https://www.storyboardthat.com/lt/sukurti/rūšiavimas-paveikslėliai-darbo-lapas
Tinkinkite ir Naudokite Šiandien!

Jei priskiriate tai savo mokiniams, nukopijuokite darbalapį į savo paskyrą ir išsaugokite. Kurdami užduotį, tiesiog pasirinkite ją kaip šabloną!picture-sorting

Tobulinkite kritinį mąstymą ir smulkiosios motorikos įgūdžius naudodami paveikslėlių rūšiavimo darbalapius

Šis darbalapis yra universali ir efektyvi edukacinė priemonė, kuri skatina vaikus ugdyti kritinio mąstymo įgūdžius, lavinti pažintinius gebėjimus ir stiprinti įvairias dalykų sritis. Šiose dalomojoje medžiagoje pateikiamas interaktyvus ir praktiškas požiūris mokant svarbių kategorijų ir rūšiavimo įgūdžių, remiantis konkrečiais kriterijais ar požymiais. Nuo ikimokyklinio iki aukštesnio lygio, rūšiavimo lapai siūlo daugybę užsiėmimų, kurie skatina rašytojus analizuoti, lyginti ir tvarkyti informaciją, skatina gilesnį sąvokų supratimą ir aukštesnio laipsnio mąstymą. Užduočių lapų rūšiavimas darželiui yra puikus mokymo šaltinis, įtraukiantis jaunus mokinius ugdant kritinio mąstymo įgūdžius ir tobulinant jų smulkiąją motoriką.

Kas yra rūšiavimo darbalapis?

Rūšiavimo veiklos darbalapis yra mokomoji priemonė, kuri paprastai apima paveikslėlių, objektų ar elementų rinkinį, kurį vaikai turi suskirstyti į kategorijas arba tvarkyti pagal konkrečius kriterijus ar atributus. Darbalapyje pateikiamas struktūrinis formatas, skirtas rūšiavimo ir klasifikavimo įgūdžiams lavinti, ugdant jų gebėjimą atpažinti pateiktų elementų panašumus, skirtumus ir modelius. Jie gali apimti daugybę dalykų ir sąvokų, tokių kaip spalvos, formos, skaičiai, raidės, gyvūnai ir kt. Jie dažniausiai naudojami klasėse, namuose ir švietimo įstaigose, siekiant sustiprinti mokymosi tikslus ir pagerinti kritinį mąstymą bei problemų sprendimo įgūdžius.

Paveikslėlių darbalapių rūšiavimo pranašumai

Ši dalomoji medžiaga suteikia daug privalumų studentų pažintiniam ir akademiniam augimui. Jie suteikia galimybę:

 • Ugdykite kritinio mąstymo įgūdžius analizuodami ir skirstydami į kategorijas skirtingus vaizdus.
 • Lavinkite smulkiąją motoriką tvarkydami ir manipuliuodami paveikslėlių kortelėmis.
 • Skatinkite žodyno plėtrą sustiprindami raidžių garsus, pradžios garsus ir vidurinius balsius.
 • Skatinkite fonikos įgūdžius ir ankstyvą raštingumą rūšiuodami vaizdus pagal juos atitinkančius garsus.
 • Pagerinkite vizualinę diskriminaciją nustatydami ir atskirdami spalvingus vaizdus.
 • Sukurkite skaičių pojūtį ir matematinį mąstymą rūšiuodami objektus pagal kiekį ar dydį.

Kaip veikia šie darbalapiai

Paprastai juos sudaro įvairūs spalvingi vaizdai ar iliustracijos ir rūšiavimo pavyzdys. Mokiniams pateikiami konkretūs kriterijai, pagal kuriuos reikia rūšiuoti šias nuotraukas. Pavyzdžiui, vaikų darželio rūšiavimo darbalapyje vaikai gali rūšiuoti gyvūnų vaizdus į dvi grupes: ūkio gyvūnus ir laukinius gyvūnus. Šis procesas apima kritinį mąstymą, nes jie nustato skirtumus tarp gyvūnų ir atitinkamai juos suskirsto į kategorijas.

