https://www.storyboardthat.com/lt/sukurti/santraukos-sintezės-darbalapiai

Jei priskiriate tai savo mokiniams, nukopijuokite darbalapį į savo paskyrą ir išsaugokite. Kurdami užduotį, tiesiog pasirinkite ją kaip šabloną!Santraukos Sintezės Darbalapis | Santraukos Šablonai

Kas yra suvestinės / sintezės darbalapis?

Šiuolaikiniame pasaulyje mus supa be galo daug informacijos. Nesvarbu, ar tai naujienų straipsniai, akademiniai žurnalai ar socialinių tinklų įrašai, mus nuolat bombarduoja informacija, kurią turime suprasti ir suprasti. Čia atsiranda informacijos sintezė. Taigi, kas yra informacijos sintezė? Tai kelių informacijos šaltinių sujungimo procesas, siekiant sukurti naują temos supratimą. Tai svarbus įgūdis, galintis padėti besimokantiesiems pagerinti skaitymo supratimą ir kritinio mąstymo gebėjimus.

Vienas veiksmingų būdų mokyti mokinius sintezuoti informaciją yra naudoti darbalapius. Mūsų darbalapiuose mokiniai prašomi perfrazuoti pagrindinę informaciją, išanalizuoti tos informacijos svarbą ir apibendrinti arba padaryti išvadas apie šią informaciją. Santrauka yra susijusi su vienu tekstu, o sintezė yra atsakas į kelis tekstus. Šie darbalapiai padeda atskirti juos ir išmokti efektyviai taikyti kiekvieną techniką. Suvestinės analizės ir informacijos sintezės darbalapiai skirti padėti mokiniams atpažinti pagrindines teksto mintis ir jas sutraukti į trumpą santrauką. Kita vertus, sintezės darbalapiai reikalauja, kad mokiniai analizuotų kelis informacijos šaltinius ir juos apibendrintų naujam, nuosekliam temos supratimui.

Kodėl jie svarbūs ir kaip juos geriausia naudoti?

Apibendrinanti sintezė remiasi daugiau nei vienu informacijos šaltiniu, kad būtų galima išanalizuoti informaciją ir padaryti išvadą. Šios užduotys gali būti naudojamos kuriant literatūros apžvalgas, straipsnius ar šaltinių vertinimus. Jie taip pat gali būti naudojami sintezės darbuose, kur rašytojai turi rašyti viena tema, remdamiesi iš įvairių šaltinių.

Pavyzdžiui, tarkime, kad jūsų klasė skaito tris skirtingus straipsnius apie mankštos naudą. Suvestinėje darbalapyje gali būti paprašyta nustatyti pagrindinius kiekviename straipsnyje minimus privalumus ir parašyti trumpą kiekvieno iš jų santrauką. Kita vertus, sintezės darbalapyje gali būti paprašyta išanalizuoti informaciją iš visų trijų straipsnių ir apibendrinti naują supratimą apie mankštos naudą, atsižvelgiant į visas tris perspektyvas.

Santrauka prieš sintezę

Tai du svarbūs įgūdžiai, kuriuos studentai turi išsiugdyti, kad galėtų efektyviai suprasti ir analizuoti informaciją. Skirtumas tarp sintezės ir santraukos yra labiau niuansuotas nei pagrindinis panašumas, kuris yra tas, kad abu susiję su informacijos sutraukimu į glaustesnę formą. Tarp jų yra svarbių skirtumų.

Pavyzdžiui, įsivaizduokite, kad skaitote straipsnį apie klimato kaitą. Straipsnio santrauka gali pasakyti:

"Šiame straipsnyje aptariamas klimato kaitos poveikis oro sąlygoms ir jūros lygiui. Jame teigiama, kad už šiuos pokyčius daugiausia atsakinga žmogaus veikla ir kad reikia skubiai imtis veiksmų, kad būtų sušvelnintas klimato kaitos poveikis aplinkai ir visuomenei."

Tai glaustai ir tiesiai atspindi pagrindinius straipsnio dalykus.

Kita vertus, sintezė apima kelių informacijos dalių paėmimą ir jų sujungimą į naują ir originalią visumą. Tai būdas užmegzti ryšius tarp skirtingų informacijos šaltinių ir iš jų sukurti kažką naujo ir unikalaus. Sintezę galima rasti įvairiuose kontekstuose, nuo akademinių mokslinių darbų iki kūrybinio rašymo, ir dažnai naudojama kaip būdas plėtoti naujas įžvalgas ar idėjas. Toliau pateikti pavyzdžiai iliustruoja skirtumus.

Santrauka vs sintezė pavyzdys

Pavyzdžiui, įsivaizduokite, kad tyrinėjate socialinės žiniasklaidos poveikį psichinei sveikatai. Galite perskaityti kelis tyrimus, kuriuose nagrinėjami įvairūs šios temos aspektai, pvz., socialinės žiniasklaidos poveikis savigarbai, ryšys tarp naudojimosi socialine žiniasklaida ir depresijos bei socialinės žiniasklaidos poveikis miego modeliams. Vykdydami sintezę galite sujungti šias skirtingas informacijos dalis, kad suprastumėte temą, pvz., toliau pateiktame pavyzdyje:

"Socialinė žiniasklaida turi sudėtingą ryšį su psichine sveikata, o tyrimai rodo, kad ji gali turėti įtakos savigarbai, prisidėti prie depresijos ir sutrikdyti miego įpročius. Nors nėra aiškaus sutarimo dėl bendro socialinės žiniasklaidos poveikio psichinei sveikatai, tai yra aišku, kad tai yra tema, kuriai reikia tolesnio tyrimo ir dėmesio“.

