Търсене
  • Търсене
  • Моите Разказвачи
https://www.storyboardthat.com/bg/articles/e/гръб-към-училище-с-sbt

Как да си Поставите Цели с Вашите Ученици за Предстоящата Учебна Година

1

Представете на Вашите Ученици Концепцията за Поставяне на Цели

Обяснете на вашите ученици значението на поставянето на цели и как това може да им помогне да постигнат желаните резултати. Дайте им примери от реалния живот за това как поставянето на цели е работило за други хора.

2

Преглед на Представянето от Предходната Година

Отделете малко време, за да прегледате миналогодишното представяне с вашите ученици. Обсъдете какво работи добре и какво се нуждае от подобрение. Използвайте това като основа за определяне на цели за следващата година.

3

Мозъчна Атака Цели

Предоставете на учениците списък с възможни цели или ги накарайте да обмислят свои собствени. Помолете ги да помислят какво искат да постигнат академично, социално и емоционално през учебната година.

4

Категоризирайте Целите

Категоризирайте целите на краткосрочни и дългосрочни цели. Обсъдете как краткосрочните цели могат да помогнат за постигането на дългосрочни цели.

5

Направете Целите SMART

Помогнете на учениците да направят целите си SMART (специфични, измерими, постижими, подходящи и ограничени във времето). Това ще помогне на учениците да останат концентрирани и мотивирани.

6

Създайте План за Действие

Помогнете на учениците да създадат план за действие за постигане на целите си. Разбийте целта на по-малки стъпки и обсъдете как могат да изпълнят всяка стъпка. Насърчете учениците да напишат своя план за действие.

7

Проследяване на Напредъка

Настройте редовни проверки, за да проследявате напредъка на учениците към целите си. Празнувайте постиженията по пътя и използвайте неуспехите като възможност да научите и коригирате плана за действие.

8

Насърчаване на Размисъл

В края на учебната година накарайте учениците да обмислят своите цели и напредъка си. Обсъдете какво са научили, какво са постигнали и какво биха могли да направят по-добре следващия път.

Често задавани въпроси относно дейностите за завръщане в училище

Какви са целите на годишната дейност и как може да бъде от полза за учениците?

Целта за годината е възможност за учениците да визуализират своите академични, социални и лични цели за новата учебна година. Учениците могат да включват както самата цел, така и стъпките за постигане на тази цел. Тази дейност е не само забавна, но и помага на учениците да останат мотивирани и отговорни през цялата година. В края на годината те могат да преразгледат своя сценарий, за да видят дали са постигнали това, което са си поставили за цел.

Как може Storyboard That да се използва за проекта за лятно четене?

Storyboard That може да се използва за проекта за лятно четене по различни начини. Учениците могат да изберат възложена книга или такава, която четат сами, и да създадат сценарий, който показва резюмето, темите, анализа на героите, речника и любимата част от книгата. Те могат също така да създават плакати, които подчертават важните елементи на историята, като сюжета и темите.

Какви видове дейности „Всичко за мен“ могат да създават учениците с помощта на Storyboard That?

Учениците могат да създават различни дейности „Всичко за мен“ с помощта на Storyboard That, включително плакат „Всичко за мен“, плакат за социални медии „Направи си сам“, карта на паяк с факти, любими неща или места, T-диаграма с харесвания и нехаресвания, личен разказ и хронология на техния живот. Тази дейност помага на учениците да се представят пред своите съученици и учителя, като изтъкват своите минали истории, странности, любими неща, хобита и таланти.

Вижте Всички Ресурси за Учители
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/articles/e/гръб-към-училище-с-sbt
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.
StoryboardThat е търговска марка на Clever Prototypes , LLC и е регистрирана в Службата за патенти и търговски марки на САЩ