https://www.storyboardthat.com/sk/articles/e/how-to-dosky


Doma alebo v škole sa vždy učíme alebo učíme, ako robiť nové veci. Tieto veci k nim často majú niekoľko krokov. Aký lepší spôsob učenia viacstupňového procesu ako s vizuálnymi pokynmi? Vytvorenie storyboardu je ideálny formát na vytvorenie podrobnej reprezentácie štýlu „ako mapovať“. Jednotlivé bunky vytvárajú vizuálne oddelenie medzi krokmi, čo umožňuje každej bunke iný krok.

Príklady pokynov krok za krokom

  • Recepty na varenie
  • Trasy (jazdy, chôdza, verejná doprava)
  • Životné zručnosti (čistenie, osobná hygiena)

varenie

Recepty sú samozrejme jednostupňovým procesom. Kroky v recepte vyžadujú postupné poradie, pričom každý krok vychádza z predchádzajúceho. Tradičný storyboard je ideálnym riešením na pridanie vizuálnej zložky do procesu sledovania receptúry.

Toto sa dá použiť doma na osobné použitie alebo v triede pri výučbe životných zručností študentov, ako napríklad to, čo by sa vyučovalo v niektorých špeciálnych vzdelávacích zariadeniach.


Smery

Väčšina ľudí sa dnes spolieha na zariadenia GPS, aby im pomohla prejsť z jedného miesta na druhé. Je to vynikajúci nástroj, ktorý je obzvlášť užitočný pri jazde, ale nemusí byť vždy realistickou možnosťou. Niektoré typy smerov, v ktorých nemusí byť GPS ideálny a fyzické trasy môžu byť lepšie, sú:

  • Pokyny v rámci budovy (tj dostať sa na toaletu alebo na iné bežne navštevované miesto, núdzová evakuácia)
  • Trasy verejnej dopravy
  • Pešia trasa

Postupné pokyny by boli užitočné v triede špeciálneho vzdelávania tým, že by niektorým študentom mohli získať nezávislosť, ktorú nemusia mať nevyhnutne inak. Vytlačením storyboardu môže učiteľ vytvoriť „ako grafický organizátor“, ktorý má postupné pokyny pre študentov v bunkách, aby sa dostali na spoločné miesta v budove školy a zo spoločných miest.

Niektoré špeciálne vzdelávacie programy idú nad rámec akademikov a môžu zahŕňať odborné zručnosti, najmä keď sa študenti pripravujú na prechod zo školských systémov. Jednou z odborných zručností, ktoré sa niekedy učia, je to, ako používať verejnú dopravu na určitých miestach, ako sú zamestnanie, obchod s potravinami alebo lekárska kancelária. Verejná doprava môže byť niekedy mätúca. Môže byť užitočná príprava vizuálnej schémy pre študenta, na ktorú sa môže študent odvolávať.


Životné skúsenosti

Domáce práce sú životné zručnosti, ktoré by naše usporiadanie buniek bolo prospešné pre postupné zobrazovanie pokynov. Čistenie nie je niečo, čo ľudia jednoducho vedia, musia sa naučiť potrebné kroky.

Väčšina adolescentov, vrátane tých so špeciálnymi potrebami, sa musí učiť o každodennej hygiene ao krokoch s ňou spojených. Študenti so špeciálnymi potrebami môžu potrebovať jasnejšiu výučbu. Užitočné môže byť vytvorenie storyboardu s „návodmi“, ktorý predstavuje každý krok. Pri úlohách, ako je umývanie rúk alebo čistenie zubov, je možné storyboard vytlačiť a umiestniť blízko umývadla na porovnanie.

Pozrite sa na náš zdroj každodenného života zručnosti naučiť inde storyboarding môžu zvýšiť svoju špeciálne vzdelanie učebňu a pomáhať pri výučbe rôznych aspektov každodenného života.


Priradenie Obrázkov
  • Grilled Cheese • Chefdruck • Licencie Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
Nájdite tento zdroj a viac ho nájdete v našej kategórii Špeciálna pedagogika!
/sk/partials/edu-pricing-widget
*(Spustí sa 2-týždňová bezplatná skúšobná skúška - nie je potrebná kreditná karta)
https://www.storyboardthat.com/sk/articles/e/how-to-dosky
© 2021 - Clever Prototypes, LLC - Všetky práva vyhradené.