Jie veikia pateikdami vaizdų rinkinį, kurį turi suskirstyti į kategorijas arba rūšiuoti pagal konkrečius kriterijus ar atributus. Procesas paprastai apima šiuos veiksmus:

 1. Įvadas: darbalapyje pristatoma rūšiavimo užduotis ir pateikiamos aiškios instrukcijos dėl rūšiavimo kriterijų. Tai gali apimti tokius požymius kaip spalva, forma, dydis, funkcija ar bet kokia kita svarbi savybė.

 2. Paveikslėlių pasirinkimas: darbalapyje pateikiamas vaizdų, atitinkančių rūšiavimo kriterijus, rinkinys. Jie gali vaizduoti objektus, gyvūnus, figūras ar sąvokas, susijusias su nurodyta tema ar mokymosi tikslu.

 3. Rūšiavimo procesas: vaikai apžiūri kiekvieną paveikslėlį ir pagal pateiktus kriterijus nustato atitinkamą kategoriją ar grupę. Jie atidžiai analizuoja vizualines vaizdų savybes ir priima sprendimus, kuriai kategorijai jie priklauso.

 4. Suskirstymas į kategorijas: mokiniai fiziškai deda arba suskirsto vaizdus į nurodytas darbalapio rūšiavimo sritis arba skyrius. Tai galima padaryti klijuojant paveikslėlius, naudojant manipuliatorius arba tiesiog pažymint kategoriją varnele ar spalvų kodu.

 5. Apmąstymas ir pagrindimas: mokiniai apmąsto savo rūšiavimo pasirinkimą ir pateikia savo sprendimų paaiškinimus arba pagrindimus. Tai skatina kritinį mąstymą ir gebėjimą aiškiai išreikšti savo mąstymo procesus ir samprotavimus, susijusius su kiekviena kategorija.

 6. Išplėtimo veikla: kai kuriose dalomojoje medžiagoje gali būti papildomos išplėtimo veiklos, kurios paskatins rašytojus ne tik rūšiuoti. Ši veikla gali apimti dėsningumų analizę, numatymą arba tolesnę diskusiją, susijusią su rūšiavimo užduotimi.


Paveikslėlių rūšiavimo darbalapių diegimas klasėje

Šiuos lapus galima sklandžiai integruoti į užsiėmimus klasėje. Štai keletas pasiūlymų mokytojams, kaip maksimaliai išnaudoti šį puikų šaltinį:

 • Įtraukite rūšiavimo veiklą per pamokas, pavyzdžiui, kalbų menas, socialiniai mokslai ar gamtos mokslai, kad sustiprintumėte mokymosi tikslus.
 • Skatinti grupinę veiklą ir mokymąsi bendradarbiaujant, skatinant bendradarbiavimą ir bendravimą.
 • Pateikite pratęsimo veiklą ir variantus, kad atitiktumėte įvairius mokymosi stilius ir gebėjimus.
 • Pasinaudokite technologijomis naudodamiesi skaitmenine rūšiavimo veikla ir interaktyviomis priemonėmis.
 • Skatinkite tėvų dalyvavimą bendrindami spausdinamus darbalapius arba siūlydami rūšiavimo namuose praktiką.

