https://www.storyboardthat.com/lv/izveidot/aptaujas-veidnes


Ja jūs to piešķirat saviem studentiem, kopējiet darblapu savā kontā un saglabājiet. Veidojot uzdevumu, vienkārši atlasiet to kā veidni!Survey Example

Kas ir aptauja?

Aptauja ir izpētes metode, kuras mērķis ir iegūt datus un ieskatus no noteiktas cilvēku grupas. Šo metodi var izmantot, lai apkopotu informāciju par dažādām tēmām, tostarp par atsauksmēm par produktiem, klientu pieredzi, sabiedrisko domu un organizācijas izpēti. Aptauju laikā iegūtos datus var izmantot, lai labāk izprastu klientu vēlmes, pieredzi un atsauksmes, kā arī identificētu jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi.

Aptaujas var veikt dažādos veidos, piemēram, izmantojot tiešsaistes aptaujas, tālruņa aptaujas vai klātienes intervijas. Aptaujas jautājumi var būt atvērti vai slēgti, un tie var būt no vienkāršiem jā vai nē jautājumiem līdz sarežģītākām vērtēšanas skalām vai jautājumiem ar atbilžu variantiem.

Aptauju laikā iegūtos datus var analizēt, izmantojot dažādas metodes, tostarp vizuālos grafikus un statistisko analīzi. Šī analīze var sniegt svarīgu informāciju un ieskatu datos, palīdzot uzņēmumam un organizācijai pieņemt pārdomātus lēmumus un uzlabot vispārējo sniegumu.

Kādi ir aptaujas piemēru veidi?

Aptaujas ir būtisks rīks atsauksmju un datu vākšanai, kas var palīdzēt organizācijām pieņemt pārdomātus lēmumus. Ir dažādi aptauju piemēru veidi, kurus var izmantot dažādiem mērķiem. Šeit ir daži no visizplatītākajiem aptauju veidiem:

 • Klientu apmierinātības aptaujas: šīs aptaujas tiek izmantotas, lai apkopotu klientu atsauksmes par viņu pieredzi ar produktu vai pakalpojumu. Šāda veida aptauja var ietvert jautājumus par klienta apmierinātības līmeni, produkta vai pakalpojuma kvalitāti, sniegtā klientu apkalpošanas līmeni un iespējamību ieteikt produktu vai pakalpojumu citiem. Apkopotie dati palīdz uzņēmumiem labāk izprast savu klientu vajadzības un vēlmes, identificēt jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi, un galu galā uzlabot kopējo klientu pieredzi.
 • Darbinieku iesaistīšanās aptauja: šīs darbinieku aptaujas tiek izmantotas, lai noteiktu, cik darbinieki ir iesaistīti darbā un uzņēmumā. Aptaujā var uzdot jautājumus par darbinieka apmierinātību ar darbu, attiecībām ar vadītāju, uzņēmuma kultūru un apkopot darbinieku atsauksmes par dažādiem darba aspektiem.
 • Tirgus izpētes apsekojums: šīs aptaujas tiek izmantotas, lai savāktu datus par mērķa tirgu, tostarp par viņu vēlmēm, uzvedību un attieksmi. Tirgus izpētes aptaujā var uzdot jautājumus par klientu demogrāfiskajiem rādītājiem, viņu pirkšanas paradumiem un viņu viedokli par konkrētiem produktiem vai pakalpojumiem.
 • Produktu atsauksmju aptaujas: šīs aptaujas tiek izmantotas, lai apkopotu klientu atsauksmes par konkrētu produktu. Aptaujā var uzdot jautājumus par klienta apmierinātību ar produktu, pieredzi ar klientu apkalpošanu un iespējamību, ka produktu iegādāsies atkārtoti.

Aptaujas ir vērtīgs instruments svarīgas informācijas un ieskatu apkopošanai no klientiem, darbiniekiem un mērķa tirgiem. Izmantojot vizuālos grafikus un aptauju datus, organizācijas var labāk izprast savu klientu un darbinieku vajadzības un pieņemt pārdomātus lēmumus, kas var uzlabot viņu pakalpojumus un produktus.

