https://www.storyboardthat.com/lv/izveidot/aktualitātes
Pielāgojiet un Izmantojiet jau Šodien!

Ja jūs to piešķirat saviem studentiem, kopējiet darblapu savā kontā un saglabājiet. Veidojot uzdevumu, vienkārši atlasiet to kā veidni!current-events

Skolēnu iesaistīšana ar aktuālo notikumu darblapām: kritiskās domāšanas un globālās izpratnes veicināšana

Reālās pasaules aktuālie notikumi kalpo kā spēcīgs izglītības līdzeklis, jo skolēni apgūst taustāmus piemērus un saista kontekstu, lai izpētītu sabiedrības tēmas un izprastu to nozīmi plašākā pasaulē. Aktuāla notikuma izpēte un aktuālo notikumu uzdevuma izpilde nodrošina studentu informāciju un ir būtiski viņu kā iesaistītu un informētu pilsoņu attīstībai. Viens efektīvs līdzeklis šī mērķa sasniegšanai ir bezmaksas aktuālo notikumu darblapu izmantošana. Šīs darblapas nodrošina strukturētu pieeju, lai palīdzētu bērniem mācīties un būt informētiem par jaunākajām ziņām, vienlaikus veicinot kritisko domāšanu un globālo izpratni.

Kad skolēni izmanto šos izdales materiālus, viņi ne tikai uzzina par to, kas notiek pasaulē, bet arī attīsta būtiskas analītiskās prasmes un uzzina par iespējamo neobjektivitāti un to, kas mūsdienās notiek viņu pilsētā, valstī un pasaulē. Izskatot ziņu rakstus un atbildot uz jautājumiem, kas saistīti ar saturu, bērni tiek mudināti kritiski domāt par sniegto informāciju. Viņi apgūst dažādus veidus, kā novērtēt ziņu avotu uzticamību un uzticamību, nodrošinot, ka viņi kļūst par zinošākiem informācijas patērētājiem. Izmantojot šīs aktivitātes, skolēni iegūst medijpratības prasmes un kļūst labāk sagatavoti, lai orientētos plašajā viņiem pieejamo ziņu daudzumā.

Kas ir aktuālo notikumu darblapa?

Tas kalpo kā vērtīgs resurss gan skolotājiem, gan studentiem. Tas piedāvā strukturētu formātu, kas ietver tādas būtiskas sastāvdaļas kā ziņu raksta kopsavilkums, jautājumi izpratnes novērtēšanai un pārdomu iespējas. Skolotāji var nodrošināt bērniem tukšu lapu, kurā viņi var aizpildīt informāciju no atrastajiem ziņu rakstiem, vai arī viņi var izmantot iepriekš atlasītus rakstus un nodrošināt lapu ar atbildēm. Izmantojot šīs darblapas, skolotāji var palīdzēt klasei efektīvi analizēt ziņu rakstus un vadīt klases diskusijas par svarīgām tēmām.

Aktuālo notikumu nodarbību īstenošana klasē nodrošina interaktīvu un saistošu veidu, kā bērni var uzzināt par apkārtējo pasauli. Apspriežot aktuālos notikumus un daloties savās perspektīvās, viņi attīsta dziļāku izpratni par reālās pasaules problēmām un to ietekmi uz sabiedrību. Izmantojot šos un citus resursus, skolotāji var veicināt diskusijas klasē, rosināt sadarbības aktivitātes un mudināt skolēnus izteikt savu viedokli par ziņu rakstiem, kurus viņi kopīgi izpēta.

Lai tos padarītu efektīvākus, ir svarīgi izvēlēties dažādus ziņu rakstus, kas aptver dažādas tēmas un perspektīvas. Tas nodrošina, ka bērni tiek pakļauti dažādiem viedokļiem un veicina empātiju un izpratni, gatavojoties dzīvei, kad viņi kļūst vecāki. Pedagogi var arī integrēt multivides elementus, piemēram, videoklipus, infografikas, saites un avīžu klipus, lai uzlabotu mācību pieredzi un pielāgotos dažādiem mācīšanās stiliem. Vēl viena lieliska ideja ir ļaut bērniem pašiem izvēlēties rakstu par aktuālo notikumu pasaulē.