Efektyvaus paveikslėlių rūšiavimo darbalapių kūrimas

Kurdami efektyvią dalomąją medžiagą, atsižvelkite į šiuos patarimus, kad padidintumėte jų mokomąją vertę:

 • Aiškios instrukcijos: pateikite aiškias ir glaustas instrukcijas, kaip atlikti rūšiavimo užduotį. Įsitikinkite, kad vaikai supranta rūšiavimo kriterijus, grupes ir visas konkrečias veiklos gaires.
 • Atitinkami ir įvairūs vaizdai: pasirinkite aukštos kokybės ir vizualiai patrauklius vaizdus, ​​​​susijusius su mokymosi tikslais arba darbalapio tema. Naudokite įvairius vaizdus, ​​​​kad paskatintumėte įsitraukimą ir susidomėjimą.
 • Diferencijuotos parinktys: apsvarstykite galimybę pateikti kelias to paties darbalapio versijas su įvairaus sudėtingumo lygiais. Tai leidžia patenkinti įvairius jūsų klasės mokymosi poreikius ir gebėjimus.
 • Aiškios rūšiavimo sritys: darbalapyje pažymėkite aiškias ir vizualiai atskiras rūšiavimo sritis, kuriose mokiniai gali dėti vaizdus ar objektus. Tai padeda suprasti, kur kategorizuoti kiekvieną prekę, ir tvarko rūšiavimo procesą.
 • Interaktyvūs elementai: įtraukite interaktyvius elementus, pvz., atvartus, judančias dalis arba Velcro priedus, kuriuos vaikai gali manipuliuoti norėdami rūšiuoti vaizdus. Tai prideda lytėjimo komponentą veiklai ir sustiprina įsitraukimą.
 • Atsakymo klavišas arba savęs tikrinimas: įtraukite atsakymo klavišą arba savitikros mechanizmą, leidžiantį mokiniams patikrinti savo darbą. Tai skatina savarankišką mokymąsi ir suteikia tiesioginį grįžtamąjį ryšį.
 • Pratęsimo veikla: apsvarstykite galimybę įtraukti papildomus veiksmus arba atvirus klausimus, kurie skatina mokinius kritiškai mąstyti, numatyti arba analizuoti modelius, susijusius su rūšiavimo užduotimi. Tai praplečia mokymosi patirtį, ne tik skirstant į kategorijas.
 • Apmąstykite mokymosi tikslus: suderinkite rūšiavimo kriterijus su mokymosi tikslais arba sąvokomis, kurias norite sustiprinti. Įsitikinkite, kad rūšiavimo užduotis yra tiesiogiai susijusi su įgūdžiais ar žiniomis, kurias norite, kad klasė ugdytų.

Taikydami šiuos patarimus galite sukurti veiksmingą rūšiavimo medžiagą, kuri padidina mokinių įsitraukimą, skatina kritinio mąstymo įgūdžius ir palengvina prasmingą mokymosi patirtį. Jie yra vertinga priemonė mokytojams mokyti jaunus mokinius kritinio mąstymo įgūdžių, smulkiosios motorikos ugdymo ir įvairių akademinių koncepcijų. Šie darbalapiai ne tik sudomina mokinius, bet ir yra įdomus būdas lavinti rūšiavimo įgūdžius ir kartu sustiprinti kitas dalykų sritis, pvz., foniką, matematiką ir gamtos mokslus.

Veiklos idėjų rūšiavimas pagal pažymių lygį

Ikimokykliniam/darželiui

Spalvų rūšiavimas: pateikite dalomąją medžiagą su skirtingų objektų vaizdais ir nurodykite vaikams juos rūšiuoti pagal spalvą. Pavyzdžiui, surūšiuokite raudonus, mėlynus ir žalius objektus į atitinkamas grupes.

Formų rūšiavimas: išdalinkite įvairių formų lapus ir paprašykite juos surūšiuoti į grupes pagal formą, pvz., apskritimus, kvadratus ir trikampius.

Raidžių rūšiavimas: Pateikite darbalapius su objektais, prasidedančiais skirtingomis raidėmis. Paprašykite savo klasės suskirstyti juos į kategorijas pagal pradžios garsą ar raidę.

Rūšiavimas pagal dydį: duokite dalomąją medžiagą su skirtingų dydžių objektais. Studentai juos skirsto į mažas, vidutines ir dideles grupes.

