לחפש
 • לחפש
 • לוחות הסיפורים שלי
https://www.storyboardthat.com/he/articles/e/ציר-זמן-יצרנית

מבוא לקווי זמן: כוחם של מארגני ציר זמן גרפיים

פריסת ציר זמן - יצרנית ציר מארגן גרפי

ציר זמן הוא סוג של מארגן גרפי המייצג חזותית אירועים ספציפיים בסדר כרונולוגי, לרוב כולל תאריכים, בפורמט ליניארי. מארגנים גרפיים אלה חשובים במיוחד ללימוד וסקירת ההיסטוריה מכיוון שהם מספקים תצוגה ויזואלית ברורה של תקריות גדולות לאורך פרק זמן נתון.


קווי זמן מציעים מספר יתרונות:

 • הם מציגים התרחשויות בסדר כרונולוגי: קווי זמן עוזרים לארגן אירועים בסדר שבו הם התרחשו, מה שמקל על הבנת הרצף.
 • הצג התקדמות או שינוי: על ידי הצגת אירועים באופן ליניארי, קווי זמן מאפשרים לנו לראות התקדמות, התפתחות או שינויים שהתרחשו לאורך זמן.
 • כרוניקה של אירועים היסטוריים: הם דרך יעילה לתעד ולהציג התרחשויות היסטוריות חשובות ואת היחסים ביניהן.

ניתן להשתמש במארגן גרפי של ציר זמן בתחומים שונים, כולל חינוך וניהול פרויקטים, מכיוון שהם מספקים ייצוג חזותי המאפשר הבנת קשרים, קשרי סיבה ותוצאה והתקדמות ההיסטוריה לאורך זמן.

צלול לתוך סוגים שונים של דוגמאות גרפיות של ציר זמן

גרפיקת ציר זמן אופקי: תצוגה חזותית של אירועים

ציר זמן אופקי מציג התרחשויות משמאל לימין לאורך קו אופקי. פורמט זה מתאים להצגת פרקי זמן קצרים יותר או להצגה בסדר עוקב.

הם שימושיים במיוחד עבור:

 • מיפוי שלבים בתהליך: הם עוזרים להמחיש את השלבים או השלבים השונים המעורבים בתהליך או בפרויקט.
 • תכנון לוחות זמנים ומסלולים: על ידי תצוגה באופן ליניארי, קווי זמן אופקיים מסייעים בתכנון וארגון לוחות זמנים ומסלולים.
 • מעקב אחר התקדמות בפרויקט: הם מספקים ייצוג חזותי של ההתקדמות בפרויקט, מה שמקל על מעקב והערכת אבני דרך.

להלן תבנית לדוגמה עבור ציר זמן אופקי של פרויקט:


גרפיקה של ציר זמן אנכי: ייצוג ליניארי של ההיסטוריה

אלה מציגים אירועים מלמעלה למטה בסדר כרונולוגי. פריסה זו משמשת בדרך כלל לתיעוד היסטוריות וביוגרפיות רחבות יותר.

דוגמאות של קווי זמן אנכיים:

 • תיאום סיפור חייו של אדם: הם מאפשרים ארגון כרונולוגי של אבני דרך משמעותיות בחייו של אדם.
 • תיעוד היסטוריה נרחבת לאורך עשרות או מאות שנים: הם יכולים לייצג ביעילות תקופות זמן ארוכות על ידי הצגת אירועים בצורה אנכית.
 • הצגת אבני דרך ונקודות מפנה: על ידי הצגת מה שקרה בצורה ליניארית, קווי זמן אנכיים מדגישים אבני דרך ונקודות מפנה חשובות בהיסטוריה.

להלן דוגמה לסיפור מאויר עבור ציר זמן היסטורי אנכי:


ציר זמן של היסטוריה: מארגן גרפי כרונולוגי בפעולה

אלה מסדרים אירועים היסטוריים מרכזיים כדי לספק הקשר ולדמיין את התקדמות ההיסטוריה.

