https://www.storyboardthat.com/lt/sukurti/manieros-darbo-lapai

Tinkinkite Manierų Darbalapius


Jei priskiriate tai savo mokiniams, nukopijuokite darbalapį į savo paskyrą ir išsaugokite. Kurdami užduotį, tiesiog pasirinkite ją kaip šabloną!manners-example

Kas yra manieros?

Paprastais žodžiais tariant, manieros reiškia, kaip individai elgiasi socialinėse situacijose. Jie apima elgesį, žodžius ir veiksmus, kurie parodo pagarbą, gerumą ir dėmesį kitiems. Mokant vaikus apie tai, reikia diegti vertybes, kurios skatina teigiamą sąveiką ir sveikus santykius.

Gerų manierų svarba vaikams

 • Gerumas ir empatija: geros manieros kyla iš gerumo ir empatijos. Vaikai, kurie mokomi atsižvelgti į kitų jausmus, linkę užmegzti stipresnius ryšius ir užmegzti ilgalaikes draugystes.

 • Pagarba kitiems: gerbti kitų asmeninę erdvę, nuomones ir ribas yra esminis gerų manierų aspektas. Tai ugdo vaikų tolerancijos ir priėmimo jausmą.

 • Teigiamų socialinių įgūdžių ugdymas: Gerų manierų supratimas ir praktikavimas padeda vaikams ugdyti esminius socialinius įgūdžius, tokius kaip aktyvus klausymasis, efektyvus bendravimas ir konfliktų sprendimas.

 • Vertybių atspindėjimas: manieros atspindi vertybes, kurias vaikai perima iš savo tėvų, mokytojų ir globėjų. Skatindami geras manieras, suaugusieji padeda formuoti vaiko charakterį ir etines nuostatas.

Kokie yra vaikų elgesio pavyzdžiai?

 1. Pasakymas „Prašau“ ir „Ačiū“: Vaikų skatinimas mandagiai kalbėti ko nors prašant („prašau“) ir išreiškiant dėkingumą („ačiū“) skatina pagarbą ir dėkingumą.

 2. Dalijimasis ir paeiliui: Parodydami, kaip svarbu dalytis žaislais, užkandžiais ar klasės medžiaga, vaikai mokomi empatijos ir bendradarbiavimo.

 3. Klausymasis įdėmiai: Vaikų skatinimas aktyviai klausytis, kai kalba kiti, rodo pagarbą ir skatina geresnius bendravimo įgūdžius.

 4. Nuoširdus atsiprašymas: išmokykite vaikus atsiprašyti, kai jie suklysta ar netyčia įskaudina kitus, sustiprina atsakomybę ir empatiją.

 5. Naudojimasis stalo manieromis: pratimai prie stalo, pvz., kramtymas užsimerkus ir tinkamas indų naudojimas, padeda vaikams lengvai naršyti socialinėse situacijose.

 6. Asmeninės erdvės gerbimas: vaikų mokymas gerbti kitų asmeninę erdvę ir ribas sukuria sveikų santykių pagrindą.

Blogų manierų pavyzdžiai

 1. Pokalbių nutraukimas: iliustruoti, kaip pertraukti kitus jiems kalbant gali būti nemandagu ir nepagarbu.

 2. Įžeidžiančių žodžių vartojimas: pabrėžkite neigiamą įžeidžiančios ar įžeidžiančios kalbos poveikį kitiems.

 3. Pasisveikinimo ignoravimas: parodykite, kaip svarbu pripažinti sveikinimus ir mandagiai atsakyti.

 4. Įniršio priepuoliai: svarstymas, kaip pyktis viešoje ar privačioje aplinkoje yra netinkamas elgesys.

 5. Nesivalyti po savęs: mokyti vaikus, kaip svarbu susitvarkyti pažaidus arba naudotis bendromis erdvėmis.

Rodymas pavyzdžiu yra galingas būdas mokyti vaikus pagarbos, gerumo ir socialinių įgūdžių. Pateikdami tiek teigiamus, tiek neigiamus pavyzdžius, vaikai gali geriau suprasti, kokią įtaką jų elgesys daro kitiems, ir išsiugdyti esminius gyvenimo įgūdžius, kurie jiems pasitarnaus įvairiose socialinėse aplinkose. Kaip tėvai ir pedagogai, gerų vaikų manierų ugdymas yra dovana, kuri pavers juos gailestingais, dėmesingais ir visapusiškais asmenimis, teigiamai prisidedančiais prie visuomenės.

Kaip įdiegti vertybes mūsų darbalapiais

Geros manieros yra teigiamos socialinės sąveikos ir asmeninio augimo pagrindas. Vaikų mokymas apie tai nuo ankstyvo amžiaus ne tik padeda jiems lengvai orientuotis įvairiose socialinėse situacijose, bet ir ugdo tokias esmines vertybes kaip pagarba, gerumas ir empatija. Vienas iš veiksmingų būdų, kaip įdiegti šias vertybes vaikams, yra patrauklių ir interaktyvių dalomoji medžiaga.