Efektīvi veidi, kā izmantot aptauju veidnes klasē

Aptaujas var būt efektīvs līdzeklis skolotājiem, lai iegūtu vērtīgas atsauksmes no saviem skolēniem. Izmantojot aptauju veidnes, skolotāji var ietaupīt laiku un pūles, vienlaikus vācot svarīgus datus. Šeit ir daži efektīvi veidi, kā izmantot aptauju veidnes klasē:

 1. Izveidojiet aptauju, lai apkopotu atsauksmes par mācīšanas kvalitāti: skolotāji var izveidot aptauju, lai apkopotu atsauksmes par viņu mācīšanas stilu, stundu efektivitāti un spēju iesaistīt skolēnus. Šīs atsauksmes var palīdzēt skolotājiem uzlabot mācīšanu un veikt pielāgojumus, lai labāk atbilstu savu skolēnu vajadzībām.
 2. Izmantojiet aptaujas rezultātus, lai informētu par stundu plānošanu: skolotāji var izmantot aptaujās savāktos datus, lai informētu par stundu plānošanu. Piemēram, ja aptaujas atbildes liecina, ka skolēniem ir grūtības ar noteiktu koncepciju, skolotājs var plānot papildu nodarbības vai aktivitātes, lai risinātu šo tēmu.
 3. Lieciet skolēniem izveidot aptaujas: skolotāji var arī uzdot skolēniem izveidot aptaujas, lai stiprinātu mācīšanos. Piemēram, vēstures skolotājs varētu lūgt skolēniem izveidot aptauju, lai apkopotu viedokļus par kādu vēsturisku notikumu, kas prasītu skolēniem izpētīt notikumu un kritiski domāt par dažādām perspektīvām.
 4. Izmantojiet aptaujas veidnes pētniecības projektiem: Aptauju veidnes var būt noderīgas arī pētniecības projektos. Studenti var izveidot aptaujas, lai apkopotu datus par konkrētu tēmu, un pēc tam izmantot aptaujas datus, lai atbalstītu savu pētījumu.
 5. Izmantojiet aptaujas veidnes skolēnu pašrefleksijai: skolotāji var izmantot arī aptaujas veidnes skolēnu pašrefleksijai. Studenti var aizpildīt aptauju, lai novērtētu savu mācīšanos un noteiktu jomas, kurās viņiem nepieciešami uzlabojumi.

Izmantojot aptauju veidnes klasē, skolotāji var iegūt vērtīgas atsauksmes, informēt stundu plānošanu un veicināt skolēnu mācīšanos un pašrefleksiju. Izmantojot bezmaksas veidnes mūsu vietnē, skolotāji var viegli iekļaut aptaujas savā klasē.

Apskatiet mūsu bezmaksas darblapu veidņu, plakātu veidņu, secības darblapu veidņu un tukšo kontrolsarakstu veidņu kolekciju. Šīs veidnes ir izstrādātas, lai palīdzētu jums organizēt uzdevumus, vizualizēt idejas un izveidot efektīvus mācību līdzekļus.

Aptaujas veidnes izmantošanas priekšrocības

Aptaujas veidnes izmantošanai datu vākšanā ir daudz priekšrocību, tostarp:

 • Ietaupa laiku un pūles: aptaujas veidne nodrošina gatavu formātu ar jautājumiem un atbilžu iespējām, kas nozīmē, ka skolotājiem vai pētniekiem nav jātērē laiks, veidojot jautājumus no nulles.
 • Konsekvence: aptaujas veidne nodrošina, ka katrs respondents atbild uz tiem pašiem jautājumiem vienādi, tādējādi iegūstot konsekventākus un uzticamākus datus.
 • Uzlabota kvalitāte: izmantojot aptaujas veidni, jautājumus var iepriekš pārbaudīt, lai nodrošinātu, ka tie ir skaidri un objektīvi. Tas uzlabo aptaujas vispārējo kvalitāti un nodrošina precīzākus un jēgpilnākus rezultātus.
 • Lietotājam draudzīgas: mūsu aptaujas veidnes bieži ir veidotas tā, lai tās būtu lietotājam draudzīgas, tādējādi respondentiem ir viegli saprast jautājumus un atbildēt uz tiem.

Kā uzrakstīt efektīvus jautājumus jūsu anketas veidnei

Anketas ir svarīgs rīks informācijas vākšanai no lielas cilvēku grupas. Neatkarīgi no tā, vai veicat tirgus izpēti, vācat atsauksmes no klientiem vai darbiniekiem vai veicat aptauju akadēmiskiem nolūkiem, efektīvas anketas izveide ir ļoti svarīga precīzu un noderīgu datu iegūšanai. Šeit ir daži padomi, kā uzrakstīt efektīvus jautājumus anketas veidnei.