הם עוזרים להדגים:

 • קשרי סיבה ותוצאה: על ידי הצגת אירועים בסדר כרונולוגי, קווי זמן של ההיסטוריה חושפים את קשרי סיבה ותוצאה בין זמנים היסטוריים שונים.
 • דפוסים ומגמות לאורך עשורים/דורות: הם מאפשרים זיהוי של דפוסים ומגמות שצצות על פני תקופות זמן ממושכות.
 • ההיסטוריה של תרבויות ותרבויות: קווי זמן בהיסטוריה מספקים מסגרת להבנת ההתפתחות והאבולוציה של תרבויות ותרבויות שונות.

המארגן הגרפי של ההיסטוריה היצירתית מציג תקופות מפתח בהיסטוריה של קנדה:


גרפיקה של ציר הזמן של האירוע: הצגת רגעי מפתח

ציר זמן של אירועים מתמקד באירועים ספציפיים שרלוונטיים לנושא או תקופה מסוימת בהיסטוריה.

הם שימושיים עבור:

 • הדגשת אירועים בולטים: הם מדגישים אירועים משמעותיים והשפעתם על נושא או תקופה ספציפיים.
 • חידוד על סדרה ספציפית של אירועים: הם מאפשרים בחינה מפורטת של רצף ספציפי של התרחשויות.
 • ניתוח המשמעות של אירועים: על ידי הצגה בפורמט זה ניתן להעריך את החשיבות וההשפעה היחסית של כל אירוע.


ביוגרפיה גרפיקה של ציר הזמן: מסע חיים מאויר

ציר זמן של ביוגרפיה מתאר את אבני הדרך העיקריות שהתרחשו במהלך חייו של אדם.

הם עוזרים להמחיש:

 • שלבי חייו של אדם: הם מספקים ייצוג חזותי של השלבים או השלבים השונים בחייו של אדם.
 • ההישגים וההישגים שלהם: הם מדגישים את ההישגים וההישגים המשמעותיים של האדם הנלמד.
 • ההקשר ההיסטורי הסובב אותם: על ידי הצבת אירועים בתוך מסגרת זמן, קווי זמן של ביוגרפיה עוזרים להבין את ההקשר ההיסטורי שבו האדם חי.

תבנית סיפור מאויר זו מציגה את חייו של יוליוס קיסר:


הרבגוניות של קווי זמן בתחומים שונים

קווי זמן בחינוך: כלי למידה יצירתי

הם כלי הוראה מגוונים להפליא וניתן ליישם אותם על פני נושאים שונים:

 • היסטוריה: ניתן להשתמש בו כדי למפות תרבויות, מלחמות ותקופות היסטוריות שונות, ולספק סקירה חזותית של אירועים היסטוריים.
 • ספרות: הוא מסייע בהבנת מבנה הסיפור, מסעות אופי והתקדמות העלילה ביצירות ספרותיות.
 • מדע: זה עוזר לדמיין את ההיסטוריה של תגליות, המצאות ותיאוריות מדעיות, תוך הצגת התפתחות הידע המדעי לאורך זמן.
 • אישי: ניתן להשתמש בו כדי לעקוב ולתעד את ההתקדמות והצמיחה של התלמידים, ולספק ייצוג חזותי של הישגיהם ואבני הדרך שלהם.

ניהול פרויקטים: יצירת גרפיקת ציר זמן של פרויקט

סוגים אלה מארגנים חזותית משימות ואבני דרך הקשורות לפרויקט.

היתרונות של שימוש בלוחות זמנים של הפרויקט כוללים:

 1. הבהרת שלבי הפרויקט: הם מספקים סקירה ברורה של השלבים והשלבים השונים המעורבים בפרויקט.
 2. קביעת מועדים מציאותיים: על ידי הדמיית הזמן והשלבים של פרויקט, קל יותר לקבוע מועדים מציאותיים עבור כל משימה.
 3. זיהוי תלות בלוח זמנים: קווי זמן של פרויקט עוזרים לזהות משימות התלויות בהשלמת משימות אחרות, ומבטיחות זרימת פרויקט חלקה.
 4. מעקב אחר התקדמות ועיכובים: עם מארגן זה, קל יותר לעקוב אחר התקדמות המשימות ולזהות עיכובים או צווארי בקבוק בפרויקט.