Manierų užduočių lapai ikimokyklinukams: linksma ir mokomoji priemonė

Šie ikimokyklinukams skirti darbalapiai yra smagi ir interaktyvi priemonė supažindinti jaunus besimokančius su šia koncepcija. Šie darbalapiai yra apgalvotai sukurti taip, kad būtų vizualiai patrauklūs, juose yra žaisminga grafika ir ryškios spalvos, kad vaikai įsitrauktų, kol jie mokosi.

Nemokami spausdinimo manierų darbalapiai: prieinami visiems

Siekiant užtikrinti, kad vertingi ištekliai būtų prieinami visiems, daugybė svetainių siūlo nemokamus spausdinamus darbalapius. Jie apima daugybę temų, įskaitant sveikinimus, dalijimąsi, pasakymą „prašau“ ir „ačiū“ ir kt. Turėdami šiuos išteklius, tėvai, mokytojai ir globėjai gali lengvai įtraukti pamokas į savo vaikų kasdienybę.

Manieros žaidimai ir veikla: kad mokymasis būtų malonus

Šiuose darbalapiuose esantys žaidimai ir užsiėmimai daro vaikams malonų mokymąsi. Atlikdami interaktyvius pratimus, tokius kaip sakinių derinimas, spalvinimas ir užbaigimas, vaikai ne tik veiksmingiau suvokia sąvokas, bet ir smagiai tai darydami. Ši veikla sukuria teigiamą mokymosi aplinką, skatinančią dalyvauti ir aktyviai įsitraukti.

Pamokų planai ir integracija klasėje: pagarbos kultūros puoselėjimas

Šią dalomąją medžiagą įtraukę į pamokų planus mokytojai gali sklandžiai integruoti šios temos mokymą į savo mokymo programą. Pabrėždami to svarbą klasėje, pedagogai kuria pagarbos, gerumo ir empatijos kultūrą, kuri gali reikšmingai paveikti bendrą klasės dinamiką ir sustiprinti mokinių socialinius įgūdžius.

Šeimų įtraukimas: mokymosi pratęsimas už mokyklos ribų

Šie darbalapiai gali būti tiltas tarp mokyklos ir namų, nes vaikai gali pasidalyti tuo, ką išmoko su savo šeima. Tėvų ir globėjų skatinimas dalyvauti su manieromis susijusioje veikloje padeda sustiprinti šias vertybes kasdieniame gyvenime. Šeimos gali bendradarbiauti rengdamos darbalapius, apmąstydamos gerų manierų svarbą bendraujant tarpusavyje ir su platesne bendruomene.

Pavyzdiniai užsiėmimai, kaip įtraukti manierų darbalapius klasėje

Šios dalomosios medžiagos įtraukimas į klasę gali būti veiksmingas būdas išmokyti mokinius apie šios temos svarbą, o mokymosi procesą padaryti malonų ir patrauklų. Ši veikla ne tik sustiprina esmines vertybes, tokias kaip pagarba ir gerumas, bet ir suteikia vaikams praktinių pavyzdžių, kaip įvairiose situacijose taikyti geras manieras. Išnagrinėkime keletą įdomių ir veiksmingų darbo lapų naudojimo klasėje būdų, kurie apima derinimą, apmąstymą, užpildymą ir kt.

 • Atitikimo žaidimas: naudodami darbalapius sukurkite derinimo žaidimą, kuriame vaikai derina scenarijus su tinkamomis manieromis. Pavyzdžiui, jie gali suderinti situaciją, pvz., „Dovanos gavimas“ su tinkamu būdu, kuris gali būti „Pasakykite ačiū šypsodamiesi“. Ši veikla sustiprina sampratą ir padeda mokiniams atsiminti bei suprasti tinkamus atsakymus įvairiose situacijose.

 • Vaidmenų žaidimo varginantys scenarijai: suskirstykite klasę į grupes ir kiekvienai grupei priskirkite problemų, susijusių su manierų stoka, scenarijų. Pateikite jiems darbalapį, kuriame atsispindėtų tinkamas elgesys konkrečioje situacijoje. Leiskite mokiniams žaisti scenarijus su naujai įgytomis žiniomis, skatindami juos pritaikyti tai, ką išmoko sprendžiant konfliktus.

 • Manners Print and Color: ikimokyklinio amžiaus vaikams pasiūlykite darbalapius, kurie gali spausdinti ir spalvinti. Ši kūrybinė veikla ne tik įtraukia, bet ir yra vaizdinis priminimas. Kai jie spalvina darbalapius, skatinkite diskusijas apie kiekvieno būdo svarbą, skatindami gilesnį pagarbaus elgesio supratimą.