Ši sintezė sujungia daugybę informacijos, kad sukurtų naują ir niuansuotą temos supratimą, įtraukiant įžvalgas iš kelių šaltinių.

Jie abu yra svarbūs įgūdžiai, kuriuos studentai turi išsiugdyti, kad galėtų veiksmingai suprasti ir analizuoti informaciją. Abu įgūdžiai yra vertingi įvairiuose kontekstuose, nuo akademinių tyrimų iki kasdieninio gyvenimo, ir gali padėti studentams geriau suprasti sudėtingas idėjas ir sąvokas.

Sėkmingo pamokos plano kūrimas

Norint sukurti sėkmingą pamokos planą, svarbu pradėti nuo aiškių mokymosi tikslų. Šie tikslai turėtų apibūdinti, ką mokiniai galės padaryti iki pamokos pabaigos, pvz., „Mokiniai galės atskirti santrauką nuo sintezės ir veiksmingai taikyti kiekvieną techniką“.

Kai nustatomi mokymosi tikslai, galite pradėti planuoti veiklą, kuri padės mokiniams pasiekti tuos tikslus. Vienas iš veiksmingų būdų mokyti sintezę yra naudoti grafinius organizatorius, kurie padeda mokiniams organizuoti savo mintis ir analizuoti kelis informacijos šaltinius. Pavyzdžiui, Venno diagrama gali būti naudojama norint palyginti ir supriešinti informaciją iš dviejų skirtingų šaltinių. T-diagrama gali būti naudojama norint palyginti ir sugretinti du skirtingus požiūrius į temą.

Taip pat svarbu į pamokos planą įtraukti įvairius pirminius šaltinius. Pirminiai šaltiniai, pvz., originalūs dokumentai ar pasakojimai iš pirmų lūpų, gali padėti mokiniams giliau suprasti temą ir sudaryti savo nuomonę.

Galiausiai svarbu vaikams pateikti analizės darbalapius, kurie padėtų jiems pritaikyti išmoktus metodus. Šiuose darbalapiuose studentai turėtų būti paprašyta išanalizuoti tekstą ir nustatyti pagrindines idėjas, pagrindžiančias detales ir bet kokius tekste esančius šališkus ar prielaidas.

Internete yra daug nemokamų apibendrinančių darbalapių ir informacijos sintezės darbalapių, kurie gali padėti mokytojams sudaryti efektyvius, išsamius pamokų planus. Šie darbalapiai gali būti pritaikyti kiekvienos klasės poreikiams ir gali būti naudojami klasėje mokomiems įgūdžiams sustiprinti.

Apibendrinant galima pasakyti, kad informacijos sintezė yra svarbus įgūdis, kuris gali padėti vaikams tapti geresniais skaitytojais ir kritiškai mąstančiais. Naudodami darbalapius, grafinius tvarkykles, pirminius šaltinius ir analizės darbalapius, mokytojai gali sukurti efektyvius pamokų planus, mokančius klasę sintezuoti informaciją iš kelių šaltinių ir sukurti naują temos supratimą.

Darbo lapo planavimas

  1. Nurodykite tekstą arba temą: pasirinkite tekstą arba temą, kurią norite, kad klasė apibendrintų arba apibendrintų.
  2. Nustatykite tikslą: nuspręskite dėl darbalapio tikslo. Ar pasitikrinti supratimą ar paskatinti kritinį mąstymą ir analizę?
  3. Nurodykite pagrindines idėjas: nustatykite pagrindines teksto ar temos idėjas arba temas. Tai padės sukurti darbalapio raginimus ar klausimus.
  4. Nustatykite formatą: nuspręskite dėl formato. Ar tai bus rašytinis atsakymas, ar vaizdinis vaizdas, pvz., siužetinė schema ar minčių žemėlapis?
  5. Kurkite raginimus arba klausimus: kurkite raginimus arba klausimus, kurie padėtų mokiniams apibendrinti arba sintezuoti informaciją. Jie turėtų būti aiškūs ir glausti bei skatinti kritinį mąstymą ir analizę.
  6. Suteikite pastolius: aprūpinkite pastolius studentams, kuriems gali prireikti papildomos paramos. Tai gali apimti sintezės grafikos organizatorių, sakinių pradmenų ar sakinių rėmelių naudojimą.
  7. Redaguoti ir peržiūrėti: jei reikia, peržiūrėkite ir pataisykite. Įsitikinkite, kad raginimai ar klausimai yra aiškūs ir ar formatas tinkamas užduočiai.
  8. Naudokite kaip mokymo priemonę: naudokite darbalapį kaip mokymo priemonę, kad sustiprintumėte svarbias sąvokas ir įgūdžius. Pateikite mokiniams grįžtamąjį ryšį ir naudokite jų atsakymus vadovaudamiesi būsimomis pamokomis.

