https://www.storyboardthat.com/lt/sukurti/negrožinės-literatūros-teksto-struktūros-darbo-lapeliai
Tinkinkite ir Naudokite Šiandien!

Jei priskiriate tai savo mokiniams, nukopijuokite darbalapį į savo paskyrą ir išsaugokite. Kurdami užduotį, tiesiog pasirinkite ją kaip šabloną!nonfiction-text-structure

Negrožinės literatūros teksto struktūros darbalapių tyrinėjimas

Negrožinės literatūros tekstai vaidina lemiamą vaidmenį plečiant skaitytojų žinias ir gerinant jų skaitymo supratimo įgūdžius. Norint efektyviai skaityti ir analizuoti, būtina suprasti įvairius informaciniuose tekstuose naudojamus tekstų išdėstymus.

Kas yra negrožinės literatūros teksto struktūra?

Jie nurodo įvairius organizacinius modelius arba sistemas, kurias autoriai naudoja pateikdami informaciją faktiniais ar informaciniais tekstais. Šie formatai yra idėjų organizavimo ir pateikimo sistema, padedanti skaitytojams veiksmingiau suprasti turinį. Įprasti negrožinės literatūros teksto formatai apima chronologinę tvarką, priežastis ir pasekmes, palyginimą ir kontrastą, problemą ir sprendimą, aprašymą ir pagrindinę idėją su papildoma informacija. Kiekviena struktūra turi savo išskirtinių bruožų, tokių kaip įvykių seka chronologine tvarka, santykių tarp veiksmų ir pasekmių tyrinėjimas priežastimi ir pasekme arba panašumų ir skirtumų palyginimo ir kontrasto nustatymas.

Negrožinės literatūros teksto struktūrų svarba

Negrožinės literatūros tekstų struktūros yra organizacinės sistemos, padedančios suprasti ir analizuoti informacinius tekstus. Suprasdami, kaip informacija tvarkoma, studentai gali išgauti pagrindines idėjas, nustatyti pagrindines sąvokas ir veiksmingiau analizuoti pagalbines detales. Šis įgūdis yra labai svarbus siekiant akademinės sėkmės įvairiuose dalykuose. Gerai suplanuotoje teksto struktūros pamokoje vaikai leidžiasi į kelionę tyrinėdami pagrindinius informacijos organizavimo negrožiniuose tekstuose principus. Vykdydami patrauklią veiklą ir atidžiai analizuodami įvairius parašytus darbus, skaitytojai giliau supranta, kaip autoriai naudoja skirtingas teksto struktūras, kad galėtų veiksmingai perteikti idėjas ir pagerinti supratimą.

Supratimo gerinimas: teksto struktūros yra organizacinės sistemos, padedančios mokiniams suprasti ir išlaikyti informaciją. Atpažindami modelius ir ryšius tarp idėjų, studentai gali išgauti pagrindinę informaciją, nustatyti pagrindines idėjas ir efektyviau analizuoti pagalbines detales.

Ryšių kūrimas: jie palengvina ryšių užmezgimo tekste procesą. Jie padeda nustatyti priežasties ir pasekmės ryšius, palyginti skirtingus dalykus ir nustatyti modelius bei tendencijas.

Dažni teksto struktūrų tipai negrožinėje literatūroje

Negrožiniuose tekstuose informacijai pateikti naudojami skirtingi organizaciniai modeliai. Kai kurie įprasti pavyzdžiai:

 • Chronologinė tvarka: Šioje struktūroje informacija pateikiama nuoseklia arba laiko tvarka. Išnagrinėsime, kaip tai padeda skaitytojams suprasti įvykių ir istorinių pasakojimų eigą. Eilės / chronologinės tvarkos darbalapiuose pagrindinis dėmesys skiriamas nuosekliai išdėstytai teksto struktūrai, todėl mokiniai turi organizuoti informaciją ar įvykius logiškai pagal laiką.

 • Priežastis ir pasekmė: ši struktūra paaiškina tam tikrų įvykių ar reiškinių priežastis (priežastis) ir jų pasekmes (pasekmes).

 • Palyginti ir kontrastuoti: ši struktūra skirta pabrėžti dviejų ar daugiau dalykų panašumus ir skirtumus. Analizuodami lyginamuosius formatus, vaikai lavina kritinio mąstymo įgūdžius ir giliau supranta nagrinėjamas temas.