 • Užbaikite manierų sakinius: Pateikite darbalapius su neužbaigtais sakiniais ir paprašykite mokinių juos užbaigti atitinkamai atsakydami ar elgdamiesi. Pavyzdžiui, „Kai kas nors su manimi kalbasi, turėčiau ____________“. Ši veikla stiprina supratimą, kartu skatina kritinį mąstymą ir išraišką.

 • Maniers Reflection Journal: Paskirkite mokiniams apmąstymų žurnalą, kuriame jie užrašytų atvejus, kai per savaitę susidūrė su geromis ar blogomis manieromis. Skatinkite juos apmąstyti ir parašyti, kaip jie jautėsi ir kaip reagavo kiekvienoje situacijoje. Ši veikla skatina savimonę ir padeda mokiniams įsisavinti vertybes.

 • „Perfect Manners Skit“: leiskite mokiniams dirbti mažose grupėse ir kurti scenarijus, kuriuose būtų demonstruojami tobulų manierų scenarijai. Pateikite jiems darbalapį kaip nuorodą, kad užtikrintumėte tikslumą. Po repetavimo kiekviena grupė gali atlikti savo sketus prieš klasę, demonstruodama savo mokymąsi.

 • Stalo manierų etiketas: pristatykite konkretų darbalapį, kuriame pagrindinis dėmesys skiriamas elgesio prie stalo etiketui. Pateikite mokiniams elgesio prie stalo darbalapį, kuriame išvardyti įvairūs geri ir blogi scenarijai. Kiekvienam scenarijui paprašykite mokinių nustatyti tinkamą elgesį ar veiksmus, kurių reikėtų laikytis.

Šių darbalapių įtraukimas į klasę per patrauklią veiklą gali turėti didelės įtakos mokinių supratimui ir gerų manierų taikymui. Įtraukdami juos į derinimo žaidimus, vaidmenų žaidimus, spalvinimą, sakinių užbaigimą, žurnalų rašymą ir siužetus, mokiniai ne tik suvokia sąvoką, bet ir įsisavina pagarbos bei gerumo vertybes.


Kaip Sukurti Manierų Darbalapį

1

Pasirinkite Vieną iš Paruoštų Šablonų

Turime daug šablonų, iš kurių galime rinktis. Pažvelkite į mūsų pavyzdį įkvėpimui!

2

Spustelėkite „Kopijuoti šabloną“

Kai tai padarysite, būsite nukreipti į siužetinės linijos kūrėją.

3

Pavadinkite Savo Darbalapį!

Būtinai pavadinkite tai kaip nors susijusį su tema, kad ateityje galėtumėte lengvai ją rasti.

4

Redaguokite Savo Darbalapį

Čia įtrauksite nuorodas, konkrečius vaizdus ir atliksite visus pageidaujamus estetinius pakeitimus. Variantų begalė!

5

Spustelėkite „Išsaugoti ir išeiti“

Baigę spustelėkite šį mygtuką apatiniame dešiniajame kampe, kad išeitumėte iš siužetinės linijos.

6

Tolesni Žingsniai

Čia galite spausdinti, atsisiųsti PDF formatu, pridėti jį prie užduoties ir naudoti skaitmeniniu būdu ir dar daugiau!Laimingo kūrimo!


Dažnai Užduodami Klausimai Apie Manierų Darbalapius

Kaip išmokyti manierų ikimokyklinukus?

Užduočių lapų naudojimas ikimokyklinukams yra puikus būdas. Šie darbalapiai sukurti taip, kad būtų patrauklūs ir interaktyvūs, kad mokymasis būtų malonus jauniems besimokantiems.

Kokiai amžiaus grupei šie darbalapiai labiausiai tinka?

Šie darbalapiai tinka įvairioms amžiaus grupėms, įskaitant ikimokyklinukus ir pradinių klasių mokinius. Užsiėmimai ir turinys gali būti pritaikyti atsižvelgiant į skirtingų amžiaus grupių raidos poreikius.

Kur galiu rasti nemokamų spausdinamų manierų darbalapių savo klasėje?

Storyboard That siūlo platų nemokamų spausdinamų darbalapių asortimentą, todėl pedagogai gali lengvai gauti vertingų išteklių be jokių išlaidų.

Kaip į pamokas įtraukti manierų darbalapį?

Galite sklandžiai integruoti manierų darbalapius į savo pamokas, naudodami juos kaip derinimo žaidimus, vaidmenų žaidimus, sakinių užbaigimą ar net kaip spalvinimo pratimus, kad sustiprintumėte gerų manierų sampratą.

Peržiūrėkite visus darbalapio šablonus!
Peržiūrėti Visus Mokytojų Išteklius
*(Prasidės 2 savaičių nemokama bandomoji versija - kreditinės kortelės nereikia)
https://www.storyboardthat.com/lt/sukurti/manieros-darbo-lapai
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Visos teisės saugomos.
„ StoryboardThat “ yra „ Clever Prototypes , LLC “ prekės ženklas, registruotas JAV patentų ir prekių ženklų biure.