוב עם סוגים אחרים של פעילויות למידה והערכות.

  מה ההבדל בין UDL ל-UBD?

  UDL (עיצוב אוניברסלי ללמידה) מתמקדת ביצירת סביבות למידה מכילות, הנותנות מענה לצרכי התלמידים המגוונים. UBD (הבנה על ידי עיצוב) מתמקד בתכנון תוכניות לימודים והוראה, תוך שימת דגש על תוצרי למידה, הערכות והתאמה. UDL מתייחס לאופן העברת החינוך, בעוד UBD מתייחס למה שנלמד וכיצד הוא מוערך. ניתן להשתמש בשניהם יחד כדי לשפר את ההוראה והלמידה.

  מהם 3 השלבים של UBD?

  שלושת השלבים של UBD הם: זיהוי תוצאות רצויות (מטרות ושאלות חיוניות), קביעת ראיות מקובלות (הערכה) ותכנון חוויות למידה והוראה (הוראה).

  מהי מערך שיעור UBD?

  מערך שיעור UBD (הבנה על ידי עיצוב) הוא מסגרת עיצוב הדרכה שפותחה על ידי גרנט וויגינס וג'יי מקטיגה. זוהי גישה בשימוש נרחב בחינוך ליצירת מערכי שיעור יעילים ופיתוח תכניות לימודים. מסגרת ה-UBD מתמקדת בעיצוב שיעורים מתוך מחשבה על המטרה הסופית, תוך שימת דגש על הבנת התלמידים ושימור הידע לטווח ארוך, במקום רק לכסות את התוכן.

  מה המשמעות של UBD בחינוך?

  בחינוך, "UBD" ראשי תיבות של Understanding by Design, שהיא מסגרת חינוכית וגישה לפיתוח תכניות לימודים. זהו תהליך עיצוב לאחור, מה שאומר שהוא מתחיל במחשבה על המטרה הסופית ועובד אחורה כדי ליצור תוכנית לימודים ותוכנית הדרכה.

  מצא פעילויות תכנון נוספות כמו אלה בקטגוריית החינוך המיוחד שלנו!
  צפה בכל משאבי המורים
  *(זה יתחיל 2 שבוע חינם ניסיון - לא כרטיס אשראי צורך)
  https://www.storyboardthat.com/he/articles/e/מה-הוא-ubd-הבנה-ידי-עיצוב
  © 2023 - Clever Prototypes, LLC - כל הזכויות שמורות.
  StoryboardThat הוא סימן מסחרי של Clever Prototypes , LLC , ורשום במשרד הפטנטים והסימנים המסחריים בארה"ב