 • Problema ir sprendimas: Šioje struktūroje autoriai pateikia problemą ar problemą ir pateikia vieną ar daugiau galimų sprendimų.
 • Aprašomoji struktūra: šioje struktūroje naudojama aprašomoji kalba ir juslinės detalės, kad skaitytojams būtų suteikta ryški ir įtraukianti patirtis. Aprašomosios struktūros darbalapiuose pagrindinis dėmesys skiriamas aprašomojo teksto struktūrai, kur mokiniai naudoja jutimo detales ir aprašomąją kalbą, kad perteiktų ryškų vaizdą ar patirtį.

 • Sekos / proceso struktūra: ši struktūra pateikia informaciją žingsnis po žingsnio arba tam tikra tvarka, kad paaiškintų procesą ar procedūrą. Eilės / chronologinės eilės darbalapiai Darbo lapuose dėmesys sutelkiamas į nuoseklią arba chronologinę teksto struktūrą, todėl mokiniai turi organizuoti informaciją ar įvykius logiška laiko seka.

 • Pagrindinė idėja ir pagalbinė informacija: ši struktūra pabrėžia pagrindinę idėją arba pagrindinę koncepciją, paremtą atitinkamais faktais ar detalėmis. Ištirsime, kaip pagrindinės minties nustatymas ir pagalbinės detalės pagerina mokinių bendrą teksto supratimą. Pagrindinės idėjos ir pagalbinių detalių darbalapiai sutelkti į pagrindinę idėją ir pagalbinę informaciją, teksto struktūrą, kur mokiniai nustato pagrindinę sąvoką ir atpažįsta atitinkamą pagalbinę informaciją.

 • Apversta piramidė: pavyzdį galima pamatyti apverstoje piramidėje, kur pirmiausia pateikiama svarbiausia informacija, o po to – pagalbinės detalės. Pirmenybė teikiama glaustam ir paveikiam pranešimui, pirmiausia pateikiant svarbiausią informaciją.

Siekdami sustiprinti supratimą, pedagogai gali naudoti informacinio teksto struktūros darbalapį, kuriame pateikiama praktika ir patarimai, kaip nustatyti ir analizuoti negrožinės literatūros tekstų organizacinius modelius.

Negrožinės literatūros teksto struktūrų mokymas

Įtraukiančios pamokos yra būtinos norint įvesti ir sustiprinti negrožinės literatūros tekstų struktūras viršutinėje pradinėje klasėje. Į šiuos pamokų planus gali būti įtraukta įvairi veikla, diskusijos ir praktiniai pratimai, padedantys suprasti ir nustatyti skirtingus įvykius. Štai keletas svarbių aspektų, į kuriuos reikia atsižvelgti mokant šį skyrių:

 • Grafinis organizatorius: vaizdinių įrankių, tokių kaip grafiniai organizatoriai, naudojimas gali padėti organizuoti mintis. Pristatysime įvairių tipų grafinius organizatorius, pritaikytus kiekvienai teksto struktūrai, suteikdami jūsų klasei vaizdinį supratimo pagrindą.
 • Anchor Chart: Negrožinės literatūros teksto struktūros tvirtinimo diagramos sustiprina mokinių supratimą apie skirtingas negrožinės literatūros tekstų struktūras ir nuolat primena pagrindines sąvokas.
 • Trumpos ištraukos ir darbalapiai: suteiksime nemokamų išteklių, tokių kaip trumpos ištraukos ir pridedami darbalapiai, kad galėtume identifikuoti teksto struktūras. Šie ištekliai leis vaikams pritaikyti savo žinias ir sustiprinti supratimą.
 • Teksto funkcijų įtraukimas: išnagrinėsime, kaip negrožinės literatūros teksto funkcijos, pvz., antraštės, paantraštės, paryškintas tekstas ir antraštės, gali padėti identifikuoti teksto struktūras.