התעמקות בהיסטוריה עם מארגנים גרפיים

קווי זמן בהיסטוריה משמשים כלים חשובים להתעמקות בהיסטוריה, ומאפשרים לתלמידים להבין את הקשרים בין אירועים ולנתח דפוסים היסטוריים.

עם ציר זמן היסטוריה, התלמידים יכולים:

 • ניתוח יחסי סיבה ותוצאה: על ידי בחינת הרצף, התלמידים יכולים לזהות את קשרי הסיבה והתוצאה בין אירועים היסטוריים שונים.
 • הכירו כיצד החלטות משפיעות על תוצאות מאוחרות יותר: הן עוזרות לתלמידים להבין כיצד להחלטות שהתקבלו בשלב מסוים בהיסטוריה יכולות להיות השלכות ארוכות טווח ולהשפיע על העתיד.
 • לפתח מיומנויות חשיבה ביקורתית: על ידי עיסוק בקוי זמן בהיסטוריה, התלמידים מפתחים מיומנויות חשיבה ביקורתית כשהם מנתחים ומפרשים אירועים היסטוריים בהקשר הכרונולוגי שלהם.

בקשות לחינוך מיוחד

ציר זמן יכול להיות כלי נהדר עבור תלמידים עם חינוך מיוחד! תלמידים רבים נהנים מייצוגים חזותיים כתזכורות, במיוחד עבור לוחות זמנים ותהליכים שלב אחר שלב. לתבנית Storyboard That יש רכיב ויזואלי לזיהוי קל והתקדמות בפורמט ליניארי כדי להראות את חלוף הזמן או סדר השלבים.


מה אם אני לא רוצה דייטים?

ציר הזמן הוא עדיין כלי רב ערך לרישום אירועים, מתן הנחיות, קביעת לוח זמנים ועוד - גם אם אינך רוצה לכלול תאריך. על מנת ליצור ome ב- Storyboard That, עליך להזין ערך של שנה לפחות עבור כל תא שברצונך לכלול. שנה את התאריכים בכל עת על ידי לחיצה על "תאריכי ציר זמן". אם אתה מכסה את התאריכים עם טקסטים, צורות או אפילו תווים, המידע שאתה מזין עבור השנים יכול להיות פשוט כמו 1, 2, 3. פשוטו כמשמעו! שים את Textables מעל התאריכים ותווית כרצונך (אירוע 1, 2, 3; ראשון, הבא, ואז; שלב 1, 2, 3 וכו')

לכמה רעיונות לשימוש בפריסה המדהימה הזו עם תוויות ולא תאריכים, עיין במארגן הגרפי הזה שמשתמש בפריסת ציר הזמן:

דוגמה כמו לוח הזמנים המיוחדים לעיל יכולה להיות מוקרנת על מסך, או להדפיס ולרמינציה ככרזה או לוח תזכורות אישי.

לדרכים נוספות לשלב Storyboard That עם תלמידי הצרכים המיוחדים שלך, עיין בכמה ממאמרי החינוך המיוחד שלנו.


פעילויות קשורות

בדוק את פעילויות ציר הזמן הללו מהמדריכים שלנו על מלחמת וייטנאם , אמריקה של שנות ה-50 והספקטרום האלקטרומגנטי.
כיצד להשתמש בפריסת ציר הזמן

1

קבע את המטרה

זהה את יעד הלמידה או הפעילות הספציפית שעבורה ברצונך להשתמש בציר זמן. שקול אם הוא ישמש באמנויות השפה האנגלית, בהיסטוריה או בחינוך המיוחד, וקבע את המוקד של ציר הזמן, כגון אירועים המובילים לשיא, ביוגרפיה או התקדמות של נושא.

2

בחר את פריסת ציר הזמן

גש לפלטפורמת Storyboard That ובחר באפשרות פריסת ציר הזמן. פריסת ציר הזמן נועדה להציג אירועים חזותיים בסדר כרונולוגי, מה שמאפשר לך ליצור ייצוג ליניארי של רצף האירועים.