 • Saglabājiet to skaidru un kodolīgu: pārliecinieties, ka jūsu anketas dizains ir viegli saprotams un nav pārāk daudz runīgs. Izvairieties lietot tehniskus terminus vai žargonu, ko respondenti var nesaprast.
 • Uzdodiet konkrētus un atbilstošus jautājumus: pārliecinieties, vai katrs jautājums ir saistīts ar anketas tēmu un mērķi. Izvairieties uzdot jautājumus, kas ir pārāk vispārīgi vai pārāk personiski.
 • Izmantojiet dažāda veida jautājumus: izmantojiet dažādu veidu jautājumus, piemēram, atbilžu variantus, vērtēšanas skalas, atvērtos un slēgtos jautājumus, lai iegūtu dažādas atbildes un izvairītos no aizspriedumiem.
 • Izvairieties no vadošiem vai tendencioziem jautājumiem: pārliecinieties, ka jūsu jautājumi ir neitrāli un neliek atbildētājam uz konkrētu atbildi. Tas var sagrozīt rezultātus un padarīt datus nederīgus.
 • Pārbaudiet savu anketu: pirms anketas izsūtīšanas pārbaudiet to ar nelielu cilvēku grupu, lai redzētu, vai jautājumi ir skaidri un vai atbildes ir noderīgas.

Izmantojot anketas veidnes, jūs varat ietaupīt laiku un pūles, veidojot anketu. Izmantojot tiešsaistes anketu veidotāju, varat viegli pielāgot savas vajadzības. Anketas veidnes izmantošana var nodrošināt ietvaru jūsu jautājumiem un atvieglot procesu. Mūsu anketas veidotājs ir noderīgs rīks profesionāla izskata aptaujas veidlapas izveidošanai. Izmantojot anketas veidni, varat koncentrēties uz efektīvu jautājumu izstrādi, kas ir viegli saprotami un sniedz augstas kvalitātes atbildes no jūsu mērķauditorijas.

Pielāgotu aptauju izveide, izmantojot tiešsaistes aptauju veidotāju

Ja jums ir nepieciešams apkopot vērtīgus datus vai atsauksmes savam uzņēmumam, pētījumiem vai jebkuram projektam, aptaujas izveide var būt efektīvs veids, kā to panākt. Līdz ar tiešsaistes aptauju veidotāju parādīšanos jūs varat izveidot savas aptaujas veidnes dažu minūšu laikā, neapgūstot nekādas tehniskas prasmes. Šeit ir dažas priekšrocības, ko sniedz mūsu aptauju veidotāja izmantošana:

 1. Izveidojiet aptauju tiešsaistē: izmantojot mūsu aptaujas veidotāju, jums nav jāinstalē programmatūra vai programma. Jūs varat viegli piekļūt aptauju veidotājam tiešsaistē un nekavējoties sākt veidot savu aptauju.
 2. Viegli pielāgojiet aptaujas formātu: izmantojot mūsu aptauju ģeneratoru, varat viegli izveidot aptauju tiešsaistē un izvēlēties no dažādām iepriekš izstrādātām bezmaksas aptauju veidnēm, kas atbilst jūsu vajadzībām. Šajās veidnēs ir vairākas aptaujas formāta opcijas, no kurām izvēlēties, kas ļauj viegli izvēlēties to, kas vislabāk atbilst jūsu aptaujas mērķiem. Varat izmantot tukšu aptaujas veidni, lai no jauna izveidotu savu aptauju, kas var būt noderīga, ja jums ir noteiktas īpašas prasības.
 3. Aptauju iespēju daudzveidība: mūsu bezmaksas aptauju veidotājs piedāvā dažādas aptauju iespējas, no kurām izvēlēties. Aptaujai varat pievienot dažādu veidu jautājumus, piemēram, atbilžu variantus, atvērtus jautājumus, vērtēšanas skalas un citus jautājumus. Tas ļauj jums pielāgot aptauju, pamatojoties uz jūsu īpašajām vajadzībām, un apkopot visatbilstošākos datus no saviem respondentiem.
 4. Bezmaksas aptauju veidotājs: varat viegli un ātri izveidot savu aptauju, neiztērējot ne santīma. Mūsu tiešsaistes aptauju veidotājs ir brīvi lietojams, un tam ir dažādas pielāgojamas funkcijas, lai palīdzētu jums izveidot perfektu aptauju.
 5. Izveidojiet savu aptauju: izmantojot tiešsaistes aptauju veidotāju, varat elastīgi izveidot aptauju, kas atbilst jūsu vajadzībām. Varat pievienot savu zīmolu, izvēlēties savas krāsu shēmas un pievienot savus attēlus vai videoklipus, lai padarītu aptauju saistošāku.

