https://www.storyboardthat.com/lt/sukurti/supratimas-klausimai-darbo-lapai
Tinkinkite ir Naudokite Šiandien!

Jei priskiriate tai savo mokiniams, nukopijuokite darbalapį į savo paskyrą ir išsaugokite. Kurdami užduotį, tiesiog pasirinkite ją kaip šabloną!comprehension-questions

Supratimo klausimų darbo lapų tyrinėjimas

Skaitymo supratimas yra esminis įgūdis, kuris vaidina pagrindinį vaidmenį siekiant akademinės sėkmės ir mokymosi visą gyvenimą. Siekdami lavinti ir sustiprinti šį įgūdį, pedagogai dažnai kreipiasi į supratimo klausimų darbalapius, kurie yra neįkainojami mokinių įtraukimo, supratimo įvertinimo ir kritinio mąstymo ugdymo įrankiai. Mokytojai gali naudoti internetinius supratimo klausimų kūrimo įrankius, kad supaprastintų išsamių darbalapių kūrimo procesą. Šios patogios vartotojui priemonės yra patogi platforma, leidžianti generuoti įvairius gerai parengtus supratimo klausimus, kurie atitinka konkrečius mokymosi tikslus, ir teikia naudingų išteklių bei pavyzdžių, kaip pagerinti visų klasių mokinių skaitymo supratimą.

Kas yra supratimo klausimų darbalapiai?

Šie darbalapiai yra spausdinama veikla, kuri skatina skaitytojus atsakyti į klausimus, pagrįstus skaitymo ištraukomis. Jų tikslas – įvertinti supratimą, skatinti aktyvų skaitymą, skatinti kritinį mąstymą.

Patarimai, kaip efektyviai naudoti skaitymo supratimo darbalapius

 • Pasirinkite tinkamas skaitymo supratimo ištraukas: Mokytojai turėtų atidžiai pasirinkti ištraukas, kurios atitiktų mokinių klasių lygį ir atitiktų jų interesus bei gebėjimus. Tai užtikrina, kad vaikai galėtų efektyviai įsitraukti į turinį ir pritaikyti turimas žinias bei žodyną.
 • Tinkinkite darbalapius, kad jie atitiktų konkrečius įgūdžius: mokytojai gali pritaikyti skaitymo darbalapius, kad sutelktų dėmesį į konkrečius supratimo įgūdžius, tokius kaip pagrindinių idėjų nustatymas, išvadų darymas arba literatūrinių priemonių analizė. Tai leidžia skaitytojams tikslingai lavinti ir stiprinti skaitymo įgūdžius.
 • Pateikite aiškias instrukcijas: aiškiai nurodykite darbalapių tikslą ir lūkesčius. Aiškios instrukcijos užtikrina, kad visi supras atliekamą užduotį ir galės pasitikėti ja atlikti.
 • Įtraukite įvairius supratimo pratimus: norėdami, kad visi klasėje būtų įsitraukę, mokytojai į darbalapius gali įtraukti įvairius supratimo pratimus. Šie pratimai gali svyruoti nuo klausimų su atsakymų variantais iki atviro tipo raginimų, leidžiančių studentams praktikuoti skirtingas skaitymo strategijas ir įvairiais būdais parodyti savo supratimą.
 • Naudokite grafinius organizatorius: grafiniai organizatoriai yra vertingi įrankiai informacijai vizualizuoti ir mintims tvarkyti. Mokytojai į darbalapius gali įtraukti grafinius organizatorius, kad padėtų struktūrizuoti idėjas, užmegzti ryšius ir iš skaitomų ištraukų išgauti pagrindinę informaciją.
 • Mokymasis pagal pastolius: tai gali apimti atsakymų į klausimus proceso modeliavimą, pavyzdžių teikimą arba pagalbos siūlymą, kai reikia. Palaipsniui vaikai gali išsiugdyti savarankiškumą ir pasitikėjimą savo skaitymo supratimo įgūdžiais.
 • Skatinkite apmąstymus ir diskusiją: Užpildę darbalapius, mokytojai gali palengvinti diskusijas ar refleksijos veiklą, kad gilintų supratimą. Tai leidžia klasei dalytis savo įžvalgomis, užduoti klausimus ir įsitraukti į prasmingus pokalbius apie skaitymo ištraukas.

Įgyvendindami šiuos patarimus, mokytojai gali maksimaliai padidinti skaitymo supratimo užduočių veiksmingumą, ugdydami mokinių žinias, žodyną ir įgūdžius, kartu skatindami aktyvų įsitraukimą į skaitymo medžiagą. Klasėms tinkamų ištraukų, gerai parengtų supratimo pratimų ir grafinių organizatorių derinys sukuria palankią mokymosi aplinką, ugdančią mokinių skaitymo supratimo gebėjimus.

