https://www.storyboardthat.com/cs/create/drátové-modely-přístrojové-desky
Přizpůsobte si a Použijte Ještě Dnes!


Vytvořte Bezplatný Drátový Model*


Co je Dashboard Wireframe?

Drátový model řídicího panelu je vizuální reprezentace rozvržení a obsahu řídicího panelu. Je to kostra, která nastiňuje základní strukturu a klíčové prvky řídicího panelu, jako jsou grafy, tabulky a metriky.

Proč jsou drátové modely palubní desky důležité?

Dashboard wireframes jsou důležité, protože slouží jako plán pro návrh a vývoj palubní desky. Pomáhají zajistit, aby všechny zúčastněné strany sdílely porozumění účelu, publiku a funkcím řídicího panelu. Díky vizualizaci rozvržení a obsahu řídicího panelu v rané fázi procesu návrhu pomáhají drátové modely týmům vyhnout se nákladným chybám a zpožděním.

Jak se nejlépe používají drátové modely palubní desky?

Dashboard wireframes se nejlépe používá jako komunikační nástroj mezi designéry, vývojáři a zúčastněnými stranami. Lze je použít ke shromažďování zpětné vazby, usnadňování diskusí a propojování zúčastněných stran podle sdílené vize řídicího panelu. Kromě toho lze drátové modely použít k testování a ověřování návrhových konceptů před investováním času a zdrojů do vývoje plně funkčního řídicího panelu.

Co je součástí drátového modelu Dashboard?

Drátový model palubní desky obvykle obsahuje následující prvky:

  1. Záhlaví: Obsahuje logo, název a navigační nabídku řídicího panelu.
  2. Metriky: Zobrazuje klíčové ukazatele výkonu (KPI) řídicího panelu vizuálně přitažlivým způsobem.
  3. Grafy: Prezentuje data v grafické podobě, aby pomohla uživatelům rychle identifikovat trendy a vzory.
  4. Tabulky: Zobrazuje data v tabulkovém formátu pro snadné srovnání a analýzu.
  5. Filtry: Umožňuje uživatelům pracovat s řídicím panelem výběrem konkrétních datových bodů nebo časových rámců.
  6. Zápatí: Obsahuje informace o zdrojích dat řídicího panelu, vlastnících a datu poslední aktualizace.

3 Tipy pro Vytvoření Drátového Modelu Řídicího Panelu

1

Zobrazit Data

Prvním aspektem vytvoření silného řídicího panelu je rozhodnutí, která data zobrazit uživateli. Uživatel přichází na řídicí panel, aby si prohlédl svůj účet a provedl určitou akci. Nejprve jim ukažme, jak váš produkt doposud používali. Co dělali dobře? Kde mají možnost se zlepšit? Zobrazujte uživatelská data jednoduchým a srozumitelným způsobem.

2

Rozhodněte se, co je Nejdůležitější

Dále se rozhodněte, jaké jsou nejoblíbenější akce uživatele, a z řídicího panelu zadávejte výzvy k akcím, aby je bylo možné snadno provést. Poté vezměte zbytek možných uživatelských voleb a schovejte je. Umístěte je za tlačítko „více možností“, aby uživatelé nebyli zahlceni možnostmi, když se poprvé dostanou na palubní desku.

3

Barevná Souřadnice

Nakonec barevně sladíme. Vaše palubní deska musí být esteticky příjemná. Použijte barevné vzory, aby uživatel věděl, kde se na řídicím panelu nachází. Pokud se zabývají předplatným nebo platebními možnostmi, použijte jednu barvu; pro nastavení nebo předvolby e-mailu použijte jiný.


Často Kladené Otázky o Drátových Modelech Palubní Desky

Kolik detailů by měl obsahovat drátěný model palubní desky?

Úroveň detailů obsažená v drátovém modelu řídicího panelu závisí na rozsahu projektu a potřebách týmu. Obecně platí, že drátěný model by měl poskytovat dostatek detailů, aby sdělil rozvržení a funkčnost palubní desky, aniž by se zamotal do detailů návrhu.

Kdo by se měl podílet na tvorbě drátěného modelu palubní desky?

Vytvoření drátového modelu řídicího panelu obvykle zahrnuje návrháře, vývojáře, datové analytiky a zúčastněné strany, které budou řídicí panel používat.

Lze drátěný model palubní desky změnit poté, co byl schválen?

Ano, drátěný model palubní desky lze po schválení změnit. Změny je však třeba provádět opatrně, protože mohou ovlivnit funkčnost a design palubní desky. Jakékoli změny by měly být sděleny zainteresovaným stranám a dalším členům týmu, aby bylo zajištěno sladění.

Zobrazit více drátěných šablon!
*(Spustí se zkušební test zdarma na 2 týdny - není potřeba žádná kreditní karta)
https://www.storyboardthat.com/cs/create/drátové-modely-přístrojové-desky
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Všechna práva vyhrazena.
StoryboardThat je ochranná známka společnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná v Úřadu pro patenty a ochranné známky USA