Pirmajai klasei

Žodžių šeimos rūšiavimas: Pateikite darbalapius su žodžių šeimomis (pvz., -at, -an, -it) ir vaizdų rinkinį. Mokiniai rūšiuoja paveikslėlius į atitinkamą žodžių šeimų kategoriją.

Gyvų/negyvų daiktų rūšiavimas: duokite dalomąją medžiagą su gyvų ir negyvų daiktų iliustracijomis. Vaikai juos atitinkamai suskirsto į kategorijas, aptardami kiekvienos kategorijos savybes.

Rūšiavimas pagal skaičių: Pateikite lapus su objektais ir atitinkamais skaitmenimis. Mokiniai rūšiuoja objektus pagal rodomą skaičių.

Daiktavardžių ir veiksmažodžių rūšiavimas: pateikite šablonus su žodžiais arba vaizdais, vaizduojančiais daiktavardžius ir veiksmažodžius. Mokiniai juos suskirsto į atitinkamas grupes.

Antrai ir aukštesnei klasei

Rūšiuoti kelis: Pateikite darbalapius su skaičiais ir objektais. Mokiniai rūšiuoja objektus pagal tai, ar jie yra tam tikro skaičiaus kartotiniai (pvz., 3 kartotiniai).

Rūšiavimas pagal skiemenis: Pateikite darbalapius su įvairaus skiemenų skaičiaus žodžiais. Vaikai juos suskirsto į grupes pagal skiemenų skaičių.

Medžiagos būsenų rūšiavimas: Pateikite darbalapius su skirtingų medžiagų būsenų (kietos, skystos, dujinės) vaizdais arba aprašymais. Mokiniai juos atitinkamai suskirsto į kategorijas.

Rūšiuoti pagal geometrines savybes: Pateikite darbalapius su formomis ir jų atributais (kraštais, kampais). Mokiniai juos rūšiuoja pagal bendras savybes, pvz., stačius kampus, lygiagrečias kraštines ir kt.

Nepamirškite koreguoti veiklos sunkumo ir sudėtingumo pagal mokinių pažymių lygį ir gebėjimus. Šios veiklos idėjos suteikia galimybę suskirstyti darbalapius į kategorijas ir užsiimti įvairių dalykų rūšiavimo veikla.

Patarimai, kaip sukurti rūšiavimo darbalapį

 1. Pasirinkite temą: pasirinkite rūšiavimo darbalapio temą, pvz., gyvūnus, figūras ar objektus, susijusius su konkrečia tema, pvz., Žemės diena ar socialiniais mokslais.
 2. Surinkite spalvingus paveikslėlius: raskite arba kurkite spalvingas iliustracijas, atitinkančias pasirinktą temą. Įsitikinkite, kad vaizdai atspindi skirtingas savybes, formas ar atributus.
 3. Nustatykite rūšiavimo kriterijus: nustatykite kriterijus arba kategorijas, pagal kurias bus rūšiuojami vaizdai. Tai gali apimti tokius atributus kaip dydis, spalva, pradžios garsai arba skaičiaus pojūtis.
 4. Sukurkite darbalapio maketą: sukurkite vizualiai patrauklų darbalapio maketą. Norėdami pritaikyti rūšiavimo skyrius, naudokite tinklelio arba lentelės formatą.
 5. Parašykite aiškias instrukcijas: aiškiai paaiškinkite rūšiavimo užduotį. Įtraukite konkrečias nuorodas, kaip atpažinti ir suskirstyti vaizdus pagal pasirinktus kriterijus.
 6. Įtraukite rūšiavimo korteles arba paveikslėlių korteles: jei reikia, sukurkite arba pateikite rūšiavimo korteles arba paveikslėlių korteles, kuriomis jūsų klasė galėtų manipuliuoti, ir įdėkite į atitinkamas rūšiavimo dalis.