Efektīvu pašreizējo notikumu darblapu sastāvdaļas

Lai maksimāli palielinātu pašreizējā pasākuma izdales materiāla priekšrocības, noteikti iekļaujiet komponentus, kas nodrošina strukturētu formātu, lai izglītojamie varētu mijiedarboties ar ziņu rakstiem. Tas var ietvert sadaļas ziņu raksta nosaukuma un datuma ierakstīšanai, ļaujot studentiem sekot līdzi izpētītajiem rakstiem. Turklāt sadaļas iekļaušana studentiem raksta kopsavilkuma rakstīšanai palīdz viņiem apkopot informāciju un noteikt galvenos punktus. Lai veicinātu kritisko domāšanu, izdales materiālā var iekļaut arī jautājumus, uz kuriem jāatbild, kas mudina skolēnus analizēt rakstā izklāstīto galveno domu, atbalsta detaļas un dažādas perspektīvas.

Pašreizējo notikumu darblapu ieviešana klasē

Šīs nodarbības piedāvā bērniem vērtīgu iespēju iedziļināties reālās pasaules problēmās, veicinot kritisko domāšanu, empātiju un dziļāku izpratni par savstarpējo saistību starp viņu dzīvi un notikumiem, kas veido pasauli. Aktuālo notikumu darbība nodrošina dinamisku un praktisku pieeju mācībām, jo ​​studenti aktīvi pēta un analizē reālās pasaules problēmas, izmantojot saistošus vingrinājumus un interaktīvus uzdevumus. Skolotāji var nodrošināt veidņu izlasi ar dažādām tēmām un grūtības pakāpēm, ļaujot skolēniem izvēlēties darblapas, kas atbilst viņu interesēm un pakāpes līmenim. Ir svarīgi nodrošināt resursus un materiālus, piemēram, dažādus ziņu rakstus, vietnes un citus atbilstošus avotus, lai palīdzētu skolēniem aizpildīt darblapas. Lai ilustrētu aktuālo notikumu nozīmi klasē, pedagogi var sniegt skolēniem pārliecinošu piemēru aktuālo notikumu ziņu rakstiem diskusiju laikā.

Pašreizējo notikumu darblapu un aktivitāšu piemēri

Aktuālo notikumu pārskatu lapa ir vērtīgs rīks visām klasēm, lai strukturētu savu pētījumu, apkopotu atbilstošu informāciju un sagatavotu labi organizētu ziņojumu par analizēto ziņu rakstu, veicinot efektīvas komunikācijas un kritiskās domāšanas prasmes.

Iesaistīšanās klases diskusijās ļauj klasei apmainīties ar viedokļiem, paplašināt izpratni un attīstīt kritiskās domāšanas prasmes, kritiski analizējot un apspriežot dažādus ziņu rakstu aspektus. Pārrunājot nesenos notikumus, skolēni ne tikai iegūst dziļāku izpratni par apkārtējo pasauli, bet arī uzlabo komunikācijas prasmes, formulējot savas domas, uzklausot citu viedokļus un iesaistoties cieņpilnās debatēs par aktuāliem globāliem jautājumiem.

Lai padarītu šīs darblapas saistošas ​​un interaktīvas, izmantojiet tādas darbības kā rakstu salīdzināšana no dažādiem avotiem, prezentāciju vai aplādes izveide un padziļinātas izpētes veikšana. Šīs aktivitātes veicina analīzi, komunikācijas prasmes, kritisko domāšanu un dziļāku izpratni par globālām problēmām.

Padomi darblapu veidošanai

  • Atrodiet ziņu rakstu: meklējiet atbilstošu un vecumam atbilstošu ziņu rakstu no uzticama ziņu avota vai apsveriet iespēju ļaut studentiem izvēlēties savus rakstus, ievērojot noteiktas vadlīnijas.
  • Nosakiet fokusu: izlemiet par galvenajiem jautājumiem vai tēmām, kuras vēlaties izpētīt, veicot uzdevumu.
  • Nodrošiniet resursus: vāciet papildu resursus, piemēram, rakstus, videoklipus vai vietnes, kas var papildināt studentu izpratni par tēmu.
  • Izveidojiet veidni: izveidojiet formātu, kurā ir sadaļas raksta lasīšanai, atbildēm uz jautājumiem, galveno punktu apkopošanai un tajā izvirzīto morālo vai ētisko jautājumu pārdomām.
  • Sagatavojiet darblapu: uzrakstiet skaidrus un kodolīgus jautājumus, kas mudina kritiski domāt un analizēt ziņu rakstu. Atbildiet uz jautājumiem, tiklīdz tie rodas.
  • Iesaistiet klasi lasīšanā un izpētē: mudiniet studentus rūpīgi izlasīt ziņu rakstu un izmantot papildu resursus, lai iegūtu plašāku izpratni par tēmu.
  • Aizpildiet darblapu: aiciniet bērnus aizpildīt darblapu, atbildot uz jautājumiem un saviem vārdiem apkopojot galvenos raksta punktus.
  • Izmantojiet pieejamos resursus: izpētiet mācību programmas stūrīti vai izmantojiet izglītojošas tīmekļa vietnes internetā, laikrakstus vai kopienas resursus, lai atrastu papildu rakstus un materiālus nākotnes aktuālo notikumu darblapām.