3

הזן תאריכים ותיאורים

בכל תא של ציר הזמן, הזן את התאריכים והתיאורים הרלוונטיים לאירועים שברצונך לתאר. אם אינך רוצה לכלול תאריכים ספציפיים, תוכל להשתמש בתוויות או מזהים חלופיים כדי לייצג את הרצף, כגון מספרים, שלבים או תוויות כמו "אירוע 1, 2, 3" או "ראשון, הבא, ואז".

4

התאם אישית את ציר הזמן

התאם אישית את ציר הזמן שלך על ידי הוספת רכיבים חזותיים, כגון תמונות, תווים או סמלים, לכל תא. אתה יכול גם להשתמש בטקסטים או בצורות כדי לספק מידע נוסף או תוויות עבור כל אירוע. הקפד לסדר את התאים בסדר הנכון כדי לשקף את הרצף הכרונולוגי.

5

שפר עם פרטים והקשר

כדי לספק יותר הקשר ועומק לציר הזמן, שקול להוסיף אלמנטים נוספים כמו כיתובים, בועות דיבור או חיצים כדי להדגיש מידע מפתח או לציין קשרים בין אירועים. פרטים אלה יכולים לעזור לתלמידים להבין את המשמעות והקשרים של כל אירוע בתוך ציר הזמן.

6

בדוק ושתף

הקדישו רגע לסקור את ציר הזמן שהושלמו כדי להבטיח דיוק ובהירות. לאחר שתהיה מרוצה, שתף את ציר הזמן עם התלמידים שלך על ידי הדפסתו, הצגתו דיגיטלית או הקצאתו כפעילות דיגיטלית ב- Storyboard That. עודדו את התלמידים לנתח ולדון בציר הזמן כדי לחזק את הבנתם את הרצף הכרונולוגי ואת יעדי הלמידה הספציפיים הקשורים לפעילות.

שאלות נפוצות לגבי מארגן ציר הזמן הגרפי

מהן כמה דרכים יצירתיות לשלב לוחות זמנים במערכי שיעור?

בנוסף ליצירת קווי זמן לאירועים היסטוריים, ניתן להשתמש בקוי זמן כדי לדמיין את התקדמותו של סיפור או את שלבי הפרויקט. בנושאים כמו לימודי חברה, ניתן ליצור קווי זמן לאירועים אקטואליים או תנועות פוליטיות. תלמידים יכולים אפילו ליצור קווי זמן אישיים שיעזרו להם להבין את מושג הזמן, שלבי החיים וההשפעה של חוויות אישיות על חייהם. הם יכולים לשמש גם ככלי לתלמידים לעקוב אחר ההתקדמות שלהם או כדרך להציג את הלמידה שלהם.

כיצד ניתן להשתמש בלוחות זמנים כדי לשפר מיומנויות חשיבה ביקורתית אצל תלמידים?

ניתן להשתמש בקוי זמן כדי לעזור לתלמידים לפתח מיומנויות חשיבה ביקורתיות על ידי עידודם לנתח ולהעריך מידע, ליצור קשרים בין אירועים ורעיונות ולזהות דפוסים ומגמות. פעילויות ציר הזמן גם משפרות את יכולתן לזהות סיבה ותוצאה, לסנתז מידע ולזהות הטיה.

מהם כמה טיפים ליצירת ציר זמן יעיל?

כדי ליצור ציר זמן יעיל, חשוב לבחור בפורמט ברור ועקבי, לכלול מידע רלוונטי ולהשתמש באלמנטים ויזואליים כמו תמונות וצבעים כדי לשפר את ההבנה. לפני יצירת ציר זמן, קבע את מטרתו, כגון להמחיש את הכרונולוגיה של האירועים, להראות התפתחות של מושג או להסביר תהליך.

מצא פעילויות תכנון נוספות כמו אלה בקטגוריית החינוך המיוחד שלנו!
צפה בכל משאבי המורים
*(זה יתחיל 2 שבוע חינם ניסיון - לא כרטיס אשראי צורך)
https://www.storyboardthat.com/he/articles/e/ציר-זמן-יצרנית
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - כל הזכויות שמורות.
StoryboardThat הוא סימן מסחרי של Clever Prototypes , LLC , ורשום במשרד הפטנטים והסימנים המסחריים בארה"ב