Vykdydami šiuos veiksmus galite sukurti efektyvius darbalapius, kurie įtrauktų ir sukeltų iššūkį jūsų mokiniams, kartu palaikydami jų mokymąsi.


Kaip Sudaryti Suvestinės ir Sintezės Darbalapį

1

Pasirinkite Vieną iš Paruoštų Šablonų

Turime daug šablonų, iš kurių galime rinktis. Pažvelkite į mūsų pavyzdį įkvėpimui!

2

Spustelėkite „Kopijuoti šabloną“

Kai tai padarysite, būsite nukreipti į siužetinės linijos kūrėją.

3

Pavadinkite Savo Darbalapį!

Būtinai pavadinkite tai kaip nors susijusį su tema, kad ateityje galėtumėte lengvai ją rasti.

4

Redaguokite Savo Darbalapį

Čia įtrauksite nuorodas, konkrečius klausimus ir vaizdus bei atliksite visus pageidaujamus estetinius pakeitimus. Variantų begalė!

5

Spustelėkite „Išsaugoti ir išeiti“

Baigę dirbti su darbalapiu, spustelėkite šį mygtuką apatiniame dešiniajame kampe, kad išeitumėte iš siužetinės lentelės.

6

Tolesni Žingsniai

Čia galite spausdinti, atsisiųsti PDF formatu, pridėti jį prie užduoties ir naudoti skaitmeniniu būdu ir dar daugiau!


Dar daugiau Storyboard That išteklių ir nemokamų spausdinimo priemoniųLaimingo kūrimo!


Dažnai Užduodami Klausimai Apie Suvestinės ir Sintezės Darbalapius

Kas yra informacijos sintezė ir kuo skiriasi sintezė nuo santraukos?

Informacijos sintezė apima kelių šaltinių derinimą, kad būtų sukurtas naujas integruotas supratimas. Tai neapsiriboja apibendrinimu, analizuojant kiekvieną šaltinį ir sujungiant taškus, kad būtų sukurta kažkas naujo. Pagrindinis skirtumas tarp šių dviejų yra tas, kad sintezė sukuria kažką naujo, sujungdama informaciją iš kelių šaltinių, o santrauka sutraukia informaciją iš vieno šaltinio į trumpą teiginį.

Kaip klasėje gali būti naudojami suvestinės ir sintezės darbalapiai?

Šie darbalapiai yra vertingos priemonės, skatinančios mokinių mokymąsi. Jie gali pagerinti skaitymo supratimą, ugdyti kritinio mąstymo įgūdžius, sustiprinti mokymosi tikslus ir įvertinti mokinių supratimą. Nustatydami pagrindines teksto idėjas ir sintezuodami informaciją iš kelių šaltinių, mokiniai gali sukurti naują temos supratimą ir pagrįsti savo argumentus įrodymais. Užduočių lapai gali būti pritaikyti, kad atitiktų skirtingų mokinių poreikius ir būtų veiksmingi skatinant mokymąsi įvairiais mokymosi stiliais.

Kokie yra siužetinių lentelių naudojimo mokant santrauką ir sintezę pranašumai?

Siužetinės lentos suteikia keletą mokymo pranašumų. Jie pateikia vaizdinius vaizdus, kurie padeda suprasti ir atsiminti pagrindines sąvokas, kūrybiškai įtraukia studentus, leidžia atlikti sintezę iš kelių šaltinių, lavina kritinio mąstymo įgūdžius ir skatina mokinių bendradarbiavimą. Siužetinės lentos siūlo įdomią ir patrauklią klasės aplinką, kuri gali padėti mokiniams mokytis ir būti pritaikyta prie skirtingų mokymosi nuostatų.

Kuriuose akademiniuose dalykuose gali būti naudinga naudoti apibendrinimus ir sintezės darbalapius bei siužetines lenteles?

Šie darbalapiai ir siužetinės lentelės gali būti naudojami įvairiuose dalykuose, siekiant pagerinti mokinių kritinio mąstymo įgūdžius ir sudėtingų sąvokų supratimą. Pavyzdžiui, ELA, kur studentai gali apibendrinti romanus ir straipsnius, socialines studijas, kuriose studentai gali sintezuoti informaciją iš pirminių ir antrinių šaltinių, mokslą, kuriame studentai gali vizualizuoti duomenis, kad nustatytų modelius, ir matematiką, kurioje studentai gali kurti vaizdinius tekstinių problemų vaizdus.

Peržiūrėkite visus darbalapio šablonus!
Peržiūrėti Visus Mokytojų Išteklius
*(Prasidės 2 savaičių nemokama bandomoji versija - kreditinės kortelės nereikia)
https://www.storyboardthat.com/lt/sukurti/santraukos-sintezės-darbalapiai
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Visos teisės saugomos.
„ StoryboardThat “ yra „ Clever Prototypes , LLC “ prekės ženklas, registruotas JAV patentų ir prekių ženklų biure.