Vēl vairāk Storyboard That resursu un bezmaksas drukājamo materiālu


Kā Izveidot Pašreizējo Notikumu Darblapu

1

Izvēlieties Vienu no Iepriekš Sagatavotajām Veidnēm

Mums ir daudz veidņu, no kurām izvēlēties. Apskatiet mūsu piemēru, lai gūtu iedvesmu!

2

Noklikšķiniet uz "Kopēt veidni"

Kad tas būs izdarīts, jūs tiksit novirzīts uz scenārija veidotāju.

3

Piešķiriet Savai Darblapai Nosaukumu!

Noteikti nosauciet to par kaut ko saistītu ar tēmu, lai turpmāk to varētu viegli atrast.

4

Rediģējiet Savu Darblapu

Šeit jūs iekļausiet norādes, konkrētus attēlus un veiksiet visas estētiskās izmaiņas, kuras vēlaties. Iespējas ir bezgalīgas!

5

Noklikšķiniet uz "Saglabāt un iziet"

Kad esat pabeidzis, noklikšķiniet uz šīs pogas apakšējā labajā stūrī, lai izietu no scenārija.

6

Nākamie Soļi

Šeit varat drukāt, lejupielādēt PDF formātā, pievienot uzdevumam un izmantot digitālā formātā un veikt citas darbības!Priecīgu radīšanu!


Bieži Uzdotie Jautājumi par Aktuālajiem Notikumiem

Kāpēc ir svarīgi informēt skolēnus par aktuālajiem notikumiem?

Bērnu informēšana par aktuālajiem notikumiem palīdz viņiem izprast pasauli, kurā viņi dzīvo, veicina kritisko domāšanu un veicina aktīvu pilsoniskumu. Tas veicina globālu izpratni, empātiju un spēju pieņemt apzinātus lēmumus. Skolotāji var nodrošināt bērniem saistošas ​​un vecumam atbilstošas ​​aktualitātes, lai rosinātu bērnos zinātkāri par pasauli un mudinātu viņus aktīvi iesaistīties globālo problēmu izpratnē.

Kā aktuālo notikumu darblapas veicina kritisko domāšanu?

Tie prasa, lai audzēkņi analizētu ziņu rakstus, identificētu aizspriedumus, novērtētu avotus un atšķirtu faktus un viedokļus. Šīs aktivitātes mudina skolēnus domāt kritiski, apsvērt vairākas perspektīvas un izstrādāt savus informētos uzskatus. Studenti var novērtēt savu izpratni un salīdzināt savas interpretācijas, apspriežot aktuālo notikumu darblapu atbildes klases sarunu laikā.

Kā aktuālo notikumu darblapas var uzlabot medijpratības prasmes?

Viņiem ir izšķiroša nozīme medijpratības prasmju uzlabošanā, sniedzot studentiem iespējas novērtēt ziņu avotus, analizēt mediju elementus, pārbaudīt informāciju, atpazīt neobjektivitāti un kritiski analizēt ziņu rakstus. Izmantojot šīs darblapas, iesaistoties reālajā pasaulē aktuālajos notikumos, bērni var pārvarēt plaisu starp mācīšanos klasē un pasaules sarežģītību.

Skatīt visas darblapu veidnes!
Skatīt Visus Skolotāju Resursus
*(Tas sāks 2 nedēļu bezmaksas izmēģinājuma versiju - kredītkartes nav nepieciešamas)
https://www.storyboardthat.com/lv/izveidot/aktualitātes
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Visas tiesības aizsargātas.
StoryboardThat ir uzņēmuma Clever Prototypes , LLC preču zīme, kas reģistrēta ASV Patentu un preču zīmju birojā.