Patarimai, kaip planuoti negrožinės literatūros teksto struktūros darbalapį

 1. Nustatykite teksto struktūrą: pasirinkite konkrečią negrožinės literatūros teksto struktūrą, pvz., chronologinę tvarką, priežastį ir pasekmes, arba palyginkite ir kontrastuokite negrožinės literatūros teksto struktūros darbalapyje.
 2. Pasirinkite negrožinės literatūros fragmentą: raskite tinkamą negrožinės literatūros ištrauką, kurioje yra pasirinktos teksto struktūros. Įsitikinkite, kad jis atitinka mokymosi tikslus ir tinka viršutinei pradinei klasei.
 3. Nustatykite struktūrinius elementus: išanalizuokite ištrauką, kad nustatytumėte pagrindinius struktūrinius elementus, atspindinčius pasirinktą teksto struktūrą, įskaitant signalinius žodžius, konkrečius organizacijos modelius ar kitus tekstinius patarimus.
 4. Kurkite orientacinius klausimus: kurkite vadovaujančius klausimus, kurie paskatintų mokinius analizuoti ištrauką ir nustatyti teksto struktūrą. Pavyzdžiui, „Kaip šioje ištraukoje išdėstyta informacija? arba "Kokie signaliniai žodžiai rodo naudojamą teksto struktūrą?"
 5. Pateikite klausimus su keliais atsakymų variantais arba užpildykite tuščią informaciją: kurkite klausimus su atsakymų variantais arba užpildykite tuščią informaciją, susijusius su ištraukos turiniu ir teksto struktūra. Pavyzdžiui, „Kuris iš toliau pateiktų dalykų geriausiai apibūdina ištraukoje naudojamą teksto struktūrą? arba „Užpildykite tuščią lauką: šioje ištraukoje naudojama teksto struktūra yra ________“.
 6. Grafinių tvarkyklių arba schemų projektavimas: įtraukite grafinius tvarkykles arba diagramas, kurios vizualiai atvaizduoja pasirinktą teksto struktūrą. Pavyzdžiui, sukurkite chronologinės tvarkos schemą arba Venno diagramą palyginimui ir kontrastui. Šie vaizdai padeda mokiniams suprasti ir analizuoti informacijos organizavimą.
 7. Įtraukti plėtinio veiklą: pridėkite išplėtimo veiklą, kuri leistų besimokantiesiems savarankiškai praktikuotis taikant identifikuotą teksto struktūrą. Pateikite papildomų trumpų ištraukų ar pavyzdžių, kuriuose mokiniai galėtų atpažinti ir analizuoti teksto struktūrą.
 8. Pateikite atsakymo raktą arba paaiškinimus: įtraukite atsakymo raktą arba išsamius darbo lapo klausimų ir veiklos paaiškinimus. Tai padeda vaikams įsivertinti savo supratimą ir suteikia aiškumo, kaip teisingai interpretuoti teksto struktūrą.
 9. Apsvarstykite galimybę formatuoti ir maketuoti: įsitikinkite, kad darbalapis yra gerai suformatuotas ir vizualiai patrauklus. Naudokite aiškias antraštes, tinkamus šriftus ir nuoseklų formatavimą. Apsvarstykite galimybę įtraukti inkarinės diagramos popieriaus elementus arba teksto funkcijas, kad pagerintumėte supratimą.
 10. Peržiūrėkite ir redaguokite: peržiūrėkite darbalapį, kad jis būtų aiškus, tikslus ir tinkamas tiksliniam pažymių lygiui. Atlikite visus būtinus pakeitimus, kad pagerintumėte jo kokybę ir užtikrintumėte, kad jis atitiktų tikslus.

Daugiau Storyboardthat ir nemokamų spausdinamų priemonių


Kaip Sukurti Negrožinės Literatūros Teksto Struktūros Darbalapį

1

Pasirinkite Vieną iš Paruoštų Šablonų

Turime daug šablonų, iš kurių galime rinktis. Pažvelkite į mūsų pavyzdį įkvėpimui!

2

Spustelėkite „Kopijuoti šabloną“

Kai tai padarysite, būsite nukreipti į siužetinės linijos kūrėją.

3

Pavadinkite Savo Darbalapį!

Būtinai pavadinkite tai kaip nors susijusį su tema, kad ateityje galėtumėte lengvai ją rasti.

4

Redaguokite Savo Darbalapį

Čia įtrauksite nuorodas, konkrečius vaizdus ir atliksite visus pageidaujamus estetinius pakeitimus. Variantų begalė!

5

Spustelėkite „Išsaugoti ir išeiti“

Baigę spustelėkite šį mygtuką apatiniame dešiniajame kampe, kad išeitumėte iš siužetinės linijos.

6

Tolesni Žingsniai

Čia galite spausdinti, atsisiųsti kaip PDF, pridėti jį prie užduoties ir naudoti skaitmeniniu būdu ir dar daugiau!Laimingo kūrimo!


Dažnai Užduodami Klausimai Apie Negrožinės Literatūros Teksto Struktūrą

Ar yra konkrečių raktinių žodžių ar signalinių žodžių, nurodančių skirtingas teksto struktūras?

