https://www.storyboardthat.com/cs/create/domovská-stránka-wireframes
Přizpůsobte si a Použijte Ještě Dnes!


Vytvořte Bezplatnou Domovskou Stránku*


Co je drátový model domovské stránky?

Drátový model domovské stránky je vizuální reprezentace domovské stránky webu, která nastiňuje její rozvržení a strukturu. Obvykle se vytváří v raných fázích vývoje webových stránek, aby pomohl návrhářům a vývojářům plánovat a organizovat obsah stránky a uživatelské rozhraní.

Proč jsou drátové modely domovské stránky důležité?

Drátové modely domovské stránky jsou důležité, protože poskytují plán pro domovskou stránku webu a zajišťují, že návrháři a vývojáři vytvoří soudržné a uživatelsky přívětivé rozhraní. Pomáhají také identifikovat potenciální problémy s rozložením a strukturou webových stránek ještě před skutečným kódováním, což z dlouhodobého hlediska šetří čas a zdroje.

Jak se nejlépe používají drátové modely domovské stránky?

Drátové modely domovské stránky se nejlépe používají jako výchozí bod pro návrh a vývoj webových stránek. Umožňují návrhářům a vývojářům spolupracovat a přijímat informovaná rozhodnutí o rozložení, funkčnosti a umístění obsahu webu. Kromě toho je lze použít ke shromažďování zpětné vazby od zúčastněných stran a koncových uživatelů, což zajišťuje, že konečný produkt splňuje potřeby všech.

Co je zahrnuto v drátovém modelu domovské stránky?

Drátový model domovské stránky obvykle zahrnuje rozvržení stránky, navigaci a umístění obsahu. Může také obsahovat prvky, jako jsou obrázky, tlačítka a formuláře, a také anotace popisující zamýšlenou funkčnost každého prvku.


3 Tipy pro Vytvoření Drátového Modelu Domovské Stránky

1

Použijte Mřížky a Krabice

Při plánování a navrhování drátěného modelu domovské stránky rozdělte stránku na mřížky a vyplňte tato místa mřížky rámečky. Ne každá mřížka musí mít stejnou velikost, ale pomůže to zachovat proporcionalitu vaší stránky. Použitím mřížek a rámečků k naplánování vaší domovské stránky bude konečný produkt vizuálně mnohem přitažlivější.

2

Znovu Použijte Vodicí Symboly

Chcete-li, aby vaše stránka zůstala jako symbol a byla co nejsrozumitelnější, používejte jako průvodce své uživatele dobře známé symboly. Díky velkým, snadno srozumitelným symbolům se uživatel bude cítit pohodlněji, když bude vědět, co se vaše stránka snaží sdělit. Pro ilustraci stejného nápadu použijte stejné symboly na stránce vícekrát.

3

Mějte na Paměti Uživatele

V neposlední řadě mějte při návrhu stránky vždy na paměti uživatele. Měli byste se neustále ptát sami sebe: „Kdybych byl uživatelem, jak bych tomu rozuměl?“. Vaši uživatelé jsou mnohem méně obeznámeni s vaším produktem než vy, proto je představte a věci zbytečně nekomplikujte. Na své návrhové procesy vždy používejte zaměření zaměřené na uživatele.


Často Kladené Otázky o Drátových Modelech Domovské Stránky

Kdo vytváří drátěné modely domovské stránky?

Drátové modely domovské stránky jsou obvykle vytvářeny webovými designéry nebo UX designéry.

Jak podrobný by měl být drátěný model domovské stránky?

Úroveň detailů v drátovém modelu domovské stránky se bude lišit v závislosti na rozsahu projektu a preferencích návrháře. Obecně je však dobré zahrnout dostatek podrobností, aby bylo možné jasně sdělit rozvržení a funkčnost stránky.

Jaký je rozdíl mezi drátěným modelem a prototypem?

Drátový model je statická vizuální reprezentace rozvržení a struktury webové stránky, zatímco prototyp je interaktivní maketa, která simuluje funkčnost a uživatelskou zkušenost webové stránky. Prototypy se obvykle vytvářejí po fázi drátěného modelu a používají se k testování a vylepšování designu webových stránek.

Zobrazit více drátěných šablon!
*(Spustí se zkušební test zdarma na 2 týdny - není potřeba žádná kreditní karta)
https://www.storyboardthat.com/cs/create/domovská-stránka-wireframes
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Všechna práva vyhrazena.
StoryboardThat je ochranná známka společnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná v Úřadu pro patenty a ochranné známky USA