Vyhľadávanie
  • Vyhľadávanie
  • Moje Príbehy
https://www.storyboardthat.com/sk/articles/e/back-to-školské-s-sbt

Ako si so Študentmi Stanoviť Ciele na Nadchádzajúci Školský rok

1

Predstavte Svojim Študentom Koncept Stanovovania Cieľov

Vysvetlite svojim študentom dôležitosť stanovenia cieľov a ako im to môže pomôcť dosiahnuť želané výsledky. Poskytnite im príklady zo skutočného života, ako stanovenie cieľov fungovalo pre iných ľudí.

2

Pozrite si Výkon za Predchádzajúci rok

Nájdite si čas na zhodnotenie minuloročného výkonu so svojimi študentmi. Diskutujte o tom, čo fungovalo dobre a čo je potrebné zlepšiť. Použite to ako základ pre stanovenie cieľov na nadchádzajúci rok.

3

Brainstorm Ciele

Poskytnite študentom zoznam možných cieľov alebo ich nechajte vymyslieť svoj vlastný. Požiadajte ich, aby sa zamysleli nad tým, čo chcú počas školského roka dosiahnuť akademicky, sociálne a emocionálne.

4

Kategorizovať Ciele

Rozdeľte ciele na krátkodobé a dlhodobé ciele. Diskutujte o tom, ako môžu krátkodobé ciele pomôcť pri dosahovaní dlhodobých cieľov.

5

Stanovte si Ciele SMART

Pomôžte študentom dosiahnuť ciele SMART (konkrétne, merateľné, dosiahnuteľné, relevantné a časovo ohraničené). To pomôže študentom zostať sústredení a motivovaní.

6

Vytvorte Akčný Plán

Pomôžte študentom vytvoriť akčný plán na dosiahnutie svojich cieľov. Rozdeľte cieľ na menšie kroky a diskutujte o tom, ako môžu jednotlivé kroky dosiahnuť. Povzbudzujte študentov, aby si zapísali svoj akčný plán.

7

Sledovanie Pokroku

Nastavte si pravidelné kontroly, aby ste mohli sledovať pokrok študentov pri dosahovaní ich cieľov. Oslávte dosiahnuté úspechy a využite neúspechy ako príležitosť naučiť sa a upraviť akčný plán.

8

Podporujte Reflexiu

Nechajte študentov na konci školského roka premýšľať o svojich cieľoch a pokroku. Diskutujte o tom, čo sa naučili, čo dosiahli a čo by mohli nabudúce urobiť lepšie.

Často kladené otázky o aktivitách Späť do školy

Aké sú ciele ročnej aktivity a ako môže byť prínosom pre študentov?

Cieľom aktivity na tento rok je príležitosť pre študentov predstaviť si svoje akademické, sociálne a osobné ciele na nový školský rok. Študenti môžu zahrnúť ako samotný cieľ, tak aj kroky na dosiahnutie tohto cieľa. Táto aktivita je nielen zábavná, ale pomáha aj študentom zostať motivovaní a zodpovední počas celého roka. Na konci roka môžu svoj storyboard prehodnotiť, aby zistili, či dosiahli to, čo si zaumienili.

Ako možno Storyboard That použiť na letný projekt čítania?

Storyboard That sa dá použiť na letný projekt čítania rôznymi spôsobmi. Študenti si môžu vybrať knihu, ktorá im bola pridelená, alebo knihu, ktorú si prečítajú sami, a vytvoriť storyboard, ktorý zobrazuje zhrnutie, témy, analýzu postáv, slovnú zásobu a obľúbenú časť knihy. Môžu tiež vytvárať plagáty, ktoré zdôrazňujú dôležité prvky príbehu, ako je dej a témy.

Aké typy aktivít „Všetko o mne“ môžu študenti vytvárať pomocou Storyboard That?

Študenti môžu vytvárať rôzne aktivity „Všetko o mne“ pomocou Storyboard That, vrátane plagátu „Všetko o mne“, plagátu na sociálnych sieťach DIY, pavúkovej mapy s faktami, obľúbenými vecami alebo miestami, T-grafu s označeniami páči sa mi a nepáči sa mi, osobného rozprávania a časovú os ich života. Táto aktivita pomáha študentom predstaviť sa svojim spolužiakom a učiteľovi a poukázať na ich minulé príbehy, vtipy, obľúbené veci, záľuby a talenty.

Zobraziť Všetky Učiteľské Zdroje
*(Spustí sa 2-týždňová bezplatná skúšobná skúška - nie je potrebná kreditná karta)
https://www.storyboardthat.com/sk/articles/e/back-to-školské-s-sbt
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Všetky práva vyhradené.
StoryboardThat je ochranná známka spoločnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná na úrade USA pre patenty a ochranné známky