Daugiau Storyboard That išteklių ir spausdinamų medžiagų


Kaip Sukurti Rūšiavimo Darbalapį

1

Pasirinkite Vieną iš Paruoštų Šablonų

Turime daug šablonų, iš kurių galime rinktis. Pažvelkite į mūsų pavyzdį įkvėpimui!

2

Spustelėkite „Kopijuoti šabloną“

Kai tai padarysite, būsite nukreipti į siužetinės linijos kūrėją.

3

Pavadinkite Savo Darbalapį!

Būtinai pavadinkite jį kaip nors susijusį su tema, kad ateityje galėtumėte lengvai ją rasti.

4

Redaguokite Savo Darbalapį

Čia įtrauksite nuorodas, konkrečius vaizdus ir atliksite visus pageidaujamus estetinius pakeitimus. Variantų begalė!

5

Spustelėkite „Išsaugoti ir išeiti“

Baigę spustelėkite šį mygtuką apatiniame dešiniajame kampe, kad išeitumėte iš siužetinės linijos.

6

Tolesni Žingsniai

Čia galite spausdinti, atsisiųsti PDF formatu, pridėti jį prie užduoties ir naudoti skaitmeniniu būdu ir dar daugiau!Laimingo kūrimo!


Dažnai Užduodami Klausimai Apie Darbalapių Rūšiavimą

Kaip paveikslėlių rūšiavimas užduočių lapuose gali padėti lavinti smulkiąją motoriką?

Paveikslėlių darbo lapų rūšiavimas yra veiksminga priemonė lavinant vaikų smulkiąją motoriką. Manipuliuodami ir tvarkydami paveikslėlių korteles, mokiniai tobulina rankų ir akių koordinaciją, pirštų miklumą ir kontrolę. Žnyplės naudojimas stiprina rankų raumenis ir padidina tikslumą. Erdvinis suvokimas pagerėja, kai mokiniai tvarko ir išdėsto paveikslėlius tam skirtose vietose. Rūšiavimo veikla taip pat moko vaikus vertinti spaudimą tvarkant daiktus, tobulina jų kontrolę.

Kokias išplėtimo veiklas ar variantus galiu naudoti, kad pažengusiems besimokantiems būtų sudėtingiau rūšiuoti darbalapius?

Kad pažengusiems mokiniams rūšiuoti darbalapius būtų sudėtingiau, pabandykite naudoti kelis kriterijus, neribotą rūšiavimą, Venno diagramas, klasifikavimą į subkategorijas, problemų sprendimo scenarijus, daugiadalykį rūšiavimą, laiko uždavinius ir lyginamąją analizę. Ši veikla ugdo kritinį mąstymą, tarpdisciplininį mąstymą ir gebėjimą pritaikyti žinias praktinėse situacijose.

Kaip paveikslėlių darbalapių rūšiavimas skatina kritinio mąstymo įgūdžius?

Paveikslėlių rūšiavimo darbalapiai skatina kritinį mąstymą analizuojant ir lyginant, klasifikuojant ir skirstant į kategorijas, sprendžiant problemas, pagrindžiant ir argumentuojant, lankstumą ir pritaikomumą bei numatant rezultatus. Studentai lavina analizės, problemų sprendimo ir loginio samprotavimo įgūdžius, leidžiančius priimti pagrįstus sprendimus ir kritiškai mąstyti įvairiuose akademiniuose ir realaus gyvenimo kontekstuose.

Peržiūrėkite visus darbalapio šablonus!
Peržiūrėti Visus Mokytojų Išteklius
*(Prasidės 2 savaičių nemokama bandomoji versija - kreditinės kortelės nereikia)
https://www.storyboardthat.com/lt/sukurti/rūšiavimas-paveikslėliai-darbo-lapas
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Visos teisės saugomos.
„ StoryboardThat “ yra „ Clever Prototypes , LLC “ prekės ženklas, registruotas JAV patentų ir prekių ženklų biure.