Kopumā izmantojot mūsu bezmaksas aptauju veidotāju, varat ietaupīt laiku un pūles, vienlaikus nodrošinot arī vērtīgus datus un ieskatus. Tātad, kāpēc gan neizmēģināt un izveidot savu pielāgoto aptauju jau šodien?


Kā Izveidot Aptauju

1 Izvēlieties Vienu no Iepriekš Sagatavotajām Veidnēm

Mums ir daudz veidņu, no kurām izvēlēties. Apskatiet mūsu piemēru, lai gūtu iedvesmu!

2 Noklikšķiniet uz "Kopēt veidni"

Kad tas būs izdarīts, jūs tiksit novirzīts uz scenārija veidotāju.

3 Piešķiriet Savai Darblapai Nosaukumu!

Noteikti nosauciet to par kaut ko saistītu ar tēmu, lai turpmāk to varētu viegli atrast.

4 Rediģējiet Savu Darblapu

Šeit jūs iekļausiet norādes, konkrētus jautājumus un attēlus, kā arī veiksiet visas estētiskās izmaiņas, kuras vēlaties. Iespējas ir bezgalīgas!

5 Noklikšķiniet uz "Saglabāt un iziet"

Kad esat pabeidzis darbu ar darblapu, noklikšķiniet uz šīs pogas apakšējā labajā stūrī, lai izietu no scenārija.

6 Nākamie Soļi

Šeit varat drukāt, lejupielādēt PDF formātā, pievienot uzdevumam un izmantot digitālā formātā un veikt citas darbības!


Citas veidnes, ko izmantot saviem skolēniem!Priecīgu radīšanu!


Bieži Uzdotie Jautājumi par Aptauju Veidnēm

Kas ir aptaujas veidotājs?

Aptauju veidotājs ir tiešsaistes rīks, kas ļauj izveidot un izkārtot aptaujas un anketas vienkāršā un efektīvā veidā. Tas piedāvā virkni funkciju un pielāgošanas iespēju, lai palīdzētu jums izveidot aptaujas, kas ir pielāgotas jūsu īpašajām vajadzībām. Izmantojot aptauju veidotāju, varat viegli izvēlēties no mūsu bezmaksas aptauju veidnēm vai izveidot savu aptaujas izkārtojumu, pievienot dažādus jautājumu veidus un pielāgot krāsas, fontus un citus vizuālos elementus, lai tie atbilstu jūsu zīmolam.

Kā Izveidot Anketu?

Lai uzrakstītu efektīvus jautājumus savai aptaujai, vispirms definējiet pētījuma mērķi un informāciju, ko vēlaties apkopot. Izmantojiet skaidru un kodolīgu valodu, izvairoties no tehniska žargona vai sarežģītas frāzes. Izmantojiet slēgtos jautājumus ar opcijām, kas aptver visas iespējamās atbildes, un izvairieties no vadošiem vai neobjektīviem jautājumiem.

Vai es varu izveidot savu aptauju?

Jā, varat izveidot savu aptauju, izmantojot aptauju veidotāju. Varat izveidot jautājumus un izvēlēties no dažādiem jautājumu veidiem, piemēram, ar atbilžu variantiem, vērtēšanas skalām un beztermiņa jautājumiem.

Kas ir anketas veidotājs?

Anketu veidotājs ir rīks, kas palīdz izveidot anketas dažādiem mērķiem, piemēram, tirgus izpētei, klientu atsauksmēm vai darbinieku aptaujām. Tas piedāvā dažādus jautājumu veidus un veidnes, no kurām izvēlēties.

Kur es varu atrast bezmaksas aptauju veidnes?

Vietnē Storyboard That mēs piedāvājam dažādas bezmaksas aptauju veidnes, kurām varat piekļūt, izmantojot mūsu vietni. Mūsu veidnēs ir iekļautas klientu apmierinātības aptauju, darbinieku atsauksmju aptaujas un citas iespējas. Vienkārši atlasiet veidni, kas atbilst jūsu vajadzībām, un pielāgojiet to savām vēlmēm, izmantojot mūsu intuitīvo aptauju veidošanas rīku.

Skatīt visas darblapu veidnes!
Skatīt Visus Skolotāju Resursus
*(Tas sāks 2 nedēļu bezmaksas izmēģinājuma versiju - kredītkartes nav nepieciešamas)
https://www.storyboardthat.com/lv/izveidot/aptaujas-veidnes
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Visas tiesības aizsargātas.
StoryboardThat ir uzņēmuma Clever Prototypes , LLC preču zīme, kas reģistrēta ASV Patentu un preču zīmju birojā.