Supratimo klausimų darbalapių naudojimas

Supratimo klausimų darbalapiai yra vertinga priemonė ugdant ir tobulinant skaitymo supratimo įgūdžius. Šie darbalapiai pridedami prie skaitymo supratimo ištraukų ar tekstų ir pateikia daugybę klausimų, kurie tikrina mokinių supratimą apie medžiagą. Jie padeda vaikams įsitraukti į tekstą, nustatyti pagrindines mintis, analizuoti pagrindines detales, daryti išvadą apie prasmę ir taikyti kritinio mąstymo strategijas.

Skaitymo supratimo įgūdžiai yra būtini norint efektyviai suvokti ir analizuoti įvairius įvairių dalykų tekstus. Šie įgūdžiai leidžia skaitytojams išgauti prasmę, užmegzti ryšius ir kritiškai galvoti apie tai, ką jie skaito. Stiprindami supratimą, besimokantieji gali plėsti savo žinias, ugdyti kritinio mąstymo gebėjimus ir tapti nepriklausomais besimokančiaisiais.

Skaitymo supratimo darbalapiai apima įvairius klausimų tipus, įskaitant pažodinį supratimą, išvadinį supratimą, žodyno supratimą ir kritinį mąstymą. Kiekvienas tipas tarnauja tam tikram tikslui vertinant studentų supratimą ir analitinius įgūdžius.

Skaitymo supratimo darbalapio planavimas

 1. Pasirinkite skaitymo supratimo ištrauką: pasirinkite tinkamą ištrauką arba tekstą, atitinkantį klasės lygį ir mokymosi tikslus. Apsvarstykite galimybę naudoti grožinės arba negrožinės literatūros tekstus, straipsnius, istorijas ar knygų ištraukas.
 2. Nustatykite mokymosi tikslus: aiškiai apibrėžkite konkrečius įgūdžius ar sąvokas, kurias norite įvertinti naudodami darbalapį. Nustatykite supratimo sritis, kurias norite, kad mokiniai parodytų, pavyzdžiui, pagrindinės minties identifikavimas, išvadų darymas, žodyno supratimas ar kritinis mąstymas.
 3. Amato supratimo klausimai: Sukurkite įvairius klausimus, skirtus skirtingiems supratimo lygiams (pažodžiui, išvadinis, kritinis mąstymas). Naudokite skaitymo supratimo darbalapius kaip nuorodą, įskaitant klausimus apie pagrindines idėjas, pagalbinę informaciją, išvadų darymą, žodyno analizę ir autoriaus tikslą.
 4. Suderinkite klausimus su mokymosi tikslais: įsitikinkite, kad kiekvienas klausimas yra tiesiogiai susijęs su mokymosi tikslais ir įvertina norimus supratimo įgūdžius. Peržiūrėkite klausimus, kad įsitikintumėte, jog jie apima įvairius pažintinius gebėjimus ir tinkamai iššūkį kiekvienam.
 5. Pateikite aiškias instrukcijas: aiškiai paaiškinkite darbalapio ir instrukcijų tikslą. Įtraukite bet kokias konkrečias gaires, pvz., pabraukite pagrindinę informaciją, naudokite pilnus sakinius arba pateikite įrodymus iš teksto.
 6. Apsvarstykite klausimų formatus: keiskite formatus, kad įtrauktumėte ir įvertintumėte skirtingus įgūdžius. Įtraukite klausimus su atsakymų variantais, užpildykite tuščius klausimus, trumpų atsakymų klausimus arba atviro tipo klausimus.
 7. Įtraukite supratimo strategijas: integruokite strategijas į darbalapį, kad nukreiptumėte mokinių mąstymo procesus. Įtraukite raginimus, skatinančius skaitytojus daryti prognozes, vizualizuoti informaciją, užmegzti ryšius arba apibendrinti ištrauką.
 8. Formatas ir dizainas: sutvarkykite darbalapį aiškiai ir vizualiai patraukliai. Naudokite įskaitomus šriftus, tinkamus tarpus ir apsvarstykite galimybę klausimams naudoti ženklelius arba numeraciją.
 9. Pateikite atsakymo raktą arba balų skyrimo rubriką: įtraukite atsakymo raktą arba balų skyrimo rubriką, kad palengvintumėte vertinimą ir pateiktumėte atsiliepimą. Tai leidžia mokiniams patikrinti savo atsakymus, o mokytojai gali tiksliai įvertinti ir įvertinti mokinių supratimą.

