Vyhľadávanie
  • Vyhľadávanie
  • Moje Príbehy
https://www.storyboardthat.com/sk/biography/isaac-newton
x
Storyboard That Logo

Chcete vytvoriť storyboard ako je tento?

Use Storyboard That!

Vyskúšajte Storyboard That!

Vytvorte storyboard

Isaac Newton bol britský vedec, ktorého kniha, Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, podrobne popisuje pohybové zákony a teóriu gravitácie, ktorá je základom veľkej časti modernej fyziky. On tiež prispel k oblasti matematiky prostredníctvom svojej práce na kalkulácii.

Isaac Newton bol britský vedec narodený 4. januára 1643 vo Woolsthorpe Manor vo Veľkej Británii. On pravdepodobne najviac prispel k fyzike ako ktorýkoľvek iný človek v dejinách ľudstva. Jednotka síl, newton (N), je pomenovaná po ňom.

Newton urobil pokrok v takmer každej odvetvovej oblasti matematiky, ktorú sme študovali v tom čase. Jeho najvplyvnejším matematickým vynálezom je kalkul, štúdium zmien, aj keď vynález je nárokovaný aj Gottfriedom Liebnizom. Mnohí historici teraz naznačujú, že obaja vynájdené kalkulum nezávisle, len s rôznymi notáciami.

V roku 1666 študoval Newton optiku, konkrétne sa zameral na rôzne farby svetla, ktoré opustili hranol z dôvodu lomu. Dospel k záveru, že farby musia byť súčasťou bieleho svetla. Pred týmto objavom si ľudia mysleli, že hranol sfarbí svetlo.

Newton je najznámejší pre svoju teóriu gravitácie, ktorú mnohí ľudia spájajú s pádom jablka na hlave. Tento príbeh pravdepodobne nie je pravdivý, Newton nevytvoril v jedinom okamihu svoju teóriu gravitácie. Jeho známy napísal vo svojej biografii Isaaca Newtona, že keď bol s Isaacom v záhrade a Newton premýšľal o gravitácii, to bolo "príležitosťou na jeseň jablka ". Niektorí historici sa domnievajú, že to je spôsob, ako začal klesajúci príbeh o jablone.

Isaac Newton vydal Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica v roku 1687, v ktorom položil svoje pohybové zákony, ktoré tvoria základ klasickej mechaniky a gravitačných zákonov. Kniha mu trvala dva roky na výrobu a jeho myšlienky a teórie sa teraz opierajú o veľa modernej vedy a techniky.

20. marca 1727 Newton zomrel vo veku 84 rokov. Dostal štátny pohreb a bol pochovaný v Westminsterskom opátstve v Londýne.


Storyboard That

Vytvorte si vlastný Storyboard

Vyskúšajte to zadarmo!

Vytvorte si vlastný Storyboard

Vyskúšajte to zadarmo!

Newtonove významné úspechy

  • Tri zákony pohybu
  • Zákony gravitácie
  • Vynájdenie počtu

Isaac Newton Quotes

"Ak som ešte videl, stál som na ramenách obrov."


"Plato je môj priateľ, Aristoteles je môj priateľ, ale môj najlepší priateľ je pravda."


"Môžem vypočítať pohyb nebeských telies, ale nie šialenstvo ľudí."


Viac informácií o ľuďoch, ktorí ovplyvnili históriu, nájdete v našom Ilustrovanom sprievodcovi biografmi!
Zobraziť Všetky Učiteľské Zdroje
*(Spustí sa 2-týždňová bezplatná skúšobná skúška - nie je potrebná kreditná karta)
https://www.storyboardthat.com/sk/biography/isaac-newton
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Všetky práva vyhradené.
StoryboardThat je ochranná známka spoločnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná na úrade USA pre patenty a ochranné známky