Raktiniai žodžiai ir signaliniai žodžiai gali būti vertingi skirtingų teksto struktūrų rodikliai negrožinėje literatūroje. Pavyzdžiui, kai susiduriama su chronologine tvarka, tokie žodžiai kaip „pirmas“, „kitas“, „tada“ ir „pagaliau“ pateikia nuoseklią įvykių laiko juostą. Priežasčių ir pasekmių struktūras dažnai signalizuoja tokie žodžiai kaip „dėl“, „nuo“ ir „dėl to“, išryškindami ryšį tarp veiksmų ir pasekmių. Palyginimo ir kontrasto struktūras galima atpažinti naudojant tokius žodžius kaip „panašiai“, „kita vertus“ ir „skirtingai“, kurie pabrėžia dalykų panašumus ir skirtumus. Problemų ir sprendimų struktūrose yra tokie raktiniai žodžiai kaip „problema“, „sprendimas“ ir „išspręsti“, daugiausia dėmesio skiriant iššūkių sprendimui. Aprašomosios struktūros apima aprašomuosius būdvardžius, jutimo detales ir ryškią kalbą, kad būtų sukurtas aiškus vaizdas. Sekos arba proceso struktūros nurodomos tokiais žodžiais kaip „pirmas“, „antras“, „žingsnis“ ir „instrukcijos“, nurodant konkrečią veiksmų tvarką. Galiausiai, pagrindinės idėjos ir pagalbinių detalių struktūros apibūdinamos tokiais raktiniais žodžiais kaip „daugiausia“, „pagrindžiantys įrodymai“ ir „be to“, pabrėžiantys pagrindinę sąvoką ir pridedamą pagalbinę informaciją. Nors šie raktiniai žodžiai suteikia vertingų užuominų, norint tiksliai nustatyti konkrečią naudojamą teksto struktūrą, būtina atsižvelgti į bendrą teksto organizavimą ir srautą.

Ar galite pateikti negrožinės literatūros tekstų struktūrų pavyzdžių realiame kontekste?

Negrožinės literatūros tekstų struktūros plačiai naudojamos realiame kontekste, siekiant efektyviai organizuoti ir pateikti informaciją. Laikraščiuose ir naujienų straipsniuose naudojama atvirkštinė piramidės struktūra, pradedant nuo svarbiausios informacijos ir palaipsniui pateikiant papildomą informaciją. Chronologinė tvarka dažnai naudojama įvykiams pateikti laiko juostos formatu. Problemų ir sprendimų struktūros naudojamos sprendžiant visuomenės problemas ir siūlant galimus sprendimus. Vadovėliuose ir mokomojoje medžiagoje antraštės ir paantraštės padeda organizuoti turinį, o pagrindinės idėjos ir pagalbinių detalių struktūros pabrėžia pagrindines sąvokas ir patvirtina faktus bei pavyzdžius. Priežasties ir pasekmės struktūros padeda paaiškinti ryšius tarp skirtingų idėjų ar reiškinių. Mokomuosiuose vadovuose ir instrukcijų vadovuose naudojamos sekos arba proceso struktūros, sudėtingos procedūros suskaidomos į nuoseklias instrukcijas. Atpažindami ir suprasdami šias teksto struktūras, skaitytojai gali veiksmingiau naršyti ir suprasti negrožinės literatūros tekstus realiame kontekste.

Kaip teksto funkcijos, pvz., antraštės, paantraštės ir antraštės, yra susijusios su teksto struktūromis?

Teksto funkcijos, tokios kaip antraštės, paantraštės ir antraštės, vaidina svarbų vaidmenį palaikant ir tobulinant teksto struktūras. Antraštės suteikia pagrindinių teksto temų ar skyrių peržiūrą arba apžvalgą. Jie padeda skaitytojams naršyti turinį ir nustatyti informacijos organizavimą. Paantraštės toliau skaido tekstą į mažesnes, konkretesnes dalis, kad skaitytojai galėtų rasti konkrečią informaciją ar potemes. Ir antraštės, ir paantraštės prisideda prie bendros struktūros, nes pateikia aiškias nuorodas ir nukreipia skaitytojus per tekstą. Kita vertus, antraštės pateikia glaustus aprašymus arba paaiškinimus, susijusius su vaizdiniais elementais, pvz., vaizdais ar diagramomis. Jie padeda sustiprinti pagrindines idėjas arba pagrindines detales, susijusias su vaizdiniu turiniu, papildydami tekstą dar vienu supratimo sluoksniu.

Peržiūrėkite visus darbalapio šablonus!
Peržiūrėti Visus Mokytojų Išteklius
*(Prasidės 2 savaičių nemokama bandomoji versija - kreditinės kortelės nereikia)
https://www.storyboardthat.com/lt/sukurti/negrožinės-literatūros-teksto-struktūros-darbo-lapeliai
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Visos teisės saugomos.
„ StoryboardThat “ yra „ Clever Prototypes , LLC “ prekės ženklas, registruotas JAV patentų ir prekių ženklų biure.