Dar daugiau Storyboard That išteklių ir nemokamų spausdinimo priemonių


Kaip Sudaryti Supratimo Klausimų Darbalapį

1

Pasirinkite Vieną iš Paruoštų Šablonų

Turime daug šablonų, iš kurių galime rinktis. Pažvelkite į mūsų pavyzdį įkvėpimui!

2

Spustelėkite „Kopijuoti šabloną“

Kai tai padarysite, būsite nukreipti į siužetinės linijos kūrėją.

3

Pavadinkite Savo Darbalapį!

Būtinai pavadinkite jį kaip nors susijusį su tema, kad ateityje galėtumėte lengvai ją rasti.

4

Redaguokite Savo Darbalapį

Čia įtrauksite nuorodas, konkrečius vaizdus ir atliksite visus pageidaujamus estetinius pakeitimus. Variantų begalė!

5

Spustelėkite „Išsaugoti ir išeiti“

Baigę spustelėkite šį mygtuką apatiniame dešiniajame kampe, kad išeitumėte iš siužetinės linijos.

6

Tolesni Žingsniai

Čia galite spausdinti, atsisiųsti PDF formatu, pridėti jį prie užduoties ir naudoti skaitmeniniu būdu ir dar daugiau!Laimingo kūrimo!


Dažniausiai Užduodami Klausimai Apie Supratimo Klausimų Darbalapius

Kaip supratimo klausimų darbalapiai gali padėti pagerinti kritinio mąstymo įgūdžius?

Skaitymas dažnai apima klausimus, kuriuos studentai reikalauja analizuoti, įvertinti ir taikyti kritinio mąstymo įgūdžius. Šie klausimai neapsiriboja pažodinės teksto prasmės įvertinimu, o skatina mokinius giliau įsigilinti į skaitymo supratimą. Pateikdami mąstyti skatinančius klausimus, šie darbalapiai ugdo mokinių gebėjimą užmegzti ryšius, daryti išvadas ir kritiškai mąstyti apie skaitomą turinį. Šis požiūris ne tik sustiprina jų bendrą skaitymo supratimą, bet ir suteikia vertingų įgūdžių, kurie apima ne tik konkretų tekstą.

Kaip supratimo klausimų darbalapiai gali padėti plėtoti žodyną?

Supratimo klausimų darbalapiai vaidina lemiamą vaidmenį ugdant skaitymo supratimo įgūdžius ir dažnai juose kaip esminį komponentą įtraukiama žodyno analizė. Šiuose darbalapiuose yra klausimų, kurie skatina mokinius suprasti ir analizuoti žodyno žodžius skaitomų ištraukų kontekste. Susidūrę su naujais žodžiais tekste ir užsiimdami susijusiais supratimo klausimais, mokiniai ne tik plečia savo žodyną, bet ir pagerina bendrą teksto supratimą. Šis skaitymo supratimo ir žodyno įsisavinimo derinys padeda mokiniams sukurti tvirtą pagrindą suprasti sudėtingesnius tekstus ateityje.

Kokios yra veiksmingos supratimo strategijos, kurias galima įtraukti į darbalapius?

Supratimo klausimų darbalapiai gali būti patobulinti įtraukiant tokias strategijas kaip vizualizavimas, numatymas, apibendrinimas, klausimų uždavimas ir sąsajų kūrimas. Šios strategijos ne tik pagerina mokinių gebėjimą suprasti tekstą, bet ir yra vertingos priemonės mokytojams, kai jie rašo supratimo klausimus. Kai mokytojai taiko šias strategijas, jie įgyja įžvalgų apie pagrindinius teksto elementus, todėl gali sukurti apgalvotus ir tikslingus supratimo klausimus. Suprasdami, kaip efektyviai rašyti supratimo klausimus, pedagogai gali sukurti darbalapius, kurie paskatintų mokinius taikyti šias strategijas, skatinant aktyvų įsitraukimą į medžiagą ir palengvinant gilesnį teksto supratimą.

Peržiūrėkite visus darbalapio šablonus!
Peržiūrėti Visus Mokytojų Išteklius
*(Prasidės 2 savaičių nemokama bandomoji versija - kreditinės kortelės nereikia)
https://www.storyboardthat.com/lt/sukurti/supratimas-klausimai-darbo-lapai
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Visos teisės saugomos.
„ StoryboardThat “ yra „ Clever Prototypes , LLC “ prekės ženklas, registruotas JAV patentų ir prekių ženklų biure.